Samhandling - Kunngjøringer

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

4.8 Samhandling - Kunngjøringer

Introduksjon

"Samhandling - Kunngjøringer" viser liste over interne kunngjøringer. Kunngjøringene brukes for å sende meldinger til alle brukere av XS Office. Kunngjøringer består av en emnetekst og en innholdstekst.

Varsling for nye kunngjøringer

Det finnes et eget startsideelement med oversikt over de 5 siste kunngjøringene. Se Min side - Min startside for informasjon om dette.

I topplinjen (øverst i hovedvinduet) i XS Office finnes det en informasjonsboks som indikerer antall kunngjøringer siste uke. Se Innledning - Hovedvinduet. Dette indikeres som "X kunngjøringer siste uke". Du kan klikke på denne teksten for å komme til liste over alle kunngjøringer. Denne informasjonsboksen vil oppdateres automatisk så lenge du er innlogget i XS Office.

Hvis denne informasjonsboksen ikke er synlig, kan du aktivere den fra Min side - Mine innstillinger. Innstillingen heter "Vis meldinger i topplinje".

Felter i liste over kunngjøringer

Listen under viser hvilke felter som vises i liste over kunngjøringer (Samhandling - Kunngjøringer).
  • Emne: Angir emnetekst for kunngjøringen. Klikk for å åpne kunngjøringen.
  • Tekst: Angir starten på innholdsteksten for kunngjøringen.
  • Sist endret: Tidspunkt kunngjøringen ble sist endret.
  • Av: Initialer til den som lagret kunngjøringen sist.

Opprette en ny kunngjøring

Kunngjøringer opprettes ved å velge "Ny kunngjøring" fra verktøylinjen på siden Samhandling - Kunngjøringer.

Innfyllingsfelter for kunngjøringer

  • Emne: Angir emnetekst for kunngjøringen.
  • Tekst: Angir innholdsteksten for kunngjøringen.
  • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
  • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.

Slette kunngjøringer

Kunngjøringer slettes ved å åpne vinduet for kunngjøringen (klikk på emnetekst i listen over kunngjøringer), og så velge knappen "Slett".

Analysere kunngjøringer

Listen over kunngjøringer kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
Gruppekalender
Ressursbooking
Bookingkalender
Ressurser
Tilstedeværelse
Felles favoritter
Diskusjonsforum
Kunngjøringer
Avstemninger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken