Admin - Brukere vs ansatte

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

11.8 Admin - Brukere vs ansatte

Introduksjon

For å få en enkel oversikt over sammenhengen mellom ansatte og brukerkontoer, kan du bruke siden "Admin - Brukere vs ansatte". Her listes alle brukerkontoer og ansatte med tilhørende statuser og brukergrupper opp.

Felter i liste for brukere vs ansatte

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for brukere vs ansatte (Admin - Brukere vs ansatte).
 • Brukernavn: Angir brukernavn for tilknyttet brukerkonto.
 • Initialer: Angir initialer for ansatt.
 • Ansattnavn: Angir fullt navn for ansatt.
 • Brukergruppe: Angir brukergruppe som brukerkonto er tilknyttet.
 • Avdeling: Angir avdeling som ansatt er tilknyttet.
 • Ansettelsesstatus: Ansettelsesstatus for ansatt.
 • Brukerkontostatus: Kontostatus for tilknyttet brukerkonto.
 • Konto utløper: Eventuell utløpsdato for brukerkonto.

Opprette en ny ansatt

Ansatte opprettes ved å velge "Ny ansatt" fra verktøylinjen på siden Admin - Ansatte.

Opprette en ny brukerkonto

Brukerkontoer opprettes normalt som trinn 2 når du oppretter en ny ansatt. Dersom du ønsker å opprette en ny brukerkonto for en eksisterende ansattoppføring, velg "Ny brukerkonto" fra verktøylinjen på siden Admin - Brukerkontoer.

Søke etter brukerkontoer vs ansatte

Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Brukernavn: Viser brukerkontoer med brukernavn som inneholder valgt tekst.
 • Fullt navn: Viser brukerkontoer med fullt navn som inneholder valgt tekst.
 • Etternavn: Viser ansattoppføringer med etternavn som inneholder valgt tekst.
 • Fornavn: Viser ansattoppføringer med fornavn som inneholder valgt tekst.
 • Ansattkode: Viser ansattoppføringer med ansattkode som inneholder valgt tekst.
 • E-postadresse: Viser ansattoppføringer og brukerkontoer med e-postadresse som inneholder valgt tekst.
 • Fritekst: Viser ansattoppføringer og brukerkontoer med brukernavn, fullt navn, etternavn, fornavn, ansattkode, e-postadresser eller internt notat som inneholder valgt tekst.

Kolonne 2

 • Ansatt-ID: Viser ansatte med ID større enn/mindre enn/likt/ulikt en bestemt verdi.
 • Brukerkonto-ID: Viser brukerkontoer med ID større enn/mindre enn/likt/ulikt en bestemt verdi.
 • Brukergruppe: Viser brukerkontoer knyttet til en bestemt brukergruppe.
 • Avdeling: Viser ansatte knyttet til en bestemt avdeling.
 • Avdelingskontor: Viser ansatte knyttet til et bestemt avdelingskontor.
 • Ansettelsesstatus: Viser ansatte med ansettelsesstatus som valgt.
 • Brukerkontostatus: Viser brukerkontoer med brukerkontostatus aktiv eller inaktiv.
 • Påloggingsveiviser: Viser brukerkontoer med "Oppstartsveiviser ved innlogging" slått av eller på.

Kolonne 3

 • Opprettet av: Vis brukerkontoer som er opprettet av en bestemt ansatt.
 • Sist endret av: Vis brukerkontoer som er sist endret av en bestemt ansatt.
 • Datofelt 1: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 3: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innefor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i listen.

Miniatyrvisning

Du kan bruke knappen "Vis oppføringer i miniatyrvisning" på verktøylinjen for å vise listen med profilbilder fra ansattoppføringene. Rød innramming og tekst i miniatyrvisningen betyr at oppføringene er deaktivert.

Analysere brukere vs ansatte

Listen over brukere vs ansatte kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin
Globale innstillinger
Logo
Brukerkontoer
Brukergrupper
Tilgangskontroll
Tilgangsliste
Ansatte
Brukere vs ansatte
Avdelinger
Avdelingskontorer
Tilstedekategorier
Prosjektgrupper
Firmakategorier
Bransjer
Sakskategorier
Sakskilder
Timearter
Dokumentkategorier
Salgsregioner
Selskapsformer
Nummerserier

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken