CRM - Konkurrenter

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

5.6 CRM - Konkurrenter

Introduksjon

"CRM - Konkurrenter" viser liste over alle foretakets konkurrenter. Du kan legge inn konkurrentene dine med markedsandel, en subjektiv vurdering samt gjennomføre en SWOT-analyse av hver enkel konkurrent.

Den globale konkurrentlisten kan benyttes som grunnlag for å angi konkurrenter i salgsmuligheter.

Hva er SWOT?

SWOT kan defineres som Strengths and Weaknesses as they relate to our Opportunities and Threats in the marketplace (på norsk: Styrker og svakheter sett i forhold til muligheter og trusler i markedet).

For å kunne være konkurransedyktig i markedet ditt, er det essensielt å kjenne konkurransesituasjonen. Du bør vite hvem som er dine verste konkurrenter samt hva som er deres sterke og svake sider. Det kan dermed være hensiktsmessig å utføre en SWOT-analyse for hver av konkurrentene. Dette er et uvurderlig verktøy i planleggingen av din salgsstrategi. Ofte vil du kunne finne områder der konkurrentene har svakheter som du kan bruke i din argumentasjon overfor kunden.

Det anbefales at du utfører en SWOT-analyse for egen bedrift, og så gjør det samme for din(e) hovedkonkurrent(er). Avhengig av bedriftsstørrelse, produkt, marked, osv, vil mange bedrifter utføre SWOT-analyser for eksempelvis ulike produkter, markeder, markedssegmenter, m.m.

En SWOT-analyse fokuserer på fire områder:
 • Strengths (styrker)
 • Weaknesses (svakheter)
 • Opportunities (muligheter)
 • Threats (trusler)
Et SWOT-diagram med fire kvadrater gir en god visuell fremstilling av dette. Vi ser at SWOT tar for seg både styrker og svakheter, og også deler hver av disse i forhold av intern og ekstern karakter.
 FordelerUlemper
Intern
opprinnelse
(organisasjonen)
Strengths
(styrker)
Weaknesses
(svakheter)
Ekstern
opprinnelse
(omgivelsene)
Opportunities
(muligheter)
Threats
(trusler)
Figur: SWOT-diagrammets oppbygning
Her er et tenkt eksempel på en SWOT-analyse med noen få stikkord fylt inn.
 FordelerUlemper
Intern
opprinnelse
(organisasjonen)
Styrker
 • Kvalitetsprodukt
 • Gode tester og god omtale
 • Innovativt produkt
 • Kreativt miljø
 • Stor faglig tyngde og god faglig bredde
Svakheter
 • Sesongavhengig etterspørsel
 • Høyere pris enn konkurrenter
 • Lite nasjonalt marked
Ekstern
opprinnelse
(omgivelsene)
Muligheter
 • Økt markesandel i Norge ved flere forhandlere
 • Muligheter for eksport
 • Rimeligere delproduksjon eller produksjon i Polen eller Baltikum
Trusler
 • Lavprisprodukter fra Asia
 • Klimatiske endringer = kortere sesong
 • Finanstørke
Figur: Eksempel på SWOT-analyse
Noen CRM-systemer lar deg kartlegge og analysere konkurrentene dine i detalj. Det er viktig at de aktuelle konkurrentene synliggjøres i hver eneste salgsmulighet slik at selgeren alltid vet hvem som eventuelt kan forhindre salgssuksess. Hvis du taper et salg, er det også viktig å bruke litt tid på hvem som eventuelt vant salget, samt hva som var utslagsgivende (tapsårsak).

Felter i liste over konkurrenter

Listen under viser hvilke felter som vises i liste over konkurrenter (CRM - Konkurrenter).
 • (Globus): Angir om konkurrenten opererer internasjonalt eller ikke.
 • SWOT: Angir hvilke av feltene for SWOT som er registrert for konkurrenten.
 • Firmanavn: Firmanavn for konkurrenten.
 • Produktnavn: Navn på produkt hos konkurrenten som du konkurrerer med.
 • Versjon: Versjonsnummer for produkt hos konkurrenten som du konkurrerer med.
 • Nasjonalitet: Nasjonalitet for konkurrenten.
 • Vurdering: Angir din subjektive vurdering av konkurrenten i forhold til din virksomhet på en skala fra 1 til 5 (indikert med stjerner).
 • Markedsandel: Angir markedsandelen til konkurrenten i prosent.
 • Sist endret: Tidspunkt informasjon om konkurrenten ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret informasjon om konkurrenten sist.
 • (Ikoner): Ikoner med kobling mot webside til konkurrenten samt oppføringen i Brønnøysund og Leverandørguiden.

Registrere en ny konkurrent

Konkurrenter registreres ved å velge "Ny konkurrent" fra verktøylinjen på siden CRM - Konkurrenter.

Innfyllingsfelter for konkurrenter

Fanekort "Detaljer"

Følgende innfyllingsfelter er tilgjengelige:
 • Firmanavn: Firmanavn for konkurrenten.
 • Produktnavn: Navn på produkt hos konkurrenten som du konkurrerer med.
 • Versjon: Versjonsnummer for produkt hos konkurrenten som du konkurrerer med.
 • Nasjonalitet: Nasjonalitet for konkurrenten.
 • Notat: Fritekstnotat for konkurrent.
 • Webside: Adresse til konkurrentens webside.
 • Internasjonal aktør: Angir om konkurrenten opererer internasjonalt eller ikke.
 • Vurdering: Angir din subjektive vurdering av konkurrenten i forhold til din virksomhet på en skala fra 1 til 5.
 • Markedsandel: Angir markedsandelen til konkurrenten i prosent.
 • Antall ansatte: Angir hvor mange ansatte konkurrenten har.
 • Årlig omsetning: Angir årlig omsetning for konkurrenten.
 • Resultat siste år: Angir regnskapsresultat for konkurrenten siste år.
 • Resultat nest siste år: Angir regnskapsresultat for konkurrenten nest siste år.
 • Resultat tredje siste år: Angir regnskapsresultat for konkurrenten tredje siste år.
 • Opprettet: Tidspunkt konkurrenten ble registrert samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt konkurrenten ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.

Fanekort "SWOT-analyse" (ikke synlig ved opprettelse av konkurrent)

Følgende innfyllingsfelter er tilgjengelige:
 • Styrker: Angir konkurrentens styrker.
 • Svakheter: Angir konkurrentens svakheter.
 • Muligheter: Angir konkurrentens fremtidige muligheter i markedet.
 • Trusler: Angir trusler mot konkurrentens virksomhet.

Sortere konkurrentlisten

Listen over konkurrenter kan sorteres etter ulike parametere. Dette gjøres via rullegardinmenyen "Sortering" på verktøylinjen.

"Slette" konkurrent

Konkurrenter kan slettes ved å åpne vinduet for konkurrent (klikk på firmanavn i konkurrentlisten), og så velge knappen "Slett" på fanekortet "Detaljer".

Analysere konkurrenter

Konkurrentlisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Siste nytt
Alle firmaer
Kunder
Leverandører
Kontaktpersoner
Konkurrenter
Saker
Ledetråder
Salgsmuligheter
Salgsprosesser
Kampanjer
Avtaler
Oppgaver
Notater
Samtaler
Sendt e-post
Mottatt e-post
Rapporter
Gruppefelt
Egendefinerte felt
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken