Admin - Tilgangskontroll

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

11.5 Admin - Tilgangskontroll

Introduksjon

Alle brukere i XS Office må tilknyttes en brukergruppe. Brukergruppene bestemmer hvilke tilgangsrettigheter brukeren har. Hvis ingen tilgangsbegrensninger er satt, har alle brukergrupper tilgang til alle menyer og menyelementer.

Tilgangskontrollen settes ved å først velge brukergruppe i listen og deretter velge tilgangsrettigheter i vinduet som åpnes.

Legge inn eller endre tilgangsbegrensninger

Klikk på brukergruppens navn i listen for å sette/endre begrensninger. Klikk i avkrysningsboksene for å fjerne tilgang. Innstillingene vil iverksettes umiddelbart. Hvis du vil fjerne begrensninger som er satt tidligere, klikker du på nytt i avkrysningsboksene. Listen under viser mulige begrensninger for menyelementer:
  • Synlig menyvalg: Hvis dette valget deaktiveres, vil brukere i den aktuelle brukergruppen ikke kunne se dette menyvalget. Det er dog mulig å jobbe med den aktuelle siden ved å bruke sidens nettadresse direkte eller åpne den via en snarvei i nettleseren.
  • Har tilgang: Hvis dette valget deaktiveres, vil brukere i den aktuelle brukergruppen ikke kunne vise innhold fra dette menyvalget selv om menyvalget er synlig. Dersom siden åpnes, vil brukeren se en feilmelding om at funksjonen ikke er tilgjengelig.

Fjerning av egen tilgang til tilgangskontroll

Det er ikke mulig å fjerne din egen tilgang til "Admin" eller "Admin" - "Tilgangskontroll". Dette fordi denne operasjonen vil påvirke din egen tilgang til å justere tilgangsrettighetene etterpå.

Fjerne tilgangsbegrensninger

Klikk på brukergruppens navn i listen for å fjern begrensninger. Klikk i avkrysningsboksene for å gjenopprette tilgang. Innstillingene vil iverksettes umiddelbart.

Fjerne alle tilgangsbegrensninger for brukergruppe

Klikk på brukergruppens navn i listen for å fjern begrensninger. Velg funksjonen "Fjern alle" på verktøylinjen på fanekortet "Tilgangskontroll" i dialogvinduet for brukergruppe.

Opprette en ny brukergruppe

Brukergrupper opprettes ved å velge "Ny brukergruppe" fra verktøylinjen på siden Admin - Brukergrupper.

Tilordning av brukere til brukergruppe

Brukerkontoene tilknyttes brukergrupper fra registreringsvinduet for brukerkontoer. Se Admin - Brukerkontoer.

Eksportere tilgangsrettigheter

Listen over tilgangsrettigheter kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen. Se også Admin - Tilgangsliste.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin
Globale innstillinger
Logo
Brukerkontoer
Brukergrupper
Tilgangskontroll
Tilgangsliste
Ansatte
Brukere vs ansatte
Avdelinger
Avdelingskontorer
Tilstedekategorier
Prosjektgrupper
Firmakategorier
Bransjer
Sakskategorier
Sakskilder
Timearter
Dokumentkategorier
Salgsregioner
Selskapsformer
Nummerserier

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken