Samhandling - Gruppekalender

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

4.1 Samhandling - Gruppekalender

Introduksjon

"Samhandling - Gruppekalender" gir deg en grafisk oversikt over agendaen til én eller flere av dine kollegaer samtidig. Gjøremål og annen relevant informasjon er sortert og gruppert etter dato. Gruppekalenderen kan vise kalender for enkeltansatte, ansatte i en gitt avdeling, kun oppføringer knyttet til et spesielt prosjekt eller bookinger for en bestemt ressurs.

Du har 6 ulike periodevalg for gruppekalenderen - dagsvisning, ukesvisning, 2-ukersvisning, 5-ukersvisning, månedsvisning og årsvisning.

Du kan selv velge hvilke typer oppføringer som skal vises i gruppekalenderen. Standardoppsettet definerer du på Min side - Mine innstillinger. Her kan du også velge hvilke knapper som skal være synlig i verktøylinjen. Disse innstillingene kan du også finne via tannhjulknappen på verktøylinjen i kalenderen.

Hvis du ønsker å opprette avtaler, oppgaver o.s.v. mens du jobber med kalenderen, kan du enkelt gjøre dette ved å velge type oppføring fra en nedtrekksliste på den aktuelle dagen.

Oppføringer som er ferdige (typisk gjennomført/utført/avlyst) vises med gjennomstreket tekst i kalenderen.

For informasjon om din private kalender, se Min side - Min kalender.

Typer oppføringer i gruppekalenderen

Følgende typer oppføringer kan vises i gruppekalenderen (velges via tannhjulknappen på verktøylinjen):
 • Møter: Viser møter (lys blå bakgrunn).
 • Avtaler: Viser avtaler uten visningsrestriksjoner (blå bakgrunn).
 • Oppgaver: Viser oppgaver som ikke er definert som private (grønn bakgrunn) på forfallsdato.
 • Telefonsamtaler: Viser telefonsamtaler til de ansatte (turkis bakgrunn).
 • Ferie: Viser ferieperiodene for ansatte (lys grønn bakgrunn).
 • Fravær: Viser fravær for ansatte (grå bakgrunn).
 • Helligdager: Viser offentlige helligdager (rød bakgrunn).
 • Fødselsdager: Viser fødselsdager for ansatte og/eller kontaktpersoner (rosa bakgrunn).
 • Ressursbookinger: Viser ressursbookinger (oransje bakgrunn).
 • Saker: Viser saker gruppert på forfallsdato (gul bakgrunn).
 • Prosjektaktiviteter: Viser prosjektaktiviteter (limegrønn bakgrunn).

Periodevalg for gruppekalenderen

Følgende visninger er tilgjengelig for gruppekalenderen:
 • Dagsvisning: Viser alle oppføringer for en angitt dag. Oppføringer med klokkeslettsindikering vil være inntegnet i et diagram med visning av døgnets 24 timer. Oppføringer som ikke har klokkeslett er listet opp til høyre for denne visningen.
 • Ukesvisning: Viser oppføringer innenfor en uke (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • 2-ukersvisning: Viser oppføringer innenfor to uker (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • 5-ukersvisning: Viser oppføringer innenfor fem uker (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • Månedsvisning: Viser oppføringer for en hel måned (28 - 31 dager).
 • Årsvisning: Viser hele året under ett (12 måneder fordelt på 4 kolonner og 3 rader) med grafisk indikering av de dagene som har oppføringer samt mulighet til å navigere direkte til dags-, ukes- og månedsvisning.

Filtrere gruppekalenderen

Du kan søke etter oppføringer basert på flere ulike kriterier. Velg knappen "Søk" på verktøylinjen for å søke. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at sakslisten igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende filtreringsalternativer er tilgjengelige i gruppekalenderen:
 • Avdeling: Viser oppføringer for alle ansatte knyttet til en spesiell avdeling.
 • Ansatt: Viser oppføringer for en spesiell ansatt.
 • Prosjekt: Viser oppføringer knyttet til et spesielt prosjekt.
 • Ressurs: Viser ressursbookinger for en spesiell ressurs. Se under.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innenfor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering for å vises i kalenderen. Filtrering på ansatt vil overstyre filtrering på avdeling. Dermed vil filtreringsvalg på avdeling ignoreres hvis filtrering på ansatt også er valgt.

Ressursfilter

Du kan velge en bestemt ressurs via ressursfilteret i søkekriteriene. Da vil visningen av ressursbookinger kun vise bookinger/ressursbruk for den angitte ressursen. Dette vil også føre til at denne ressursen er forhåndsvalgt dersom du velger å legge til nye bookinger fra kalenderen. I tillegg vil snarveien "Ny booking" vises i cellene uavhengig av hvilken standard "opprett ny" som er valgt under innstillingene.

Sortering av oppføringer i kalenderen

Som standard vil kalenderoppføringene sorteres basert på klokkeslett innenfor hver dag. På verktøylinjen kan du overstyre dette. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 • Klokkeslett: Oppføringene vises sortert etter klokkeslett. De tidligste oppføringene øverst.
 • Type oppføring: Oppføringene vises sortert etter type. Rekkefølgen er samme som angitt under innstillingene for kalender.
 • Emne: Oppføringene vises sortert etter emnetekst.

Indikering av dagens dato

Dagens dato vil alltid indikeres med grønn farge i cellene.

Indikering av valgt dato/periode

Valgt (aktiv) dato vil vises med oransje bakgrunn på steder der du kan velge dato direkte.

Skjuling av oppføringer fra gruppekalender

Du kan selv velge hvordan avtaler skal vises i gruppekalenderen. Se Min side - Mine avtaler for informasjon om hvordan du setter synlighet i gruppekalenderen.

Når du oppretter oppgaver, kan du bestemme om de er private eller ikke. Private oppgaver vil ikke vises i gruppekalenderen, men kun i din private kalender. Se Min side - Mine oppgaver for informasjon om private oppgaver.

Navigering i kalenderen

Du kan navigere (endre dato) i kalenderen på flere ulike måter:
 • Ved å bruke pilene frem og tilbake på verktøylinjen. Vil alltid bla én tidsenhet (dag, uke, måned eller år).
 • Ved å bruke datovelgeren på verktøylinjen. Her kan du fritt velge hvilken dato du vil vise i kalenderen.
 • Ved å bruke funksjonen "Gå til i dag" på verktøylinjen. Denne vil alltid føre deg til inneværende dag, uke, måned eller år.
 • Ved å bruke snarveiene direkte til ønsket uke, måned eller år i overskriftsraden for kalenderen (gjelder ikke for dagsvisning).

Navigering i dagsvisningen

I dagsvisningen finner du en egen navigeringskalender til venstre med visning av 4 hele kalendermåneder (forrige, inneværende og de to neste månedene i forhold til valgt dato). Denne kan du bruke for å flytte deg effektivt mellom dager i dagsvisningen.

Overgang til privat kalender

Du kan enkelt åpne den private kalenderen med samme periodevalg og tidsperiode aktiv ved å velge ikonet for privat kalender i verktøylinjen.

Indikering av egne oppføringer i gruppekalenderen

Oppføringer som du selv er ansvarlig for vises med dine initialer i rød skrift i gruppekalenderen. Dermed kan du enkelt se hvilke oppføringer som gjelder deg uten å måtte gå til den private kalenderen.

Redigere oppføringer direkte i kalenderen

Du kan åpne oppføringer i kalenderen ved å klikke direkte på teksten for ønsket oppføring. Her kan du gjøre de samme operasjonene som du kan fra andre listevisninger. Kalenderen vil automatisk oppdateres når du lagrer oppføringene.

Opprette nye oppføringer direkte i kalenderen

Du kan opprette nye oppføringer i kalenderen ved å klikke på ikonet med to nedover-piler til høyre i ruten for ønsket dag. I nedtrekkslisten som kommer frem kan du velge hvilken type oppføring du ønsker å opprette. Aktuell dato vil være lagt inn på forhånd i vinduet som kommer frem. Følgende typer oppføringer kan opprettes direkte fra gruppekalenderen:
 • Møte
 • Avtale
 • Oppgave
 • Telefonsamtale
 • Ressursbooking
Du kan også opprette en ny oppføring av forhåndsdefinert type ved å klikke inne i ruten for den dagen oppføringen skal gjelde for. I dagsvisningen kan du også klikke direkte på klokkeslettet oppføringen skal starte på (for oppgaver vil tidspunktet angi klokkeslett for forfall). Som standard vil avtaler opprettes på denne måten. Du kan imidlertid endre hvilken type oppføring som skal opprettes fra Min side - Mine innstillinger (eller via tannhjulknappen på verktøylinjen).

Oppføringer over flere dager

Flere typer oppføringer kan ha en varighet over flere dager. Dette vil indikeres grafisk for disse elementene. For avtaler over flere dager vil dette indikeres med pilsymboler. I dagsvisningen vil heldagshendelser listes opp i en egen liste til høyre for kalendervisningen.

Skrive ut gruppekalenderen

Gruppekalenderen har en spesiell utskriftsvennlig versjon som vil liste opp alle oppføringene under hverandre sortert på dato. Dette gjør det enkelt å lage arbeidslister eller lignende. Denne funksjonen aktiveres ved å klikke på skriver-symbolet til høyre på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
Gruppekalender
Ressursbooking
Bookingkalender
Ressurser
Tilstedeværelse
Felles favoritter
Diskusjonsforum
Kunngjøringer
Avstemninger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken