CRM - Alle firmaer

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

5.2 CRM - Alle firmaer

Introduksjon

"CRM - Alle firmaer" viser liste over alle registrerte firmaoppføringer. Firmakortene inneholder all informasjon knyttet til kunder, leverandører, partnere og andre foretaksregistreringer.

Firmaoppføringer kan hurtigåpnes. Se Innledning - Hovedvinduet for generell informasjon om hurtigåpning.

Felter i liste over firmaer (gjelder også valgene "CRM - Kunder" og "CRM - Leverandører")

Listen under viser hvilke felter som vises i liste over firmaer (CRM - Alle firmaer).
 • (Avkrysningsboks): Gir mulighet for å velge flere firmaoppføringer samtidig for å utføre operasjoner på mange firmaoppføringer samtidig. Se senere i kapitlet.
 • Firma-ID: Angir unik firma-ID for hvert enkelt firma.
 • Postnr: Angir postnummer i adresse for foretaket (besøksadresse, postadresse eller fakturaadresse).
 • Poststed: Angir poststed for postadressen (besøksadresse, postadresse eller fakturaadresse).
 • Navn: Angir navn for foretak eller person.
 • Kategori: Navn på kategori foretaket er registrert under. Se Admin - Firmakategorier.
 • Bransje: Navn på bransje foretaket er registrert under. Se Admin - Bransjer.
 • Ansv: Initialer til ansatt som er ansvarlig/kundeansvarlig for foretak.
 • Sist kontaktet: Tidspunkt foretaket ble sist kontaktet. Se under.
 • Av: Initialer til den som lagret informasjon om foretaket sist.
 • (Antall kontaktpersoner): Viser antall kontaktpersoner knyttet til foretak (klikk for å vise alle kontaktpersoner knyttet til foretak).
 • (Verktøy): Ikoner med kobling mot webside til foretaket samt oppføringen i Enhetsregisteret (Brønnøysund) og Leverandørguiden.

Indikering av type firmaoppføring

Firmaoppføringer indikeres i XS Office som fabrikksymboler av ulik farge avhengig av type:
 • Grønn fabrikk: Indikerer en firmaoppføring som er kunde.
 • Grønn fabrikk med person: Indikerer en personoppføring som er kunde (personkunde).
 • Blå fabrikk: Indikerer en firmaoppføring som er leverandører til deg.
 • Blå fabrikk med person: Indikerer en personoppføring som er leverandør.
 • Blå/grønn fabrikk: Indikerer en firmaoppføring som er både kunde og leverandør.
 • Blå/grønn fabrikk med person: Indikerer en personoppføring som er både kunde og leverandør.
 • Rød fabrikk: Indikerer at foretaket er en av dine konkurrenter. Se CRM - Konkurrenter.

"Sist kontaktet"

"Sist kontaktet" indikerer når foretaket er kontaktet sist. Dette er definert som siste starttidspunkt for en gjennomført oppføring av en av følgende typer:
 • Avtale
 • Møte
 • Telefonsamtale
Med dette kan du enkelt for eksempel finne ut hvilke kunder det er lengst siden du har vært i kontakt med. Se senere i dette kapitlet hvordan du kan søke etter og sortere basert på "Kontaktstatus". Foretak som aldri er kontaktet vil alltid komme til slutt i listen når du sorterer etter "Sist kontaktet" eller "Lengst siden kontaktet".

Registrere et nytt firma

Firmaer kan opprettes på flere måter i XS Office.
 • Velg "Nytt firma" eller "Nytt firma (person)" fra verktøylinjen på siden CRM - Alle firmaer.
 • Velg "Ny kunde" eller "Ny personkunde" fra verktøylinjen på siden CRM - Kunder.
 • Velg "Ny leverandør" eller "Ny leverandør (person)" fra verktøylinjen på siden CRM - Leverandører.
 • Velg "Firma" fra verktøylinjen på startsiden i XS Office.
 • Velg "Firma" fra "Opprett ny"-menyen på verktøylinjen "Faste funksjoner" i hovedbildet for XS Office. Dette kan gjøres uavhengig av hvilken funksjon du har oppe.
 • Bruk hurtigtasten for firmaoppføringer. Se Innledning - Hurtigtaster.

Personkunder

Når du oppretter en firmaoppføring i XS Office kan du velge at oppføringen skal være av type "person". Dette benytter du for eksempel hvis du selger varer til personkunder. Du kan velge en egen knapp for å opprette en personkunde eller velge dette med avkrysningsboksen "Person" når du oppretter oppføringen. Når du krysser av for "Person" (eller velger "Ny personkunde"), vil følgende endringer skje i registreringsskjemaet:
 • Feltet for firmanavn endres til to felter (fornavn og etternavn).
 • Feltet for morselskap endrer navn til "Overordnet organisasjon".
 • Feltet for firmaets e-post endrer navn til "E-postadresse".
 • Feltet for telefon sentralbord endrer navn til "Telefon arbeid".
 • Feltet "Mobiltelefon" blir synlig.
 • Feltet "Antall ansatte" forsvinner.
 • Feltet "Årlig omsetning" forsvinner.
 • Feltet for organisasjonsnummer endrer navn til "Fødselsnummer".
Når du så velger "Opprett" for en personkunde, vil det automatisk opprettes en personkunde samt en kontaktpersonoppføring knyttet til den nye oppføringen. Firmaoppføringen vil få navnet [etternavn], [fornavn].

Du kan ikke endre enn firmaoppføring til en personoppføring eller vice versa i ettertid. Det er derfor viktig at du gjør dette riktig når du oppretter oppføringen.

Liste ut alle personkunder

Du kan søke deg frem til alle personkunder ved å velge søkefunksjonen fra verktøylinjen. I søkevinduet velger du "Firma/person" = "Kun personoppføringer".

Firmakortet

Firmakortet inneholder 9 hovedfaner der kun én av dem er tilgjengelig ved første gangs opprettelse av firmaoppføring.

Tilknytte oppføringer mot et firma

Øverst til høyre på firmakortet finner du en egen verktøylinje for å hurtig kunne tilknytte elementer til firmaoppføringen. Følgende elementer kan opprettes herfra:
 • Avtale
 • E-post
 • Samtale
 • Sak
 • Oppgave
 • Notat
 • Kontaktperson
 • Prosjekt
 • Tilbud
 • Salgsordre
 • Timeregistrering
Se forøvrig informasjon om fanekort "Oppfølginger".

Innfyllingsfelter for firmaer

Firmakortet inneholder en rekke fanekort der kun ett av dem er tilgjengelig ved første gangs opprettelse av en firmaoppføring.

Fanekort "Sammendrag"

Her finner du nøkkelinformasjon om firmaoppføringen samt de siste hendelsene og aktivitetene knyttet til denne. Dette fanekortet blir synlig først etter at firmaoppføringen er opprettet.

Oppdater

Oppdaterer informasjon på fanekortet "Sammendrag".

Skriv ut

Du kan skrive ut informasjon om firmaoppføringen med valgfri detaljgrad som angitt her.

1. Skriv ut grunnleggende

Denne funksjonen lar deg skrive ut firmakortet med basisinformasjon. Dette inkluderer blant annet adresser, telefon, webside og organisasjonsnummer.

2. Skriv ut detaljert

Denne funksjonen lar deg skrive ut firmakortet med basisinformasjon samt informasjon om nøkkelpersoner. I tillegg til basisinformasjonen (som over) får du her firmanotatet samt kontaktinformasjon for primærkontakt og standard "Deres ref".

3. Skriv ut komplett

Denne funksjonen lar deg skrive ut firmakortet med basisinformasjon, informasjon om nøkkelpersoner samt nøkkeltall. I tillegg til "Skriv ut detaljert" (som over) får du her nøkkeltall fra XS Office knyttet til firmaet vedr. salg, fakturering, prosjekter og saker. Innholdet i denne utskriften vil variere avhengig av hvilken versjon av XS Office du har.

4. Skriv ut alt

Denne funksjonen lar deg skrive ut firmakortet med basisinformasjon samt informasjon om alle kontaktpersoner. I tillegg til "Skriv ut komplett" (som over) får du her informasjon om alle kontaktpersoner tilknyttet firmaoppføringen.

Informasjon på fanekort "Sammendrag"

Følgende informasjon vises på fanekortet "Sammendrag":
 • Besøksadresse: Besøksadresse for firmaoppføringen. Klikk for å forsøke å vise adressen i kartvisning.
 • Postadresse: Postadresse for firmaoppføringen. Klikk for å forsøke å vise adressen i kartvisning.
 • Fakturaadresse: Fakturaadresse for firmaoppføringen. Klikk for å forsøke å vise adressen i kartvisning.
 • (logo): Firmalogo.
 • Kontaktinformasjon: Viser et sammendrag av kontaktinformasjon for firmaoppføringen.
  • Telefon: Telefonnummer til sentralbord for foretaket.
  • Telefaks: Telefaksnummer til foretaket.
  • E-post: Felles e-postadresse til foretaket.
  • Websted: Webside for foretaket.
  • Org.nr. Organisasjonsnummer for foretaket.
 • Primærkontakt: Viser et sammendrag av informasjon om primærkontakt knyttet til firmaoppføringen.
  • Navn: Navn på primærkontakt.
  • Stilingstittel: Stilingstittel for primærkontakt.
  • Telefon arbeid: Direktetelefonnummer for primærkontakt.
  • Mobiltelefon: Mobiltelefonnummer for primærkontakt.
  • E-post: E-postadresse for primærkontakt.
  • (bilde): Fotografi av primærkontakt.
 • Detaljer: Viser detaljinformasjon om firmaoppføringen.
  • Deres ref.: Navn på standard "Deres ref" for foretaket.
  • Bransje: Bransje foretaket er tilknyttet.
  • Kategori: Firmakategori foretaket er tilknyttet.
  • Ansvarlig: Navn på ansvarlig person knyttet til foretaket.
  • Kontakter: Antall kontaktpersoner registrert under foretaket.
  • Salgsregion: Salgsregion foretaket er tilknyttet.
  • Selskapsform: Selskapsform foretaket er registrert som.
  • Morselskap: Navn på eventuelt morselskap for foretaket (overordnet organisasjon ved personoppføringer).
  • Ansatte: Antall ansatte i foretaket.
  • Årlig omsetning: Foretakets estimerte årlige omsetning.
  • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet.
  • Kunde siden: Dato for når foretaket ble kunde hos deg.
  • Kunderating: Angir hvor viktig denne kunden er for deg (A, B eller C der A er de viktigste kundene).
  • Kunde-ID: Angir kunde-ID for tilsvarende firmaoppføring i økonomisystemet. Benyttes for å holde en kobling mellom oppføringene i XS Office og oppføringene i økonomisystemet.
  • Leverandør-ID: Angir leverandør-ID for tilsvarende firmaoppføring i økonomisystemet. Benyttes for å holde en kobling mellom oppføringene i XS Office og oppføringene i økonomisystemet.
 • Nøkkeltall: Viser beregnede nøkkeltall for salg, prosjektstyring og saker knyttet til firmaoppføringen.
  • Salg i år: Total omsetning (og antallet salg i parentes) knyttet til foretaket inneværende år.
  • Salg totalt: Total omsetning (og antallet salg i parentes) knyttet til foretaket.
  • Forfalte faktura: Sum (og antallet i parentes) forfalte fakturaer knyttet til foretaket.
  • Ubetalte faktura: Sum (og antallet i parentes) ubetalte fakturaer knyttet til foretaket.
  • Åpne tilbud: Sum (og antallet i parentes) uavklarte tilbud knyttet til foretaket.
  • Åpne salg: Sum (og antallet i parentes) åpne salgsmuligheter knyttet til foretaket.
  • Prosjekter pågår: Antall pågående prosjekter knyttet til foretaket.
  • Prosjekter totalt: Antall prosjekter knyttet til foretaket.
  • Saker pågår: Antall pågående saker knyttet til foretaket.
  • Saker totalt: Antall saker knyttet til foretaket.
 • Kunde: Angir om foretaket er registrert som kunde hos deg eller ikke.
 • Leverandør: Angir om foretaket er registrert som leverandør hos deg eller ikke.
 • Person: Angir om foretaket er en personoppføring eller en firma-/foretaksoppføring.
 • Aktiv: Angir om oppføringen er aktiv eller ikke. Deaktiverte oppføringer vises også med dyp grå bakgrunnsfarge i vinduet.
 • Supp.avtale: Angir om foretaket har supportavtale med deg eller ikke.
 • Notat: Fritekstnotat for firmaoppføringen.
 • Siste hendelser: Liste over siste hendelser knyttet til firmaoppføringen uavhengig av type.

Fanekort "Detaljer"

Dette fanekortet inneholder generell informasjon om foretaket og er det eneste fanekortet som vises ved opprettelse av ny oppføring. Følgende innfyllingsfelter er tilgjengelige:
 • Firmanavn: Angir navn på foretaket (vises hvis "Person" ikke er krysset av).
 • Fornavn: Angir fornavn for person (vises hvis "Person" er krysset av).
 • Etternavn: Angir etternavn for person (vises hvis "Person" er krysset av).
 • Kunde: Om firmaoppføringen er registrert som kunde.
 • Leverandør: Om firmaoppføringen er registrert som leverandør.
 • Person: Om oppføringen er en person eller et firma.
 • Ansvarlig: Navn på ansvarlig ansatt for firmaoppføringen (for eksempel kundeansvarlig).
 • Kategori: Navn på kategori firmaoppføringen er registrert under. Se Admin - Firmakategorier.
 • Bransje: Navn på bransje foretaket tilhører. Se Admin - Bransjer.
 • Salgsregion: Navn på salgsregion foretaket tilhører.
 • Selskapsform: Hvilken selskapsform (AS, ASA o.s.v.) foretaket er registrert som. Se Admin - Selskapsformer.
 • Morselskap/overordnet organisasjon: Kobling mot eventuelt morselskap for foretaket (overordnet organisasjon ved personoppføringer).
 • Firmaets e-post: Felles e-postadresse til foretaket.
 • Webside: Webside for foretaket.
 • Telefon sentralbord: Telefonnummer til sentralbord for foretaket.
 • Telefaks: Telefaksnummer til foretaket.
 • Organisasjonsnummer: Organisasjonsnummer for foretaket (vises hvis "Person" ikke er krysset av).
 • Fødselsnummer: Fødselsnummer for person (vises hvis "Person" er krysset av).
 • Antall ansatte: Antall ansatte hos foretaket. Vises ikke for personoppføringer.
 • Årlig omsetning: Estimat for årlig omsetning for foretaket. Vises ikke for personoppføringer.
 • Aktiv: Angir om firmaoppføringen er aktiv. Deaktiverte oppføringer vil som standard ikke vises i firmalisten.
 • Har supportavtale: Angir om foretaket har supportavtale.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Besøksadresse: Angir besøksadresse/gateadresse for foretaket.
 • Postadresse: Angir postboksadresse for foretaket.
 • Fakturaadresse: Angir evt. egen adresse der fakturaer skal sendes.
 • Firmalogo: Viser firmalogo for foretaket. Klikk på logoen for å legge inn logo.
 • Notat: Fritekstnotat for firmaoppføringen.

Bruk av firmaadresser ved salg

Ved opprettelse av salgsordrer vil firmaets besøksadresse automatisk settes som leveringsadresse for salgsordrene. Hvis fakturaadresse er registrert, vil denne benyttes som fakturaadresse for salgsordrene. Hvis ikke fakturaadresse er registrert, vil systemet automatisk sjekke postadresse og til slutt besøksadresse for å finne en gyldig adresse.

Fanekort "Økonomi"

Dette fanekortet inneholder parametere knyttet til økonomi samt standardinnstillinger for firmaoppføringen. I tillegg kan du legge inn hvilken ID som benyttes for tilsvarende firmaoppføring i andre programmer (for eksempel regnskapssystemet). Dermed kan du opprettholde en kobling mellom firmaoppføringen i XS Office med tilsvarende i regnskapssystemet.

Følgende felter finner du på fanekortet "Økonomi":
 • Kundedetaljer:
  • Kundevurdering: Angir hvor viktig denne kunden er for deg (A, B eller C der A er de viktigste kundene).
  • Kunde siden: Angir dato for når foretaket ble kunde hos deg.
  • Forventet årlig salg: Angir hvor stor omsetning du forventer å ha per år mot denne kunden (salg eks. mva).
  • Bankkontonummer: Angir bankkontonummer for firmaoppføring.
  • E-postadresse faktura: Angir evt. standard e-postadresse for mottak av fakturaer hos kunden.
  • E-postadresse ordrebekreftelser: Angir evt. standard e-postadresse for mottak av ordrebekreftelser hos kunden.
  • Forhandler: Angir annen firmaoppføring som er forhandler for firmaoppføringen.
  • Konvertert fra ledetråd: Angir om firmaoppføringen er konvertert fra en ledetråd/kundeemne. Se CRM - Ledetråder.
 • Kreditt:
  • Kreditt innvilget: Angir om kunden er innvilget kreditt eller ikke. Kan gi advarsel ved nye tilbud og salgsordrer.
  • Kredittverdighet: Angir rating for kredittverdighet for kunden. Følger ratingsystemet til Dun & Bradstreet (se under). Kan gi advarsel ved nye tilbud og salgsordrer.
  • Kredittgrense: Angir maksimal kredittbeløp per salgsordre for kunden. Kan gi advarsel ved nye tilbud og salgsordrer.
  • Notat for kredittverdighet: Fritekstnotat for kundens kredittverdighet.
  • Betalingsanmerkninger: Angir om kunden har registrerte betalingsanmerkninger.
 • ERP:
  • Kunde-ID økonomisystem: Angir kunde-ID for tilsvarende firmaoppføring i økonomisystemet. Benyttes for å holde en kobling mellom oppføringene i XS Office og oppføringene i økonomisystemet.
  • Leverandør-ID økonomisystem: Angir leverandør-ID for tilsvarende firmaoppføring i økonomisystemet. Benyttes for å holde en kobling mellom oppføringene i XS Office og oppføringene i økonomisystemet.
 • Elektronisk faktura (EHF):
  • Elektronisk faktura aktivert: Angir om elektronisk faktura i EHF-formatet skal være tilgjengelig for denne kunden. Denne må være aktivert for at EHF-forsendelser skal kunne utføres. Se også Handel - Utgående faktura.
  • Elektronisk EHF-adresse: Angir elektronisk EHF-adresse for kunden. Denne består normalt av en landskode, et kolon og kundens organisasjonsnummer. Du må angi en verdi her for at EHF-forsendelser skal kunne utføres. Se også Handel - Utgående faktura.
 • Standardinnstillinger:
  • Standard fraktmetode: Angir evt. standard fraktmetode for leveranser til kunden (for bruk i salgsordrer). Se Handel - Fraktbetingelser.
  • Standard betalingsbetingelser: Angir evt. standard betalingsbetingelser for kunden (for bruk i salgsordrer). Se Handel - Betalingsbetingelser.
  • Standard faktureringsgebyr: Angir evt. standard faktureringsgebyr for kunden (vil overstyre globale innstillinger).
  • Standard purregebyr: Angir evt. standard purregebyr for kunden (vil overstyre globale innstillinger).
  • Standard timepris: Angir evt. standard avtalt timepris ved arbeid for kunden (vil overstyre timepriser ved fakturering av timer mot kunden).
 • Standard forsendelsesformat handelsdokumenter:
  • Tilbud: Angir standardformat for sending av tilbud til denne kunden (e-post med PDF-vedlegg eller papir).
  • Ordrebekreftelse: Angir standardformat for sending av ordrebekreftelser til denne kunden (e-post med PDF-vedlegg eller papir).
  • Faktura: Angir standardformat for sending av faktura til denne kunden (e-post med PDF-vedlegg, papir eller EHF).
  • Kreditnota: Angir standardformat for sending av kreditnota til denne kunden (e-post med PDF-vedlegg, papir eller EHF).
  • Betalingspåminnelse: Angir standardformat for sending av betalingspåminnelser til denne kunden (e-post med PDF-vedlegg, papir eller EHF).

Alternativer for kredittverdighet (fra Dun & Bradstreet)

XS Office benytter Dun & Bradstreets rangeringssystem for kredittverdighet:
 • AAA: Høyeste kredittverdighet
 • AA: God kredittverdighet
 • A: Kredittverdig
 • AN: Nyetablert foretak
 • Ingen rating: Rating ikke fastsatt
 • B: Kreditt mot sikkerhet
 • C: Kreditt frarådes

Fanekort "Personer"

Dette fanekortet inneholder oversikt over alle kontaktpersoner knyttet til den enkelte firmaoppføringen. Primærkontakten vil alltid vises øverst i listen (med uthevet skrift), de andre vil være listet opp under sortert på etternavn.

Følgende felter vises i listen over kontaktpersoner:
 • Navn: Navn på kontaktperson. Foran navnet finnes et symbol som indikerer kontaktpersonens kjønn. Hvis kontaktpersonen er angitt som primærkontakt, vil teksten være uthevet. Hvis kontaktpersonen er angitt som standard "Deres ref.", vil dette indikeres med en myntstabel.
 • Stillingstittel: Tittel eller stillingsbeskrivelse for kontaktperson hos arbeidsgiveren.
 • E-post: E-postadresse til kontaktperson. Klikk for å sende e-post til kontaktpersonen.
 • Telefon: Mobiltelefonnummer til kontaktperson (alt. direktenummer hvis mobilnummer ikke er registrert). Klikk for å sende SMS.
 • Sist endret: Tidspunkt kontaktpersonoppføringen ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret kontaktpersonoppføringen sist.

Opprette ny kontaktperson knyttet til firmaoppføringen

Velg "Ny kontakt" fra fanekortet "Kontakter" i firmakortet. Kontaktpersonen vil da automatisk knyttes mot aktivt firmaoppføring.

For mer informasjon om kontaktpersoner, se CRM - Kontaktpersoner.

Fanekort "Oppfølginger"

Her finner du oversikt over tilknyttede oppfølginger til valgt firmaoppføring. Oppfølgingene er gruppert etter type på hver sitt fanekort. I tillegg finner du et fanekort "Siste" som viser alle typer oppfølginger sortert etter dato.

Følgende fanekort er tilgjengelige:
 • Siste: Viser liste over 30 sist endrede oppføringer sortert etter sist endret. Oppføringene er basert på de ti oppføringstypene som finnes i de andre fanekortene under "Oppfølginger" samt "Salgsmuligheter" fra fanekortet "Salg". Du kan her velge å vise alle oppføringer knyttet til prosjektet eller kun de du selv har opprettet eller endret sist.
 • Møter: Viser liste over alle møter knyttet direkte til valgt firmaoppføring samt møter med møtedeltakere tilhørende valgt firmaoppføring. Se forøvrig Prosjekt - Møter.
 • Avtaler: Viser liste over alle avtaler knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Avtaler.
 • Samtaler: Viser liste over alle telefonsamtaler knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Samtaler.
 • Oppgaver: Viser liste over alle oppgaver knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Oppgaver.
 • Notater: Viser liste over alle notater knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Notater.
 • E-post inn: Viser liste over innkommende e-post knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Mottatt e-post.
 • E-post ut: Viser liste over sendt e-post knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Sendt e-post.
 • Dokumenter: Viser liste over alle dokumenter knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Dokumenter - Dokumentarkiv.
 • SMS: Viser liste over alle sendte SMS-meldinger knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Meldinger - Sendte SMS.

Fanekort "Salg"

Her finner du oversikt over salgsaktiviteter knyttet til valgt firmaoppføring. Oppfølgingene er sortert etter type på hver sitt fanekort.
 • Reskontro: Viser kundereskontro for valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Salgsmuligheter.
 • Salg: Viser liste over alle salgsmuligheter knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Salgsmuligheter.
 • Tilbud: Viser liste over alle utgående tilbud knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Handel - Tilbud.
 • Salgsordrer: Viser liste over alle utgående salgsordrer knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Handel - Salgsordrer.
 • Kreditnotaer: Viser liste over alle utgående kreditnotaer knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Handel - Kreditnotaer.
 • Påminnelser: Viser liste over alle betalingspåminnelser og inkassovarsler knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Handel - Betalingspåminnelse.
 • Abonnementer: Viser liste over alle abonnementer som kunden er registrert for. Se forøvrig Handel - Abonnementer.
 • Arkiv: Viser liste over hendelser knyttet til aktivering og sending av handelsdokumenter til kunder. Se forøvrig Handel - Hendelsesarkiv.
 • Rapporter: Gir mulighet til å ta ut rapporter for handel knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Handel - Rapporter.
 • Markedsføring: Brukes til å registrere hvordan evt. markedsføring mot foretaket skal foregå. Du kan her sette opp bl.a. hvordan foretaket foretrekker å motta informasjon. Se markedsføringsinnstillinger.

Fanekort "Reskontro"

Fanekortet "Reskontro" viser kundereskontro for den valgte firmaoppføringen. Oppføringene her kan være av tre ulike typer:
 • Faktura
 • Kreditnota
 • Fakturainnbetaling
Reskontrooversikten inneholder følgende kolonner:
 • Type: Indikerer type oppføring. Vil alltid være en av typene "Fakt", "Kred" eller "Innbet".
 • Bilagsnummer: Løpenummer for oppføringen med prefiks. Prefikset er enten "UF" (faktura), "UK" (kreditnota) eller "B" (innbetaling/bank).
 • Bilagsdato: Dato for bilaget (fakturadato, kreditnotadato eller innbetalingsdato).
 • Emne: Emne for faktura/kreditnota eller beskrivende tekst for innbetaling..
 • Fakturanummer: Løpenummer for bilagets tilhørende faktura.
 • Forfallsdato: Forfallsdato hvis faktura, tom hvis kreditnota eller innbetaling.
 • Betalingsdato: Betalingsdato hvis innbetaling, tom hvis faktura eller kreditnota.
 • Beløp: Fakturasum hvis faktura, negativ kreditnotasum hvis kreditnota, negativ innbetalt sum hvis innbetaling.
 • Ny saldo: Reskontroens saldo/sluttsum etter at bilaget er lagt til.
Foran og etter reskontrolisten finner du følgende oppsummeringsverdier:
 • Inngående saldoSaldo ved søkeperiodens start (alltid 0 hvis ikke startdato er valgt).
 • Antall fakturaAntall fakturaer som inngår i søkeutvalget.
 • Antall kreditnotaAntall kreditnotaer som inngår i søkeutvalget.
 • Antall innbetalingerAntall innbetalinger som inngår i søkeutvalget.
 • Utgående saldoSaldo ved søkeperiodens slutt.

Kontoutskrift til kunde

Noen ganger kan du få henvendelser fra en kunde som ønsker kontoutskrift/kontoutdrag for en periode. Dette kan du enkelt ta ut ved å eksportere reskontroen til en PDF-fil. Dette gjør du ved å velge knappen "PDF" på verktøylinjen. Du kan også eksportere reskontroen som et Excel-regneark. Dersom kontoutskriften skal være for et bestemt årstall eller en annen periode, kan du legge inn et datoutvalg (se informasjon om søk under).

Søk for reskontro

Du kan hente frem et eget søkepanel når du jobber med kundereskontroen. Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen. Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Prosjekt: Viser kun oppføringer som er knyttet til et bestemt prosjekt.

Kolonne 2

 • Periode: Forhåndsdefinerte årstall for søk etter bilagsdato (se neste kriterie).
 • Bilagsdato: Søk etter bilagsdato innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.


Fanekort "Markedsføringsinnstillinger": Kontaktmetoder

Følgende parametere kan settes:
 • Foretrukket kommunikasjon: Angir hvordan foretaket foretrekker å motta informasjon.
 • Tillat e-post: Angir om kommunikasjon via e-post til foretaket er tillatt.
 • Tillat SMS: Angir om kommunikasjon via SMS til foretaket er tillatt.
 • Tillat telefon: Angir om kommunikasjon via telefon til foretaket er tillatt.
 • Tillat telefaks: Angir om kommunikasjon via telefaks til foretaket er tillatt.
 • Tillat brevpost: Angir om kommunikasjon via brevpost til foretaket er tillatt.

Fanekort "Markedsføringsinnstillinger": Masseutsendelser

Følgende parametere kan settes:
 • Tillat e-post: Angir om masseutsendelser via e-post til foretaket er tillatt.
 • Tillat SMS: Angir om masseutsendelser via SMS til foretaket er tillatt.
 • Tillat telefaks: Angir om masseutsendelser via telefaks til foretaket er tillatt.
 • Tillat brevpost: Angir om masseutsendelser via brevpost til foretaket er tillatt.


Fanekort "Prosjekter"

Dette fanekortet inneholder prosjektrelatert informasjon.

Fanekort "Prosjekter": Prosjekter

Viser liste over alle prosjekter som firmaoppføringen og eventuelle kontaktpersoner er knyttet til. Prosjekter som er direkte tilknyttet firmaoppføringen vil vises øverst i listen. Deretter vises alle prosjekter der kontaktpersoner tilknyttet firmaoppføringen er prosjektdeltakere. Dermed er det enkelt å ha full oversikt over prosjekter som firmaet er involvert i på et eller annet nivå. Til venstre på hver linje indikeres det om firmaet er direkte knyttet til prosjektet eller om firmaet kun har én eller flere prosjektdeltakere i prosjektet.

Se Prosjekt - Prosjektliste for informasjon om prosjektlisten og prosjektstyring i XS Office.

Fanekort "Prosjekter": Pågående aktiviteter

Dette fanekortet inneholder liste over alle prosjektaktiviteter (for alle prosjekter tilknyttet firmaet) som ikke er markert som fullført (100% ferdig). Her kan du få en rask oversikt over "løse tråder" uten å måtte åpne hvert enkelt prosjekt.

Fanekort "Prosjekter": Timeforbruk

Viser en oppsummering av timeforbruk knyttet til firmaoppføringen fordelt på timearter.

Fanekort "Saker"

Viser liste over alle saker knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig CRM - Saker.

Fanekort "Fakturaer"

Viser liste over alle utgående fakturaer knyttet til valgt firmaoppføring. Se forøvrig Handel - Utgående faktura.

Fanekort "Søk"

Under fanekortet "Søk" kan du gjøre et fritekstsøk innenfor valgt firmaoppføring. Et søk her vil kun søke etter oppføringer knyttet til valgt firmaoppføring og du kan også velge hvilke søkegrupper søket skal foretas i. Se Innledning - Søke i XS Office for informasjon om globalt søk i XS Office.

Fanekort "Egendefinert"

Viser liste over egendefinerte felt og grupper knyttet til firmaoppføringen.

Eksportere firmaoppføring

XS Office støtter det mye brukte formatet vCard for eksport av firmaopplysninger. Dette formatet er støttet av de fleste e-postprogrammer og kontaktregistre.

For å eksportere en firmaoppføring i vCard-format, velg "Eksporter" fra fanekortet "Detaljer" i vinduet for aktuell firmaoppføring. Du vil da få muligheten for å åpne eller lagre vCard-filen.

Se http://www.imc.org/pdi/ for mer informasjon om vCard-formatet.

Se forøvrig Innledning - Eksportere data for informasjon om eksport av data.

Oppdage og fjerne duplikater

I et CRM-system er det viktig at all relevant informasjon er synlig på hvert kundekort. Av og til vil du kunne oppleve at det samme firmaet feilaktig er blitt opprettet to ganger i systemet. Dette bør det ryddes opp i raskest mulig siden du risikerer at den relevante informasjonen blir spredd over to (eller flere) kundekort.

Med XS Office kan du enkelt finne duplikate firmaoppføringer via filterfunksjonen for firmaer, kunder og leverandører. Når du har identifisert en duplikat, kan du også slå sammen duplikatoppføringene som angitt under.

Slå sammen firmaoppføringer

Noen ganger kan det være aktuelt å slå sammen to firmaoppføringer til én. Dette skjer som oftest på grunn av:
 1. Et firma er fusjonert sammen med et annet firma.
 2. Et firma er feilaktig blitt opprettet to ganger i systemet.
I XS Office kan du enkelt slå sammen to oppføringer. Dette kan du enten gjøre fra verktøylinjen i firmalisten eller direkte fra firmakortet til firmaet du ønsker å beholde. Når du har valgt funksjonen, vil du få frem en dialogboks der du angir hvilke oppføringer som skal slås sammen. Det er viktig at du er bevisst på hvilken av dem som skal tas vare på videre siden den ene av dem alltid vil slettes. Når du har valgt kilde og mål, velger du "Utfør" for å utføre sammenslåingen. Du har også mulighet for å veksle mellom kilde og mål via funksjonen "Bytt" i dialogboksen.

Sammenslåingsoperasjonen vil overføre blant annet kontaktpersoner, prosjekter, saker, avtaler, oppgaver, salgsordrer og fakturaer fra den ene oppføringen til den andre. Firmaopplysninger vil overføres til den sammenslåtte oppføringen fra oppføringen som skal slettes hvis tilsvarende opplysninger ikke fantes fra før.

Merk at sammenslåingsoperasjonen er permanent og ikke kan angres i ettertid. Det vil opprettes et informasjonsnotat som knyttes til den sammenslåtte oppføringen. Her vil det finnes informasjon om sammenslåingen samt om hvilken oppføring som ble slettet.

Søke etter firmaoppføringer

Du kan søke etter firmaoppføringer basert på mange ulike kriterier. Velg knappen "Søk" på verktøylinjen for å søke etter firmaoppføringer. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at sakslisten igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Merk at firmalisten også kan filtreres direkte fra verktøylinjen (se under). Firmalisten vil dermed reflektere både søkekriterier fra søkeområdet samt filtreringsvalg fra verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kriterier tilgjengelig for alle versjoner (seksjon til venstre)

 • Navn på foretak: Fritekstsøk etter foretakets navn.
 • Navn på kontakt: Fritekstsøk etter navn på kontaktperson.
 • Telefon: Fritekstsøk etter telefon til foretak eller kontaktperson.
 • Notat: Fritekstsøk i notatfelt for firmaoppføringer.
 • Kunde-ID: Fritekstsøk i felt for kunde-ID.
 • Leverandør-ID: Fritekstsøk i felt for leverandør-ID.
 • Kategori: Søk etter firmaoppføringer med bestemt kategori.
 • Bransje: Søk etter firmaoppføringer i en bestemt bransje.
 • Salgsregion: Søk etter firmaoppføringer i en bestemt salgsregion.
 • Forhandler: Søk etter firmaoppføringer knyttet til en bestemt forhandler.
 • Kunde/leverandør: Søk etter oppføringer som er kunder, leverandører, begge deler eller ingen av delene.
 • Firma/person: Lar deg søke etter kun personoppføringer, kun firmaoppføringer eller alle oppføringer.
 • Supportavtale: Lar deg søke etter foretak som har eller ikke har supportavtale.
 • Kontaktstatus: Lar deg søke etter kun foretak du har kontaktet, ikke kontaktet eller alle oppføringer. Se også informasjon om kontaktstatus ovenfor.

Kriterier kun tilgjengelig for Professional Edition og Enterprise Edition (midtseksjon)

 • E-poster mottatt: Søk etter firmaoppføringer som har antall mottatte e-poster "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • E-poster sendt: Søk etter firmaoppføringer som har antall sendte e-poster "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall prosjekter: Søk etter firmaoppføringer som har antall prosjekter "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall saker: Søk etter firmaoppføringer som har antall saker "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall åpne saker: Søk etter firmaoppføringer som har antall åpne saker "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.

Kriterier kun tilgjengelig for Invoicing Edition og Enterprise Edition (midtseksjon)

 • Antall fakturaer: Søk etter firmaoppføringer som har antall fakturaer "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Fakturert sum: Søk etter firmaoppføringer som har total fakturert sum "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Forfalte fakturaer: Søk etter firmaoppføringer som har antall forfalte fakturaer (ubetalt med utløpt forfallsdato) "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Forfalt sum: Søk etter firmaoppføringer som har forfalt (ubetalt med utløpt forfallsdato) fakturert sum "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Ubetalte fakturaer: Søk etter firmaoppføringer som har antall ubetalte fakturaer "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Ubetalt sum: Søk etter firmaoppføringer som har total ubetalt sum "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Åpne tilbud: Søk etter firmaoppføringer som har antall åpne (uavklarte) tilbud "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall kreditnota: Søk etter firmaoppføringer som har antall kreditnotaer "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall purringer: Søk etter firmaoppføringer som har antall betalingspåminnelser "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.

Kriterier tilgjengelig for alle versjoner (midtseksjon)

 • Egendefinert felt 1: Søk etter oppføringer som har et egendefinert felt med en bestemt verdi.
 • Egendefinert felt 2: Samme som over. Brukes for å kombinere søk med annet egendefinert felt.

Kriterier tilgjengelig for alle versjoner (seksjon til høyre)

 • Antall ansatte: Søk etter firmaoppføringer med antall ansatte større enn/mindre enn/likt/ulikt et bestemt antall.
 • Antall kontakter: Søk etter firmaoppføringer med antall kontaktpersoner større enn/mindre enn/likt/ulikt et bestemt antall.
 • Årlig omsetning: Søk etter firmaoppføringer med årlig omsetning større enn/mindre enn/lik/ulik en bestemt sum.
 • Firma-ID: Søk etter firmaoppføringer med ID større enn/mindre enn/likt/ulikt en bestemt verdi.
 • Postnummer: Søk etter firmaoppføringer med postnummer større enn/mindre enn/likt/ulikt en bestemt verdi.
 • Poststed: Fritekstsøk i besøk-, post-, og fakturasted for firmaoppføringer.
 • Selskapsform: Søk etter firmaoppføringer med en bestemt selskapsform (AS, ASA o.s.v.).
 • Ansvarlig: Søk etter firmaoppføringer med bestemt ansvarlig ansatt.
 • Opprettet av: Søk etter firmaoppføringer opprettet av en bestemt ansatt.
 • Sist endret av: Søk etter firmaoppføringer sist endret av en bestemt ansatt.
 • Gruppefelt 1: Søk etter oppføringer som er knyttet til en bestemt egendefinert gruppe.
 • Gruppefelt 2: Samme som over. Brukes for å kombinere søk med annen egendefinert gruppe.
 • Datofelt 1: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innenfor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering for å vises i listen.

Firmaoppføringer og kontaktpersoner kan også inngå i et globalt søk i XS Office. Se Innledning - Søke i XS Office for informasjon om dette.

Vise kun personoppføringer

Dette kan du angi fra søkekriteriene. Se "Søke etter firmaoppføringer" ovenfor.

Filtrere firmalisten

Følgende filtreringer kan gjøres for firmalisten fra verktøylinjen:
 • Alle aktive: Viser alle aktive oppføringer (firmaoppføringer som ikke er deaktivert). Dette er standardvisningen.
 • Mine: Viser kun firmaoppføringer du selv er satt som ansvarlig for.
 • Deaktiverte: Viser alle deaktiverte firmaoppføringer.
 • Alle: Viser alle firmaoppføringer. Deaktiverte oppføringer vises med mørk grå bakgrunn.
 • Mangler primærkontakt: Viser alle aktive firmaoppføringer der primærkontakt ikke er angitt.
 • Mangler "Deres ref": Viser alle aktive firmaoppføringer der standard "Deres ref" ikke er angitt.
 • Duplikater: Viser alle firmaoppføringer som har en annen firmaoppføring med samme firmanavn. Kan benyttes for å søke etter firmaer som ved en feiltakelse er opprettet flere ganger. Dette kan videre brukes for å slå sammen firmaoppføringer.
 • Duplikater+: Viser alle firmaoppføringer som har en annen firmaoppføring med samme firmanavn. Søker også i deaktiverte firmaoppføringer. Kan benyttes for å søke etter firmaer som ved en feiltakelse er opprettet flere ganger. Dette kan videre brukes for å slå sammen firmaoppføringer.

Sortere firmalisten

Listen over firmaoppføringer kan sorteres etter ulike parametere. Dette gjøres via rullegardinmenyen "Sortering" på verktøylinjen.

Slette en firmaoppføring

Firmaoppføringer kan slettes ved å åpne vinduet for firmaoppføring (klikk på firmanavn i firmalisten), og så velge knappen "Slett" på fanekortet "Detaljer". Hvis oppføringen du prøver å slette er knyttet til andre oppføringer, vil du få en advarselsboks med informasjon om hvilke oppføringer som er tilknyttet. Du kan her velge å markere firmaoppføringen som deaktivert.

Deaktivere en firmaoppføring

Firmaoppføringer kan deaktiveres ved å åpne vinduet for firmaoppføring (klikk på firmanavn i firmalisten), og så ta bort haken i feltet "Aktiv" på fanekortet "Detaljer". Klikk så på "Lagre" for å bekrefte ditt valg.

Merk at deaktiverte firmaoppføringer ikke vises som standard i firmalisten. Se "Filtrere firmalisten" over for informasjon om hvordan du kan få frem deaktiverte oppføringer.

Slette mange firmaoppføringer

Hvis du ønsker å slette mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil slette med avkrysningsboksene til venstre i firmalisten. Når du har markert alle oppføringene du vil slette, velger du "Slett" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre i hovedbildet i XS Office. Merk at kun oppføringer som ikke er tilknyttet andre oppføringer vil slettes. De andre firmaoppføringene vil deaktiveres.

Deaktivere/aktivere mange firmaoppføringer samtidig

Hvis du ønsker å deaktivere eller aktivere mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil endre med avkrysningsboksene til venstre i firmalisten. Når du har markert alle oppføringene du vil endre, velger du "Sett som inaktiv" eller "Sett som aktiv" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre i hovedbildet i XS Office.

Sette kunde/leverandør for mange firmaoppføringer samtidig

Hvis du ønsker å markere mange oppføringer som kunde/leverandør i én operasjon, markerer du først de du vil endre med avkrysningsboksene til venstre i firmalisten. Når du har markert alle oppføringene du vil endre, velger du kunde, leverandør o.s.v. fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre i hovedbildet i XS Office.

Eksportere firmaoppføringer

Firmalisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen. Denne eksporten er mer omfattende enn den vanlige firmalisten og tar med seg ytterligere informasjon om firmaoppføringene i XS Office. Eksporten vil også vise informasjon om en eventuell primærkontakt tilknyttet firmaoppføringen. Hvis det kun er knyttet én kontaktperson til et firma, vil denne vises uavhengig av om den er lagret som primærkontakt eller ikke. Hvis flere kontaktpersoner finnes, og ingen av dem er primærkontakt, vil ingen kontaktperson vises i eksporten.

Oversikt over felter i eksport av firmalisten

Følgende felter kommer med når du velger å eksportere firmaoppføringer:
 1. ID: Firmaoppføringens unike ID.
 2. Kunde-ID: Kunde-ID økonomisystem.
 3. Lev-ID: Leverandør-ID økonomisystem.
 4. Kunde: Om firmaet er registrert som kunde (angitt med bokstaven "x").
 5. Leverandør: Om firmaet er registrert som leverandør (angitt med bokstaven "x").
 6. Kunderating: Angir hvor viktig denne kunden er for deg (A, B eller C der A er de viktigste kundene).
 7. Firmanavn: Angir navn på foretaket.
 8. Org.nr: Organisasjonsnummer for foretaket (evt. fødselsnummer ved personoppføring).
 9. Selskapsform: Hvilken selskapsform (AS, ASA o.s.v.) foretaket er registrert som. Se Admin - Selskapsformer.
 10. Primærkontakt: Navn på primær kontaktperson knyttet til firmaet.
 11. Telefon kontakt: Telefonnummer til primær kontaktperson knyttet til firmaet (formatert som "12 34 56 78").
 12. Mobil kontakt: Mobiltelefonnummer til primær kontaktperson knyttet til firmaet (formatert som "12 34 56 78").
 13. E-post kontakt: E-postadresse til primær kontaktperson knyttet til firmaet.
 14. Antall kontakter: Antall kontaktpersoner knyttet til firmaet.
 15. Kategori: Navn på kategori firmaoppføringen er registrert under. Se Admin - Firmakategorier.
 16. Bransje: Navn på bransje foretaket tilhører. Se Admin - Bransjer.
 17. Ansvarlig: Navn på ansvarlig ansatt for firmaoppføringen (for eksempel kundeansvarlig).
 18. Salgsregion: Navn på salgsregion foretaket tilhører.
 19. Postadresse: Angir postboksadresse for foretaket.
 20. Postnummer: Angir postnummer for postadressen.
 21. Poststed: Angir poststed for postadressen.
 22. Besøksadresse: Angir besøksadresse/gateadresse for foretaket.
 23. Fakturaadresse: Angir evt. egen adresse der fakturaer skal sendes.
 24. Nasjonalitet: Angir nasjonalitet for besøksadressen, postadressen eller fakturaadressen (i den rekkefølgen).
 25. E-post firma: Felles e-postadresse til foretaket.
 26. E-post faktura: Angir evt. standard e-postadresse for mottak av fakturaer hos kunden.
 27. Telefon firma: Telefonnummer til sentralbord for foretaket (formatert som "12 34 56 78").
 28. Telefaks: Telefaksnummer til foretaket (formatert som "12 34 56 78").
 29. Webside: Webside for foretaket.
 30. Bankkontonr: Angir bankkontonummer for firmaet.
 31. Omsetning: Estimat for årlig omsetning for foretaket.
 32. Antall ansatte: Antall ansatte hos foretaket.
 33. Forventet salg: Angir hvor stor omsetning du forventer å ha per år mot denne kunden (salg eks. mva).
 34. Kredittverdighet: Angir faktor for kredittverdighet for kunden. Følger ratingsystemet til Dun & Bradstreet (se over).
 35. Betalingsanmerkninger: Angir om kunden har registrerte betalingsanmerkninger.
 36. Kreditt: Angir om kunden er innvilget kreditt.
 37. Kredittgrense: Angir evt. kredittgrense for kunden.
 38. Fakturagebyr: Angir evt. standard faktureringsgebyr for kunden (vil overstyre globale innstillinger).
 39. Purregebyr: Angir evt. standard purregebyr for kunden (vil overstyre globale innstillinger).
 40. Standard frakt: Angir evt. standard fraktmetode for leveranser til kunden (for bruk i salgsordrer). Se Handel - Fraktbetingelser.
 41. Standard betaling: Angir evt. standard betalingsbetingelser for kunden (for bruk i salgsordrer). Se Handel - Betalingsbetingelser.
 42. Timepris: Angir evt. standard avtalt timepris ved arbeid for kunden (vil overstyre timepriser ved fakturering av timer mot kunden).
 43. Ledetråd: Angir om firmaoppføringen er konvertert fra en ledetråd/kundeemne. Se CRM - Ledetråder.
 44. Kunde siden: Angir dato for når foretaket ble kunde hos deg.
 45. Supportavtale: Angir om foretaket har supportavtale hos deg.
 46. Kommunikasjon: Angir hvordan foretaket foretrekker å motta informasjon (telefon, e-post, SMS o.s.v.).
 47. Morselskap: Navn på evt. morselskap for foretaket.
 48. Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet.
 49. Opprettet av: Navn på ansatt som opprettet oppføringen.
 50. Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret.
 51. Sist endret av: Navn på ansatt som lagret oppføringen sist.

Eksport til PDF

En basisversjon av listen kan eksporteres til et PDF-dokument via PDF-knappen på verktøylinjen.

Registrere timeforbruk mot firmaoppføringen

Du kan enkelt legge til timeforbruk i timeregistreringen direkte fra firmakortet. Dette gjør du ved å velge "Ny timeregistrering" fra verktøylinjen oppe til høyre i firmakortet eller fra fanekortet "Salg" - "Timeforbruk".

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Siste nytt
Alle firmaer
Kunder
Leverandører
Kontaktpersoner
Konkurrenter
Saker
Ledetråder
Salgsmuligheter
Salgsprosesser
Kampanjer
Avtaler
Oppgaver
Notater
Samtaler
Sendt e-post
Mottatt e-post
Rapporter
Gruppefelt
Egendefinerte felt
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken