CRM - Rapporter

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

5.18 CRM - Rapporter

Introduksjon

"CRM - Rapporter" gir mulighet for å analysere kunder, salgsmuligheter, saker og oppfølging av kunder.

Rapporttyper

Rapportene er delt i fire grupper.

Kunder/Leverandører/Firmaer: Rapporter relatert til firmaoppføringer

 • Nye firmaer per uke: Fordeling nyopprettede firmaer per uke
 • Nye firmaer per måned: Fordeling nyopprettede firmaer per måned
 • Nye firmaer per år: Fordeling nyopprettede firmaer per år
 • Bransje alle firmaer: Fordeling bransje for nyopprettede firmaer
 • Bransje kunder: Fordeling bransje for nyopprettede kunder
 • Bransje leverandører: Fordeling bransje for nyopprettede leverandører
 • Kategori alle firmaer: Fordeling kategorier for nyopprettede firmaer
 • Kategori kunder: Fordeling kategorier for nyopprettede kunder
 • Kategori leverandører: Fordeling kategorier for nyopprettede leverandører

Salg: Rapporter relatert til salg

 • Salgsmuligheter per uke: Fordeling nyopprettede salgsmuligheter per uke
 • Salgsmuligheter per måned: Fordeling nyopprettede salgsmuligheter per måned
 • Salgsmuligheter per år: Fordeling nyopprettede salgsmuligheter per år
 • Avgjørelsesdato åpne salgsmuligheter: Fordeling avgjørelsesdato per måned for åpne salgsmuligheter
 • Status salgsmuligheter: Fordeling nyopprettede salgsmuligheter i valgt tidsrom
 • Salgsmuligheter per ansatt: Fordeling nyopprettede salgsmuligheter per ansatt

Oppfølginger: Rapporter relatert til oppfølginger

 • Avtaler per uke: Fordeling avtaler per uke (basert på avtaledato)
 • Avtaler per måned: Fordeling avtaler per måned (basert på avtaledato)
 • Avtaler per år: Fordeling avtaler per år (basert på avtaledato)
 • Avtaler per ansatt: Fordeling avtaler per ansatt (basert på avtaledato)
 • Samtaler per uke: Fordeling telefonsamtaler per uke (basert på samtaledato)
 • Samtaler per måned: Fordeling telefonsamtaler per måned (basert på samtaledato)
 • Samtaler per år: Fordeling telefonsamtaler per år (basert på samtaledato)
 • Samtaler per ansatt: Fordeling telefonsamtaler per ansatt (basert på samtaledato)
 • "Nye" samtaler per uke: Fordeling "nye" telefonsamtaler per uke (samtaler som ikke er oppfølgingssamtaler)
 • "Nye" samtaler per måned: Fordeling "nye" telefonsamtaler per måned (samtaler som ikke er oppfølgingssamtaler)
 • "Nye" samtaler per år: Fordeling "nye" telefonsamtaler per år (samtaler som ikke er oppfølgingssamtaler)
 • "Nye" samtaler per ansatt: Fordeling "nye" telefonsamtaler per ansatt (samtaler som ikke er oppfølgingssamtaler)
 • Utgående samtaler per uke: Fordeling utgående telefonsamtaler per uke
 • Utgående samtaler per måned: Fordeling utgående telefonsamtaler per måned
 • Utgående samtaler per år: Fordeling utgående telefonsamtaler per år
 • Utgående samtaler per ansatt: Fordeling utgående telefonsamtaler per ansatt
 • Innkommende samtaler per uke: Fordeling innkommende telefonsamtaler per uke
 • Innkommende samtaler per måned: Fordeling innkommende telefonsamtaler per måned
 • Innkommende samtaler per år: Fordeling innkommende telefonsamtaler per år
 • Innkommende samtaler per ansatt: Fordeling innkommende telefonsamtaler per ansatt

Saker: Rapporter relatert til saker

 • Nye saker per uke: Fordeling saker per uke (basert på opprettelsesdato)
 • Nye saker per måned: Fordeling saker per måned (basert på opprettelsesdato)
 • Nye saker per år: Fordeling saker per år (basert på opprettelsesdato)
 • Nye saker per ansatt: Fordeling saker per ansatt
 • Nye saker per firma: Fordeling saker per firma
 • Nye saker per prosjekt: Fordeling saker per prosjekt
 • Nye saker per kategori: Fordeling saker per kategori
 • Nye saker per kilde: Fordeling saker per kilde
 • Status saker: Fordeling status for saker

Søkekriterier

Listen under viser hvilke søkekriterier som kan benyttes i rapporter.
 • Forhandler: Viser kun oppføringer knyttet til en bestemt forhandler samt alle firmaoppføringene som er knyttet til denne forhandleren.

Rapportperiode

Listen under viser hvilke periodeutvalg som kan benyttes i rapporter.
 • Egendefinert periode: Du kan selv velge fra- og til-dato for rapport.
 • I går: Rapport med data fra i går.
 • I dag: Rapport med data fra hittil i dag.
 • Forrige uke: Rapport med data fra forrige uke.
 • Inneværende uke: Rapport med data fra hittil denne uke.
 • Forrige måned: Rapport med data fra forrige måned.
 • Inneværende måned: Rapport med data fra hittil denne måned.
 • Forrige kvartal: Rapport med data fra forrige kvartal. Kvartalene er 01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09 og 01.10-31.12.
 • Inneværende kvartal: Rapport med data fra inneværende kvartal. Kvartalene er 01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09 og 01.10-31.12.
 • År 1: Rapport med data fra fire år siden.
 • År 2: Rapport med data fra tre år siden.
 • År 3: Rapport med data fra i forfjor.
 • År 4: Rapport med data fra i fjor.
 • År 5: Rapport med data fra hittil i år.
 • Alle data: Rapport med alle data uten periodebegrensning.

Opprette en rapport

 1. Velg hvilken periode du ønsker å lage rapport fra ved å velge fra alternativene under "Rapportperiode".
 2. Velg hvilke rapporter du ønsker å se ved å krysse av én eller flere avkrysningsbokser til venstre for rapportnavnene. Du kan også gå direkte til en enkeltrapport ved å klikke på navnet. Hvis du vil se alle rapporter, krysser du av i boksen til venstre for overskriften "Rapporter".
 3. Klikk på "Kjør rapport" (enten fra verktøylinjen eller fra knappen under seksjonen "Rapportperiode").

Skjule/vise søkekriterier

Du kan hvis ønskelig skjule søkekriteriene i visningen slik at det blir bedre plass på skjermen til selve rapportene. Dette kan være nyttig hvis du har en skjerm med lav oppløsning (for eksempel en liten bærbar PC) på maskinen du genererer rapportene fra. For å skjule søkekriteriene, velger du knappen "Skjul/vis" på verktøylinjen.

Skrive ut rapporter

Rapportene har en egen utskriftsvennlig versjon som tar med kun de genererte rapportene. Utskriftsvennlig visning kan aktiveres ved å vege skriver-symbolet på verktøylinjen i XS Office.

Analysere rapporter

Rapportene kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Siste nytt
Alle firmaer
Kunder
Leverandører
Kontaktpersoner
Konkurrenter
Saker
Ledetråder
Salgsmuligheter
Salgsprosesser
Kampanjer
Avtaler
Oppgaver
Notater
Samtaler
Sendt e-post
Mottatt e-post
Rapporter
Gruppefelt
Egendefinerte felt
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken