Admin - Nummerserier

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

11.21 Admin - Nummerserier

Introduksjon

Mange typer oppføringer i XS Office tilordnes et automatisk løpenummer når de opprettes. Disse numrene er unike og identifiserer hver enkelt oppføring.

Noen ganger kan det være ønskelig å justere disse nummerseriene. Dette kan for eksempel være fordi man ønsker ulike nummerserier for salgsordrer og fakturaer eller at man vil ha en nummerering som stemmer med et annet administrativt system. Nummerseriene for noen oppføringstyper i XS Office kan endres via denne siden. Den nye verdien må alltid være større enn den verdien som er brukt sist. Dette fordi du ikke skal risikere å få to oppføringer med samme nummer.

Oppføringer med redigerbar nummerserie

Følgende oppføringer har nummerserier som kan endres i XS Office:

Felter i listevisning for nummerserier

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for nummerserier (Admin - Nummerserier).
  • Navn: Navn på nummerserie (klikk for å redigere nummerserie).
  • Laveste verdi: Angir laveste registrerte tallverdi i nummerserie.
  • Sist brukt: Angir høyeste registrerte tallverdi i nummerserie.
  • Neste verdi: Angir neste tallverdi i nummerserie som vil benyttes ved neste oppføring.

Innfyllingsfelter for nummerserier

  • Laveste verdi: Angir laveste registrerte tallverdi i nummerserie (ikke redigerbar).
  • Sist brukt: Angir høyeste registrerte tallverdi i nummerserie (ikke redigerbar).
  • Neste verdi: Angir neste tallverdi i nummerserie som vil benyttes ved neste oppføring. Kan endres til en ny verdi som er høyere enn verdi i felt "Sist brukt".

Redigere nummerserier

Nummerserier kan redigeres ved å klikke på den aktuelle nummerseriens navn i listen over nummerserier. Du kan kun endre på felt "Neste verdi" og den nye verdien må være høyere enn verdi i felt "Sist brukt".

Analysere nummerserier

Listen over nummerserier kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin
Globale innstillinger
Logo
Brukerkontoer
Brukergrupper
Tilgangskontroll
Tilgangsliste
Ansatte
Brukere vs ansatte
Avdelinger
Avdelingskontorer
Tilstedekategorier
Prosjektgrupper
Firmakategorier
Bransjer
Sakskategorier
Sakskilder
Timearter
Dokumentkategorier
Salgsregioner
Selskapsformer
Nummerserier

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken