Admin - Brukerkontoer

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

11.3 Admin - Brukerkontoer

Introduksjon

Brukerkontoene angir hvem som kan logge inn til XS Office. En brukerkonto identifiseres med et brukernavn og et passord. Alle brukerkontoene må knyttes mot en ansatt og en brukergruppe. Hvis du ønsker brukerkontoer som ikke skal fremkomme i ansattlister, kan tilknyttet ansattkonto settes som "ikke aktiv".

Tilgangsrettighetene i XS Office er basert på brukergruppene som brukerkontoene er tilknyttet.

Felter i liste for brukerkontoer

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for brukerkontoer (Admin - Brukerkontoer).
 • Brukernavn: Navnet som brukeren logger inn med.
 • Fullt navn: Brukerens fulle navn.
 • Brukergruppe: Brukergruppe brukerkontoen er tilknyttet. Dette avgjør hvilke rettigheter brukeren har. Se Admin - Tilgangskontroll.
 • Brukerkontostatus: Status for brukerkonto (aktiv/inaktiv/utløpt).
 • Konto utløper: Kan brukes til å avgrense tilgangsrettigheter i tid. Brukeren vil ikke ha tilgang etter angitt dato.
 • Passord endret: Tidspunkt for siste endring av passord.
 • Sist pålogget: Tidspunkt for siste pålogging med denne brukerkontoen.
 • Sist pålogget fra: IP-adresse for siste pålogging med denne brukerkontoen.

Opprette en ny brukerkonto

Brukerkontoer opprettes ved å velge "Ny brukerkonto" fra verktøylinjen på siden "Admin - Brukerkontoer".

Merk! Dersom du ønsker å opprette en ny brukerkonto for en ansatt som ikke er lagt inn fra før, må du gå til Admin - Ansatte og velge "Ny ansatt". "Ny brukerkonto" bruker du kun hvis du vil knytte en eksisterende ansatt til en ny brukerkonto. Du vil få en advarsel om dette dersom du velger "Ny brukerkonto".

"Ny ansatt" vil først opprette en ansattoppføring og deretter la deg opprette en brukerkonto basert på den samme informasjonen.

Innfyllingsfelter for brukerkontoer

 • Brukernavn: Navnet som brukeren logger inn med.
 • Fullt navn: Brukerens fulle navn.
 • E-postadresse: Brukerens e-postadresse. Brukes for tilsending av nytt passord.
 • Ansatt: Ansattkonto som denne brukerkontoen er tilknyttet. Må angis.
 • Brukergruppe: Brukergruppe brukerkontoen er tilknyttet. Dette avgjør hvilke rettigheter brukeren har. Se Admin - Tilgangskontroll.
 • Kontostatus: Status for brukerkonto (aktiv/deaktivert).
 • Varighet for passord: Angir hvor lenge brukeren kan benytte samme passord (tid før påkrevd passordbytte).
 • Konto utløper: Kan brukes til å avgrense tilgangsrettigheter i tid. Brukeren vil ikke ha tilgang etter angitt dato.
 • Oppstartsveiviser ved innlogging: Angir om brukeren skal få opp oppstartsveiviseren ved pålogging til XS Office.
 • Send e-post til bruker: Angir om en velkomstmelding med påloggingsinformasjon skal sendes til brukeren via e-post etter at brukerkontoen er opprettet.

Tilordning av ny ansatt til brukerkonto

Hvis du velger å tilknytte en brukerkonto til en annen ansatt med brukerkonto, vil XS Office varsle deg om at du prøver å endre kobling mot ansatt. Hvis du velger "OK" i advarsel vil den nye ansatte kobles mot denne brukerkontoen og den ansatte kan heretter kun logge inn med denne brukerkontoen og ikke sin gamle. Denne funksjonen bør kun benyttes hvis du er sikker på hva du gjør.

Sletting av brukerkontoer

Brukerkontoer kan slettes ved å åpne vinduet for brukerkontoer (klikk på brukernavn i brukerkontolisten), og så velge knappen "Slett". Vær varsom slik at du ikke sletter din egen brukerkonto. Da vil du i tilfelle ikke kunne logge inn igjen selv.

Tilbakestilling av passord

Hvis brukeren har glemt passordet eller du mistenker misbruk av brukerkontoen, kan du tilbakestille passordet for brukeren til et nytt tilfeldig passord. Dette gjøres ved å åpne vinduet for brukerkontoer (klikk på brukernavn i brukerkontolisten), og så velge knappen "Endre passord". I dialogboksen som kommer frem må du bekrefte eller manuelt endre foreslått passord og velge om brukeren skal motta en e-post med det nye passordet.

Passordet må som minimum bestå av 6 tegn. Du vil ikke kunne legge inn og lagre passord med færre tegn. Det anbefales å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall i passordet.

Oppstartsveiviser

Avkrysningsboksen "Oppstartsveiviser" for brukerkontoer angir om brukerne skal få opp en introduksjon med mulighet for å skreddersy innstillinger når de logger inn. Følgende trinn finnes i oppstartsveiviseren for brukerinnstillinger:
 1. Rediger din profil: Rediger personalia, språk, profilbilde og passord.
 2. Verifiser dine innstillinger: Tilpass personlige innstillinger for grensesnitt, varsling og kalender.
 3. Velg fargeoppsett: Velg ditt personlige fargeoppsett (eller velg et rullerende oppsett).
 4. Design startside: Velg innhold for din personlige startside.

Fanekort "Brukerkontoer" for brukergruppe

Når du åpner en brukergruppe, vil du få opp et fanekort med liste over alle aktive brukerkontoer i den aktuelle brukergruppen.

Søke etter brukerkontoer

Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Brukernavn: Viser brukerkontoer med brukernavn som inneholder valgt tekst.
 • Fullt navn: Viser brukerkontoer med fullt navn som inneholder valgt tekst.
 • E-postadresse: Viser brukerkontoer med e-postadresse som inneholder valgt tekst.
 • Fritekst: Viser brukerkontoer med brukernavn, fullt navn eller e-postadresse som inneholder valgt tekst.

Kolonne 2

 • ID: Viser brukerkontoer med ID større enn/mindre enn/likt/ulikt en bestemt verdi.
 • Brukergruppe: Viser brukerkontoer knyttet til en bestemt brukergruppe.
 • Opprettet av: Vis oppføringer som er opprettet av en bestemt ansatt.
 • Sist endret av: Vis oppføringer som er sist endret av en bestemt ansatt.
 • Status: Viser brukerkontoer med kontostatus aktiv eller inaktiv.
 • Påloggingsveiviser: Viser brukerkontoer med "Oppstartsveiviser ved innlogging" slått av eller på.

Kolonne 3

 • Datofelt 1: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 3: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innefor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i listen.

Miniatyrvisning

Du kan bruke knappen "Vis oppføringer i miniatyrvisning" på verktøylinjen for å vise brukerkontoer med profilbilder fra tilknyttet ansattkonto. Rød innramming og tekst i miniatyrvisningen betyr at oppføringene er deaktivert.

Analysere brukerkontoer

Listen over brukerkontoer kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin
Globale innstillinger
Logo
Brukerkontoer
Brukergrupper
Tilgangskontroll
Tilgangsliste
Ansatte
Brukere vs ansatte
Avdelinger
Avdelingskontorer
Tilstedekategorier
Prosjektgrupper
Firmakategorier
Bransjer
Sakskategorier
Sakskilder
Timearter
Dokumentkategorier
Salgsregioner
Selskapsformer
Nummerserier

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken