CRM - Oppgaver

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

5.13 CRM - Oppgaver

Introduksjon

"CRM - Oppgaver" viser liste over alle oppgaver som ikke er markert som private. Visningen lar deg vise oppgaver for alle ansatte eller kun oppgaver for deg selv.

Felter i oppgaveliste

Listen under viser hvilke felter som vises i oppgavelisten (CRM - Oppgaver).
 • (Prioritet): Angir definert prioritet for oppgaven. Se under.
 • (Statusflagg): Status for oppgavene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • Tilordnet fra møte: Et møtesymbol her angir at oppgaven er tilordnet via et møtereferat.
 • % fullført: Viser en statusindikering og tall for oppgavens ferdigstillelsesgrad angitt i prosent.
 • Ansv: Initialer for ansatt som er ansvarlig for utførelse av oppgave.
 • Forfallsdato: Angir forfallsdato for oppgave.
 • Avsluttet: Angir evt. tidspunkt oppgaven ble markert som fullført.
 • Emne: Emne for oppgave.
 • Firma: Navn på evt. firma som er knyttet til oppgaven.
 • Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som er knyttet til oppgaven.
 • Sist endret: Tidspunkt oppgaven ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret oppgaven sist.

Prioritet

Prioritet indikeres med følgende symboler:
 • Rødt utropstegn: Høy prioritet.
 • Ingen indikering: Normal prioritet.
 • Blå nedoverpil: Lav prioritet.

Statusflagg

Status for oppgaver vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Oppgave er ikke startet.
 • Gult flagg: Oppgave pågår.
 • Grønt flagg: Oppgave er fullført.
 • Oransje flagg: Oppgave venter andre eller er utsatt.
 • Rødt flagg: Oppgave er kansellert.
 • Spørsmålstegn: Oppgave er ikke forstått.

Opprette en ny oppgave

Oppgaver kan opprettes på flere måter i XS Office.

Innfyllingsfelter for oppgaver

Se Min side - Mine oppgaver.

Søke etter oppgaver

Se Min side - Mine oppgaver.

Filtrere oppgavelisten

Listen over oppgaver knyttet til firmaer kan enkelt filtreres på status og ansatt. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen.

Filtrering etter ansatt

For å vise kun egne oppgaver eller oppgaver for alle ansatte, velg fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.

Filtrering etter status

For å vise kun oppgaver med en bestemt status, velg fra rullegardinmenyen "Status" på verktøylinjen.
 • Alle: Viser alle oppgaver.
 • Ikke startet: Viser alle oppgaver som ikke er påbegynt.
 • Pågår: Viser alle oppgaver som pågår.
 • Fullført: Viser kun fullførte oppgaver.
 • Venter andre: Viser kun oppgaver som har status "venter andre".
 • Utsatt: Viser kun oppgaver som er utsatt.
 • Kansellert: Viser kun oppgaver som er kansellert.
 • Ikke forstått: Viser kun oppgaver som er markert som "ikke forstått".
Se forøvrig Min side - Mine oppgaver.

Slette oppgaver

Oppgaver kan slettes ved å åpne vinduet for oppgave (klikk på emnetekst i oppgavelisten), og så velge knappen "Slett".

Analysere oppgaver

Oppgavelisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Siste nytt
Alle firmaer
Kunder
Leverandører
Kontaktpersoner
Konkurrenter
Saker
Ledetråder
Salgsmuligheter
Salgsprosesser
Kampanjer
Avtaler
Oppgaver
Notater
Samtaler
Sendt e-post
Mottatt e-post
Rapporter
Gruppefelt
Egendefinerte felt
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken