CRM - Siste nytt

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

5.1 CRM - Siste nytt

"Siste nytt" gir deg mulighet til å raskt få en oversikt over siste hendelser knyttet til kunder og leverandører. Du kan velge å vise de siste oppføringene kronologisk eller gruppert på oppføringstype.

Denne funksjonaliteten er også tilgjengelig i firmakortet og prosjektkortet.

Oppføringer som er tilgjengelig i "siste nytt"

Tabellen under viser oversikt over hvilke typer oppføringer som er tilgjengelige samt hvilke kriterier som må være oppfylt for at en oppføring skal vises. Den viser også hvilken versjon av XS Office som oppfølgingene er avhengig av.

Oppføringstype Kriterie for visning Kriterie for visning under "Mine oppføringer" Versjon
Avtaler Avtalen er markert med "vis all informasjon". Du er ført opp som ansatt i avtalen. Alle
Møter Ingen. Du er registrert som deltaker i møtet. PRO,ENT
Samtaler Ingen. Du er ført opp som ansatt i samtalen. PRO,ENT
Oppgaver Oppgaven er ikke markert som privat. Du er ført opp som ansvarlig for oppgaven. Alle
Notater Notatet er ikke markert som privat. Du er den som opprettet notatet eller endret det sist. Alle
Saker Ingen. Du er markert som ansvarlig eller QA-ansvarlig for saken. PRO,ENT
Mottatt e-post Meldingen er ikke markert som privat. Du er registrert som mottaker for meldingen eller den som sist endret meldingsdetaljene. PRO,ENT
Sendt e-post Meldingen er ikke markert som privat. Du er registrert som avsender for meldingen eller den som sist endret meldingsdetaljene. PRO,ENT
SMS Ingen. Du er den som sendte tekstmeldingen. PRO,ENT
Dokumenter Dokumentet er ikke en lenke. Du er den som opprettet dokumentet eller endret det sist. PRO,ENT
Salgsmuligheter Ingen. Du er ført opp som ansvarlig for salgsmuligheten. PRO,ENT
Tilbud Ingen. Du er ført opp som "vår ref" eller selger i tilbudet. INV,ENT
Salgsordrer Ingen. Du er ført opp som "vår ref" eller selger i salgsordren. INV,ENT
Utgående fakturaer Ingen. Du er ført opp som "vår ref" eller selger for tilknyttet salgsordre, har opprettet fakturaen eller markert den som betalt. INV,ENT
Utgående kreditnotaer Ingen. Du er ført opp som "vår ref" eller selger for tilknyttet salgsordre eller har opprettet kreditnotaen. INV,ENT


Felter i liste over siste nytt

Listen under viser hvilke felter som vises i "siste nytt".
  • (Spørsmålstegn): Angir type oppfølging.
  • Dato: Angir dato knyttet til oppfølgingen (hvis tilgjengelig).
  • Emne: Angir emne for oppfølgingen.
  • Firma: Navn på evt. firma som oppfølgingen er knyttet mot.
  • Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som oppfølgingen er knyttet mot.
  • Ansv: Angir eventuell ansvarlig for oppfølgingen.
  • Sist endret: Tidspunkt oppfølgingen ble sist endret.
  • Av: Initialer til den som lagret oppfølgingen sist.
  • (Timeregistrering): Klikk for å opprette en timeregistrering basert på oppfølgingen.

Vise "siste nytt" kronologisk

Hvis du ønsker å se "siste nytt" sortert etter tidspunkt for siste endring uavhengig av oppføringstype, velger du "Vis kronologisk" på verktøylinjen. Listen vil da vise inntil 100 oppfølginger av hver gruppe. Du vil da også få muligheten til å navigere bakover i tid ved hjelp av navigeringsknappene for lister.

Vise "siste nytt" gruppert

Hvis du ønsker å returnere fra kronologisk visning til gruppert visning, velger du "Vis i grupper" på verktøylinjen. Listen vil da vise inntil 5 oppfølginger av hver gruppe.

Analysere "siste nytt"

"Siste nytt" kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Siste nytt
Alle firmaer
Kunder
Leverandører
Kontaktpersoner
Konkurrenter
Saker
Ledetråder
Salgsmuligheter
Salgsprosesser
Kampanjer
Avtaler
Oppgaver
Notater
Samtaler
Sendt e-post
Mottatt e-post
Rapporter
Gruppefelt
Egendefinerte felt
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken