CRM - Kampanjer

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

5.11 CRM - Kampanjer

Introduksjon

"CRM - Kampanjer" gir mulighet for å planlegge, gjennomføre og analysere salgs- og markedsføringskampanjer.

Felter i liste over kampanjer

Følgende felter vises i listen over kampanjer (CRM - Kampanjer).
 • (statusflagg): Status for kampanjene. Se under.
 • (kampanjetype): Indikerer hvilken type kampanje som er opprettet. Se under.
 • ID: ID for kampanje. Klikk for å åpne kampanje.
 • Sortering: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Kode: Kampanjekode.
 • Emne: Emne for kampanje. Klikk for å åpne kampanje.
 • Startdato: Startdato for kampanje.
 • Sluttdato: Sluttdato for kampanje.
 • Budsjett: Økonomisk budsjett for kampanje.
 • Antall: Antall planlagte deltakere/mottakere i kampanje.
 • Ansv: Initialer til den som er ansvarlig for gjennomføring av kampanjen.

Statusflagg

Status for kampanjer vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Kampanje er under planlegging og ikke startet.
 • Gult flagg: Kampanje er aktiv og pågår.
 • Grønt flagg: Kampanje er fullført.
 • Rødt flagg: Kampanje er kansellert.

Kampanjetyper

Du kan angi hvilken type kampanje som skal avholdes. Dette indikeres i listen med ulike symboler.
 • Konvolutt: E-postkampanje (kampanjemateriell sendt per e-post).
 • Dokumenter: Brevkampanje (postutsendelse).
 • Telefaks: Telefakskampanje (kampanjemateriell sendt per telefax).
 • Globus: Internettkampanje/webkampanje.
 • Telefonrør: Telefonkampanje (oppringing av kampanjedeltakere).
 • Radio: Radiokampanje (kampanjebudskap formidlet via radiokanaler).
 • TV: TV-kampanje (kampanjebudskap formidlet via TV-kanaler).

Opprette en ny kampanje

Kampanjer opprettes ved å velge "Ny kampanje" på siden CRM - Kampanjer.

Vindu for kampanjer

Vinduet for kampanjer inneholder 7 fanekort der kun det første er tilgjengelig når du oppretter kampanjen for første gang.

Fanekort "Detaljer"

Dette fanekortet brukes til å registrere generell informasjon om kampanjen. Følgende felter er tilgjengelige:
 • Emne: Emne for kampanjen.
 • Slagord: Slagord for kampanjen.
 • Startdato: Planlagt startdato for kampanjen.
 • Sluttdato: Planlagt sluttdato for kampanjen.
 • Sendingsdato: Evt. utsendingsdato ved e-post/brev/telefax, tidspunkt kampanjen "går på lufta" ved radio/TV.
 • Kampanjekode: Kampanjekode for kampanjen (kan brukes som rabattkode ved bestillinger fra kunder).
 • Status: Status for kampanjen. Se over.
 • Kampanjetype: Type kampanje. Se over.
 • Ansvarlig: Ansvarlig ansatt for gjennomføring av kampanjen.
 • Salgsregion: Hvilken salgsregion kampanjen er tilknyttet.
 • Sorteringsindeks: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge ved oppslag.
 • Tillat e-postduplikater: Om flere mottakere med samme e-postadresse kan legges til i kampanjen.
 • Aktiv: Om kampanjen er aktiv eller deaktivert.
 • ID: Unik ID for oppføringen.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Kampanjemålsetning: Målsetning for kampanjen.
 • Kampanjebeskrivelse: Beskrivelse av kampanjen.

Fanekort "Budsjett"

Dette fanekortet brukes til å sette opp et økonomisk budsjett for kampanjen fordelt på typiske aktiviteter i en kampanje. Følgende budsjettparametere er tilgjengelige:
 • Kampanjedetaljer
  • Budsjett: Angir evt. økonomisk kostnadsramme for kampanjen (hvis fast sum er avsatt til bruk i kampanjen).
  • Antall mottakere: Angir hvor mange mottakere som er planlagt for kampanjen. Bruk linken "kalkuler" for å hente inn antall mottakere automatisk basert på mottakerelisten.
  • Forventet positive responser: Angir hvor mange positive responser (typisk salg) som forventes basert på kampanjen. Tallet vises også i prosent av antall mottakere.
  • Forventet antall returer: Angir hvor mange feilsendinger (kampanjemateriell når ikke mottaker) som forventes i kampanjen. Tallet vises også i prosent av antall mottakere.
 • Kampanjekostnader
  • Planlegging: Angir kostnad for planlegging av kampanjen.
  • Målgruppevalg / mottakerliste: Angir kostnad for å samle sammen mottakere til kampanjen.
  • Materialkost (per enhet): Angir kostnad for kampanjemateriell til kampanjen per enhet.
  • Distribusjon / utsendelse (per enhet): Angir kostnad for evt. utsendelse av kampanjemateriell per enhet.
  • Responshåndtering (per respons): Angir kostnad for håndtering av responser på kampanjen (per respons).
  • Returhåndtering (per retur): Angir kostnad for å håndtere returnert kampanjemateriell (per retur).
  • Effektmåling: Angir kostnad for evaluering av kampanjen i ettertid.
  • Andre kostnader: Angir evt. andre kostnader knyttet til kampanjen som ikke fremkommer i de andre kostnadspostene.
  • Totale kostnader: Angir totalkostnad for kampanjen (sum av alle delkostnadene).
  • Budsjett: Budsjett som angitt øverst på siden.
 • Kampanjeinntekter
  • Omsetning: Angir inntekter per positiv respons/salgsordre knyttet til kampanjen.
  • Variabel kostnad: Angir kostnader direkte knyttet til en ordreprosessen/salget (per salgsordre).
 • Resultat for kampanje
  • Resultat: Angir estimert resultat for kampanjen basert på parametrene som er lagt inn. Kalles ofte for ROI (Return of Investment). Tallet er også oppgitt i prosent.

Fanekort "Mottakere"

Dette fanekortet lar deg administrere mottakerne i kampanjen. Mottakerne kan legges til manuelt eller importeres via adresseboken. Følgende felter vises i listen over mottakere:
 • (kildetype): Kilde for mottaker. Se under.
 • (statusflagg): Status for mottaker. Se under.
 • Firmanavn: Navn på firma.
 • Kontaktperson: Navn på kontaktperson.
 • E-postadresse: E-postadresse til mottaker.
 • Telefon arbeid: Telefonnummer til mottaker.
 • Mobiltelefon: Mobiltelefonnummer til mottaker.

Statusflagg

Status for mottakere i kampanjer vises med flagg av forskjellige farger.
 • Gult flagg: Mottakerens e-postadresse og deltakelse i kampanjen er ubekreftet (standard).
 • Grønt flagg: Mottakerens e-postadresse og deltakelse i kampanjen er bekreftet OK.
 • Rødt flagg: Mottakerens er deaktivert fra kampanjen.

Kildetype

Kilde for mottakere i kampanjer vises med ulike symboler.
 • Grønn fabrikk: Mottakeren stammer fra en kundeoppføring i adresseboken.
 • Blå fabrikk: Mottakeren stammer fra en leverandøroppføring i adresseboken.
 • Blå/grønn fabrikk: Mottakeren stammer fra en firmaoppføring som både er kunde og leverandør i adresseboken.
 • Gul mann: Mottakeren stammer fra en kontaktpersonoppføring i adresseboken.
 • Telefonrør: Mottakeren stammer fra en ledetråd i adresseboken.
 • (tomt): Mottakeren er opprettet manuelt.

Legge til ny mottaker i kampanjen

Du kan legge til en ny mottaker i kampanjen ved å velge "Ny kampanjemottaker" fra verktøylinjen.

Innfyllingsfelter for mottakere i kampanjer

 • Detaljer
  • Firmanavn: Navn på foretak.
  • Kontaktperson: Navn på kontaktperson.
  • Organisasjonsnr.: Organisasjonsnummer for foretak.
  • Selskapsform: Selskapsform for kampanjemottaker (AS, ASA, ENK o.s.v.)
  • Bransje: Bransje for kampanjemottaker.
  • Salgsregion: Salgsregion kampanjemottakeren tilhører.
  • Status: Status for medlemmet. Se over.
  • Sendt: Om kampanjemateriell er sendt til mottaker.
 • Kontaktinfo
  • E-postadresse: E-postadresse til foretak.
  • Websted: Websideadresse for foretak.
  • Telefon arbeid: Telefonnummer til foretak.
  • Mobiltelefon: Mobiltelefonnummer til kontaktperson.
  • Telefaks: Telefaksnummer til foretak.
 • Adresse
  • Adresse: Postadresse for foretak.
  • Postnummer: Postnummer for foretak.
  • Poststed: Poststed for foretak.
  • Region: Region/stat/fylke for foretak.
  • Land: Nasjonalitet for foretakets postadresse.
 • ID: Unik ID for oppføringen.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Notat: Fritekstnotat for mottaker.

Slette en mottaker i en kampanje

Du kan slette en mottaker i en kampanje ved å åpne oppføringen og klikke på knappen "Slett".

Slette utvalgte mottakere i kampanjen

Hvis du ønsker å slette mange mottakere i én operasjon, markerer du først de du vil slette med avkrysningsboksene til venstre i listen over mottakere. Når du har markert alle oppføringene du vil slette, velger du "Slett" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen.

Legge til mottakere fra adressebok

Velg "Adressebok" i vinduet for kampanjen for å legge til mange mottakere fra adresseboken. Da vil du få opp et nytt vindu som lar deg velge blant kontaktpersoner, firmaoppføringer, ledetråder og distribusjonslister.

Fanekort "Vedlegg"

Kampanjene kan inneholde så mange vedlegg som du ønsker. I en brevkampanje, kan du legge inn hele dokumentet du har tenkt til å sende. Vedleggene kan være for eksempel vedlagte PDF-filer eller det kan være bilder for bruk i en HTML-formatert e-post. Ved bruk av bilder integrert i HTML-formatert e-post må du holde styr på hvilke innholds-IDer som brukes for bildene. Dette vil bestemme hvor bildene havner i e-posten.

Listen over vedlegg inneholder følgende felter:
 • (statusflagg): Om vedlegget vil legges ved i kampanjeutsendelse (grønt flagg) eller ikke (rødt flagg).
 • (info-symbol): Klikk for å åpne egenskaper for vedlegg.
 • Tittel: Tittel for vedlegg. Klikk for å åpne/lagre den vedlagte filen.
 • Filnavn: Filnavn for vedlegg.
 • Filstørrelse: Filstørrelse for vedlegg.
 • Filtype: Filtype for vedlegg.
 • Innholds-ID: Innholds-ID for vedlegg. Brukes for å referere til vedlagte bilder i HTML-formatert e-post. Se over.
 • Sist endret: Tidspunkt vedlegget ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret vedlegget sist.
 • ("fra dokumentarkiv"): Indikerer om vedlegget er hentet fra dokumentarkivet eller ikke.

Legge til nytt vedlegg

Nye vedlegg kan legges til ved å velge "Legg til vedlegg" fra verktøylinjen.

Dialogboks for vedlegg

Følgende felter er tilgjengelige for vedlegg:
 • Filnavn: Viser filnavn for vedlegg.
 • Filtype: Viser filtype for vedlegg.
 • Filstørrelse: Viser filstørrelse for vedlegg.
 • Bildebredde: Viser bildebredde for vedlegg dersom vedlegget er et bilde.
 • Bildehøyde: Viser bildehøyde for vedlegg dersom vedlegget er et bilde.
 • Fargedybde: Viser fargedybde for vedlegg dersom vedlegget er et bilde.
 • Last opp/oppdater fil: Gir mulighet for å velge fil som skal legges til ved å klikke på "Bla gjennom...".
 • Tittel: Angir tittel for vedlegg.
 • Innholds-ID: Angir innholds-ID (cid) for vedlegg. Se over.
 • Vedlegges: Angir om vedlegget skal legges ved i en kampanjeutsendelse.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Nøkkelord: Angir nøkkelord for vedlegg.
 • Beskrivelse: Angir fritekstbeskrivelse for vedlegg.

Fanekort "Resultatanalyse"

Dette fanekortet brukes for å evaluere kampanjen i etterkant. Her kan du fylle inn virkelige data for kampanjen og samtidig sammenligne med budsjettet for kampanjen. Du vil til slutt få ut et totalresultat for kampanjen som vil kunne si om kampanjen var økonomisk vellykket eller ikke.

Følgende felter er tilgjengelige i sluttevalueringen:
 • Positive responser: Angir hvor mange positive responser (typisk salg) som kampanjen medførte.
 • Antall returer: Angir hvor mange feilsendinger (kampanjemateriell når ikke mottaker) som kampanjen medførte.
 • Planlegging: Angir reell kostnad for planlegging av kampanjen.
 • Målgruppevalg / mottakerliste: Angir reell kostnad for å samle sammen deltakere til kampanjen.
 • Materialkost (per enhet): Angir reell kostnad for kampanjemateriell til kampanjen per enhet.
 • Distribusjon / utsendelse (per enhet): Angir reell kostnad for utsendelse av kampanjemateriell per enhet.
 • Responshåndtering (per respons): Angir reell kostnad for håndtering av responser på kampanjen (per respons).
 • Returhåndtering (per retur): Angir reell kostnad for å håndtere returnert kampanjemateriell (per retur).
 • Effektmåling: Angir reell kostnad for evaluering av kampanjen i ettertid.
 • Andre kostnader: Angir evt. andre reelle kostnader knyttet til kampanjen som ikke fremkommer i de andre kostnadspostene.
 • Totale kostnader: Viser reell totalkostnad for kampanjen (sum av alle delkostnadene).
 • Omsetning (per ordre): Angir reelle inntekter per positiv respons/salg knyttet til kampanjen.
 • Variabel kostnad (per ordre): Angir reelle kostnader direkte knyttet til en ordreprosessen/salget (per salgsordre).
 • Resultat for kampanje: Angir reelt resultat for kampanjen basert på parametrene som er lagt inn. Kalles ofte for ROI (Return of Investment).
Helt til høyre i vinduet finnes det en kolonne "Avvik" som fortløpende viser deg avvik mellom planlagte kostnader/inntekter og reelle kostnader/inntekter. Nederst i vinduet er det et tekstfelt der du kan registrere en konklusjon for kampanjen. Her kan du si noe om evt. årsaker til suksess eller fiasko for kampanjen.

Fanekort "Salgsordrer"

Dette fanekortet viser liste over alle salgsordrer sm er markert med denne kampanjen.

Fanekort "Egendefinerte felt for kampanjen"

Her finner du liste over egendefinerte felt og grupper for kampanjen.

Filtrere listen

Listen kan filtreres etter ansatt (person som har lagret oppføringen sist). For å filtrere basert på ansatt, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle aktive: Viser alle aktive oppføringer (standardvisning).
 • Mine: Viser kun oppføringer du selv har opprettet eller lagret sist.
 • Ikke mine: Viser oppføringer du hverken har opprettet eller lagret sist.
 • Kun deaktiverte: Viser kun deaktiverte oppføringer.
 • Alle: Viser alle oppføringer.

Søke i listen

Listen kan filtreres på ansatt og status som angitt ovenfor. Du kan i tillegg hente frem et eget søkepanel når du jobber med listen. Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Emne: Viser oppføringer med emne som inneholder angitt tekst.
 • Slagord: Viser oppføringer med slagord som inneholder angitt tekst.
 • Kampanjekode: Viser oppføringer med kampanjekode som inneholder angitt tekst.
 • Beskrivelse: Viser oppføringer med fritekstbeskrivelse som inneholder angitt tekst.
 • Fritekst: Viser oppføringer med emne, slagord, kampanjekode og/eller beskrivelse som inneholder angitt tekst.
 • Ansvarlig: Viser oppføringer som har en bestemt ansatt som ansvarlig.

Kolonne 2

 • ID: Viser oppføringer med ID som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Budsjett: Viser oppføringer som har budsjett "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall mottakere: Viser oppføringer som har antall mottakere "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Sorteringsindeks: Viser oppføringer som har sorteringsindeks som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Gruppefelt 1: Søk etter oppføringer som er knyttet til en bestemt egendefinert gruppe.
 • Gruppefelt 2: Samme som over. Brukes for å kombinere søk med annen egendefinert gruppe.
 • Egendefinert felt 1: Søk etter oppføringer som har et egendefinert felt med en bestemt verdi.
 • Egendefinert felt 2: Samme som over. Brukes for å kombinere søk med annet egendefinert felt.

Kolonne 3

 • Opprettet av: Viser oppføringer som er opprettet av en bestemt ansatt.
 • Sist endret av: Viser oppføringer som er sist endret av en bestemt ansatt.
 • Datofelt 1: Søk etter dato opprettet/sist endret innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter dato opprettet/sist endret innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innefor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i listen.

Søk med jokertegn

Merk at du kan bruke jokertegnet % for å finne oppføringer som starter eller slutter med et søkebegrep. Hvis du søker etter AS%, vil du få alle oppføringer som starter med teksten AS. Dersom du søker etter %AS, vil du få alle oppføringer som slutter med teksten AS. Når du søker uten % (som i AS), vil du få alle oppføringer som inneholder teksten AS. Nederst i listen finner du en rekke med bokstavknapper som gjør at du raskt kan søke basert på forbokstav via et enkelt klikk.

Lage en kopi av en kampanje

Hvis du ønsker å opprette en ny kampanje basert på en kampanje som er gjennomført tidligere, kan du lage en kopi av en kampanje. Du lager en kopi ved å åpne vinduet for kampanje (klikk på emne i listen), og så velge knappen "Lag kopi" på fanekortet "Detaljer".

Slette kampanjer

Kampanjer kan slettes ved å åpne vinduet for kampanje (klikk på navn i listen), og så velge knappen "Slett" på fanekortet "Detaljer". Husk at alle tilknyttede vedlegg og mottakere vil slettes samtidig med kampanjen.

Eksportere kampanjer

Listen over kampanjer kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Siste nytt
Alle firmaer
Kunder
Leverandører
Kontaktpersoner
Konkurrenter
Saker
Ledetråder
Salgsmuligheter
Salgsprosesser
Kampanjer
Avtaler
Oppgaver
Notater
Samtaler
Sendt e-post
Mottatt e-post
Rapporter
Gruppefelt
Egendefinerte felt
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken