Admin - Prosjektgrupper

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

11.12 Admin - Prosjektgrupper

Introduksjon

Prosjekter kan merkes med hvilken prosjektgruppe de tilhører. Dette forenkler sorteringen av prosjekter i og med at prosjektene kan kategoriseres. Organisasjonen velger selv hvilke prosjektgrupper den ønsker å ha.

Felter i liste for prosjektgrupper

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for prosjektgrupper (Admin - Prosjektgrupper).
 • ID: ID for oppføring.
 • Sortering: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Navn: Navn på oppføring.
 • Avdeling: Avdeling som prosjektgruppe tilhører.
 • I bruk: Antall ganger oppføringen er i bruk.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist endret.
 • Av: Initialer for den ansatte som endret oppføringen sist.

Opprette en ny prosjektgruppe

Prosjektgrupper opprettes ved å velge "Ny prosjektgruppe" fra verktøylinjen på siden "Admin - Prosjektgrupper".

Innfyllingsfelter

 • Navn: Navn på oppføring.
 • Avdeling: Avdeling som prosjektgruppe tilhører.
 • Sorteringsindeks: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Aktiv: Om oppføringen er aktiv (tilgjengelig i oppslagsvinduer) eller deaktivert (ikke tilgjengelig i oppslagsvinduer).
 • Notat: Fritekstnotat.

Sorteringsindeks

Med sorteringsindeksen kan du påvirke hvilke oppføringer som kommer øverst i listen når du gjør et oppslag. Dette forenkler valgsituasjonen for brukeren dersom det er noen valg som benyttes oftere enn andre.

Sorteringsindeksen angir du som et positivt tall. Oppføringer med sorteringsindeks = 1 vil vises foran oppføringer med sorteringsindeks = 2 og så videre. Oppføringer uten sorteringsindeks vil vises nederst i listen.

Dersom du ikke ønsker at en oppføring skal sorteres foran andre lenger, tømmer du ganske enkelt ruten for sorteringsindeks og lagrer oppføringen.

Filtrere listen

Listen kan filtreres etter ansatt (person som har lagret oppføringen sist). For å filtrere basert på ansatt, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle aktive: Viser alle aktive oppføringer (standardvisning).
 • Mine: Viser kun oppføringer du selv har opprettet eller lagret sist.
 • Ikke mine: Viser oppføringer du hverken har opprettet eller lagret sist.
 • Kun deaktiverte: Viser kun deaktiverte oppføringer.
 • Alle: Viser alle oppføringer.

Søke i listen

Listen kan filtreres på ansatt og status som angitt ovenfor. Du kan i tillegg hente frem et eget søkepanel når du jobber med listen. Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Navn: Viser oppføringer med navn som inneholder angitt tekst.
 • Notat: Viser oppføringer med fritekstnotat som inneholder angitt tekst.
 • Fritekst: Viser oppføringer med navn og/eller fritekstnotat som inneholder angitt tekst.
 • Opprettet av: Viser oppføringer som er opprettet av en bestemt ansatt.

Kolonne 2

 • ID: Viser oppføringer med ID som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • I bruk: Viser oppføringer som er i bruk et antall ganger "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Sorteringsindeks: Viser oppføringer som har sorteringsindeks som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Sist endret av: Viser oppføringer som er sist endret av en bestemt ansatt.
 • Avdeling: Viser oppføringer som er knyttet til en bestemt avdeling.

Kolonne 3

 • Datofelt 1: Søk etter dato opprettet/sist endret innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter dato opprettet/sist endret innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innefor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i listen.

Søk med jokertegn

Merk at du kan bruke jokertegnet % for å finne oppføringer som starter eller slutter med et søkebegrep. Hvis du søker etter AS%, vil du få alle oppføringer som starter med teksten AS. Dersom du søker etter %AS, vil du få alle oppføringer som slutter med teksten AS. Når du søker uten % (som i AS), vil du få alle oppføringer som inneholder teksten AS. Nederst i listen finner du en rekke med bokstavknapper som gjør at du raskt kan søke basert på forbokstav via et enkelt klikk.

Slette prosjektgrupper

Prosjektgrupper kan slettes ved å åpne vinduet for prosjektgruppe (klikk på navn i liste for prosjektgrupper), og så velge knappen "Slett".

Slette mange prosjektgrupper

Hvis du ønsker å slette mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil slette med avkrysningsboksene til venstre i listen. Når du har markert alle oppføringene du vil slette, velger du "Slett" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen. Merk at oppføringer som er i bruk ikke kan slettes. Disse vil markeres som deaktiverte.

Deaktivere mange prosjektgrupper

Hvis du ønsker å deaktivere mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil deaktivere med avkrysningsboksene til venstre i listen. Når du har markert alle oppføringene du vil deaktivere, velger du "Sett som deaktiverte" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen. Samme operasjon kan gjøres for å reaktivere oppføringer. Da velger du "Sett som aktive" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen.

Eksportere prosjektgrupper

Listen over prosjektgrupper kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin
Globale innstillinger
Logo
Brukerkontoer
Brukergrupper
Tilgangskontroll
Tilgangsliste
Ansatte
Brukere vs ansatte
Avdelinger
Avdelingskontorer
Tilstedekategorier
Prosjektgrupper
Firmakategorier
Bransjer
Sakskategorier
Sakskilder
Timearter
Dokumentkategorier
Salgsregioner
Selskapsformer
Nummerserier

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken