CRM - Notater

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

5.14 CRM - Notater

Introduksjon

"CRM - Notater" viser liste over alle notater som ikke er markert som private. Visningen lar deg vise notater fra alle ansatte eller kun notater opprettet av deg selv.

Felter i notatliste

Listen under viser hvilke felter som vises i notatlisten (CRM - Notater).
 • (farge): Angir definert farge for notatet.
 • Notat: Innhold for notat.
 • Firma: Navn på evt. firma som er knyttet til notatet.
 • Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som er knyttet til notatet.
 • Sist endret: Tidspunkt notatet ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret notatet sist.

Opprette nytt notat

Notater kan opprettes på flere måter i XS Office.
 • Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden CRM - Notater.
 • Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Min side - Mine notater.
 • Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Prosjekt - Notater.
 • Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" for ønsket prosjekt. Se Prosjekt - Prosjektliste.
 • Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" på firmakortet til ønsket firma. Se CRM - Alle firmaer.
 • Velg "Notat" fra "Opprett ny"-menyen på verktøylinjen "Faste funksjoner" i hovedbildet for XS Office. Dette kan gjøres uavhengig av hvilken funksjon du har oppe.
 • Bruk hurtigtasten for notater. Se Innledning - Hurtigtaster.

Innfyllingsfelter for notater

Se Min side - Mine notater.

Søke etter notater

Se Min side - Mine notater.

Filtrere notatlisten

Listen over notater knyttet til firmaer kan vise alle notater eller kun notater opprettet av deg selv. Dette gjøres via en rullegardinmeny på verktøylinjen.

Filtrering etter ansatt

For å vise kun egne notater eller notater for alle ansatte, velg fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.

Slette notater

Notater kan slettes ved å åpne vinduet for notat (klikk på emnetekst i notatlisten), og så velge knappen "Slett".

Analysere notater

Notatlisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Siste nytt
Alle firmaer
Kunder
Leverandører
Kontaktpersoner
Konkurrenter
Saker
Ledetråder
Salgsmuligheter
Salgsprosesser
Kampanjer
Avtaler
Oppgaver
Notater
Samtaler
Sendt e-post
Mottatt e-post
Rapporter
Gruppefelt
Egendefinerte felt
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken