Admin - Tilgangsliste

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

11.6 Admin - Tilgangsliste

Introduksjon

Når alle tilgangsrettigheter er satt, kan du verifisere at alt er korrekt ved å bruke funksjonen "Admin - Tilgangsliste". Denne siden er også gunstig å bruke hvis en bruker ikke har tilgang til et menyvalg og du vil finne ut hvilke begrensinger som er satt på brukergruppen denne brukeren tilhører.

Felter i liste for tilgangsrettigheter

Listen over tilgangsrettigheter vil kun vise de menyelementene som har tilgangsbegrensninger satt. Alle andre menyvalg vil være åpne for alle brukergrupper. Listen under viser hvilke felter som vises i listen for tilgangsrettigheter (Admin - Tilgangsliste).
 • Menyelement: Menyelement tilgangsrettighetene gjelder for.
 • Brukergruppe: Brukergruppe tilgangsrettighetene gjelder for.
 • Synlig i meny: Hvis dette valget er aktivt (blå hake), vil brukere i denne brukergruppen kunne se dette menyvalget.
 • Har tilgang: Hvis dette valget er aktivt (blå hake), vil brukere i denne brukergruppen kunne vise innholdet som dette menyvalget leder til.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som endret oppføringen sist.

Søke etter tilgangsrettigheter

Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Menyelement: Viser tilgangsrettigheter knyttet til et bestemt menyelement.
 • Brukergruppe: Viser tilgangsrettigheter knyttet til en bestemt brukergruppe.

Kolonne 2

 • Synlig i meny: Viser tilgangsrettigheter der "Synlig i meny" er slått av eller på.
 • Har tilgang: Viser tilgangsrettigheter der "Har tilgang" er slått av eller på.
 • Opprettet av: Vis oppføringer som er opprettet av en bestemt ansatt.
 • Sist endret av: Vis oppføringer som er sist endret av en bestemt ansatt.

Kolonne 3

 • Datofelt 1: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innefor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i listen.

Endre tilgangsrettigheter

For å sette tilgangsrettigheter, se Admin - Tilgangskontroll.

Opprette en ny brukergruppe

Brukergrupper opprettes ved å velge "Ny brukergruppe" fra verktøylinjen på siden Admin - Brukergrupper.

Tilordning av brukere til brukergruppe

Brukerkontoene tilknyttes brukergrupper fra registreringsvinduet for brukerkontoer. Se Admin - Brukerkontoer.

Analysere tilgangsrettigheter

Listen over tilgangsrettigheter kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin
Globale innstillinger
Logo
Brukerkontoer
Brukergrupper
Tilgangskontroll
Tilgangsliste
Ansatte
Brukere vs ansatte
Avdelinger
Avdelingskontorer
Tilstedekategorier
Prosjektgrupper
Firmakategorier
Bransjer
Sakskategorier
Sakskilder
Timearter
Dokumentkategorier
Salgsregioner
Selskapsformer
Nummerserier

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken