Abonnementsfaktura på nett

Innhold

Hva er abonnementsfaktura?

abonnementsfaktura

Abonnementsfaktura betegner en gjentakende prosess der kunder faktureres automatisk med angitte tidsintervaller basert på forutbestemte kriterier.

Automatisert fakturering av abonnementer benyttes som oftest der du har mange abonnenter som skal betale samme beløp (eller liknende beløp) for et produkt eller tjeneste. Gjerne også samme beløp periodevis, typisk månedlig eller årlig. Abonnementer kan være "uendelige", ha fast sluttdato eller baseres på at hver abonnent skal faktureres et forutbestemt antall ganger.

Et abonnement har typisk et fritt antall abonnenter tilknyttet. Abonnentene har ofte fellestrekk som at de skal betale samme beløp eller faktureres for samme periode.

Større organisasjoner har ofte et proprietært egenutviklet/tilpasset system for abonnementsfakturering/avtalefakturering. I mange sammenhenger kalles dette for "billing-system" og er tilpasset særskilt for organisasjonen fordi krav til logikk, arbeidsflyt, integrasjon eller utseende vanskeliggjør bruk av hyllevaresystemer. Slike systemer er ofte svært kostbare både i innkjøp og vedlikehold og binder organisasjonen til spesielle produkter, konsulenter og teknologier. Systemene er ofte basert på utgående teknologi fordi det er krevende å oppdatere dem til dagens teknologi på en økonomisk forsvarlig måte.

Hvem trenger abonnementsfaktura?

Eksempler på organisasjoner som bør ha automatisert system for fortløpende fakturering:

Fordelene med abonnementsfakturering

De viktigste fordelene ved å ha et automatisert system for fakturering av abonnementer er:

Hva kjennetegner et godt system?

Et velfungerende system for fakturering av abonnementer bør ha flest mulig av følgende egenskaper:

Abonnementsfaktura i XS Office

Abonnementsfaktura i XS Office

Med XS Office kan du etablere et 100% automatisk system for fakturering av dine produkter og tjenester. Hvert abonnement kan ha et fritt valgt antall abonnenter og varelinjer. Du kan angi avslutningskriterie for abonnementet basert på fast sluttdato, sluttdato for hver abonnent eller antall repetisjoner for hver abonnent.

Varelinjene i abonnementet kan enten være låste i mengde, pris og rabatter eller de kan ha dynamisk innhold avhengig av hvilken abonnent som faktureres. Dette gjør at du basert på samme basisoppsett kan tilpasse pris, mengde eller rabatt for hver enkelt abonnent. Spesialrabattene du angir for hver abonnent kan også ha begrenset varighet og automatisk gå over til standardverdier etter en periode.

Abonnementsfakturering i XS Office krever at du har Invoicing Edition eller Enterprise Edition samt tilleggsproduktet Subscription Billing.

Du kan lese mer i brukerveiledning for abonnementer eller lese produktspesifikk informasjon ved å velge produkt nedenfor.

"Abonnements-faktura benyttes for automatisk gjentakende fakturering av kunder ved forhåndsbestemte intervaller."

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken