Samhandling - Bookingkalender

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

4.3 Samhandling - Bookingkalender

Introduksjon

"Samhandling - Bookingkalender" gir deg en grafisk oversikt over booking av organisasjonens ressurser. Dette kan brukes til administrasjon av for eksempel møterom, utleieenheter, verktøy og fellesgoder.

Bookingkalenderen kan vise bookinger for enkeltressurser eller bookinger knyttet til en ansatt eller ansatte i en gitt avdeling Du kan også velge å kun vise bookinger knyttet til et angitt prosjekt eller firma.

Du har 6 ulike periodevalg for bookingkalenderen - dagsvisning, ukesvisning, 2-ukersvisning, 5-ukersvisning, månedsvisning og årsvisning.

Hvis du ønsker å opprette en ny booking direkte fra kalenderen, kan du enkelt gjøre dette ved å klikke på pluss-knappen på den aktuelle dagen.

Periodevalg for bookingkalenderen

Følgende visninger er tilgjengelig for bookingkalenderen:
 • Dagsvisning: Viser alle oppføringer for en angitt dag. Oppføringer med klokkeslettsindikering vil være inntegnet i et diagram med visning av døgnets 24 timer. Oppføringer som ikke har klokkeslett er listet opp til høyre for denne visningen.
 • Ukesvisning: Viser oppføringer innenfor en uke (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • 2-ukersvisning: Viser oppføringer innenfor to uker (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • 5-ukersvisning: Viser oppføringer innenfor fem uker (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • Månedsvisning: Viser oppføringer for en hel måned (28 - 31 dager).
 • Årsvisning: Viser hele året under ett (12 måneder fordelt på 4 kolonner og 3 rader) med grafisk indikering av de dagene som har oppføringer samt mulighet til å navigere direkte til dags-, ukes- og månedsvisning.

Filtrere bookingkalenderen

Du kan søke etter bookinger basert på flere ulike kriterier. Velg knappen "Søk" på verktøylinjen for å søke. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at sakslisten igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende filtreringsalternativer er tilgjengelige i bookingkalenderen:
 • Avdeling: Viser bookinger for alle ansatte knyttet til en spesiell avdeling.
 • Ansatt: Viser bookinger knyttet til en spesiell ansatt.
 • Firma: Viser oppføringer knyttet til en spesielt firmaoppføring.
 • Prosjekt: Viser oppføringer knyttet til et spesielt prosjekt.
 • Ressurs: Viser ressursbookinger for en spesiell ressurs. Se under.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innenfor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering for å vises i kalenderen. Filtrering på ansatt vil overstyre filtrering på avdeling. Dermed vil filtreringsvalg på avdeling ignoreres hvis filtrering på ansatt også er valgt.

Ressursfilter

Du kan velge en bestemt ressurs via ressursfilteret i søkekriteriene. Da vil kalenderen kun vise bookinger/ressursbruk for den angitte ressursen. Dette vil også føre til at denne ressursen er forhåndsvalgt dersom du velger å legge til nye bookinger fra kalenderen.

Sortering av oppføringer i kalenderen

Som standard vil bookingene sorteres basert på klokkeslett innenfor hver dag. På verktøylinjen kan du overstyre dette. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 • Klokkeslett: Oppføringene vises sortert etter klokkeslett. De tidligste oppføringene øverst.
 • Type oppføring: Oppføringene vises sortert etter type. Rekkefølgen er samme som angitt under innstillingene for kalender.
 • Emne: Oppføringene vises sortert etter emnetekst.

Indikering av dagens dato

Dagens dato vil alltid indikeres med grønn farge i cellene.

Indikering av valgt dato/periode

Valgt (aktiv) dato vil vises med oransje bakgrunn på steder der du kan velge dato direkte.

Navigering i kalenderen

Du kan navigere (endre dato) i kalenderen på flere ulike måter:
 • Ved å bruke pilene frem og tilbake på verktøylinjen. Vil alltid bla én tidsenhet (dag, uke, måned eller år).
 • Ved å bruke datovelgeren på verktøylinjen. Her kan du fritt velge hvilken dato du vil vise i kalenderen.
 • Ved å bruke funksjonen "Gå til i dag" på verktøylinjen. Denne vil alltid føre deg til inneværende dag, uke, måned eller år.
 • Ved å bruke snarveiene direkte til ønsket uke, måned eller år i overskriftsraden for kalenderen (gjelder ikke for dagsvisning).

Navigering i dagsvisningen

I dagsvisningen finner du en egen navigeringskalender til venstre med visning av 4 hele kalendermåneder (forrige, inneværende og de to neste månedene i forhold til valgt dato). Denne kan du bruke for å flytte deg effektivt mellom dager i dagsvisningen.

Indikering av egne oppføringer i bookingkalenderen

Bookinger knyttet til deg selv vises med dine initialer i rød skrift i bookingkalenderen. Dermed kan du enkelt se hvilke oppføringer som gjelder deg.

Redigere bookinger direkte i kalenderen

Du kan åpne bookinger i kalenderen ved å klikke direkte på teksten for ønsket oppføring. Her kan du gjøre de samme operasjonene som du kan fra andre listevisninger. Kalenderen vil automatisk oppdateres når du lagrer oppføringene.

Opprette nye bookinger direkte i kalenderen

Du kan opprette nye oppføringer i kalenderen ved å klikke på pluss-knappen til høyre i ruten for ønsket dag. I dagsvisningen kan du også klikke direkte på klokkeslettet bookingen skal starte på.

Bookinger over flere dager

Bookinger kan ha en varighet over flere dager. Dette vil indikeres grafisk med pilsymboler for disse elementene. I dagsvisningen vil heldagshendelser listes opp i en egen liste til høyre for kalendervisningen.

Skrive ut bookingkalenderen

Bookingkalenderen har en spesiell utskriftsvennlig versjon som vil liste opp alle oppføringene under hverandre sortert på dato. Denne funksjonen aktiveres ved å klikke på skriver-symbolet til høyre på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
Gruppekalender
Ressursbooking
Bookingkalender
Ressurser
Tilstedeværelse
Felles favoritter
Diskusjonsforum
Kunngjøringer
Avstemninger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken