Samhandling - Avstemninger

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

4.9 Samhandling - Avstemninger

Introduksjon

"Samhandling - Avstemninger" viser liste over interne avstemninger (gallupundersøkelser). Avstemningene kan benyttes til å "lodde stemningen" blant de ansatte for avgjørelser som skal tas eller valg som må gjøres i organisasjonen.

Avstemningene er basert på at du definerer et spørsmål og fritt antall svaralternativer. Du kan også angi om en ansatt skal kunne stemme flere ganger i samme avstemning.

Det finnes et eget startsideelement der ansatte kan avgi sine stemmer i alle aktive avstemninger. Se Min side - Min startside for informasjon om dette.

Felter i liste over avstemninger

Listen under viser hvilke felter som vises i liste over avstemninger (Samhandling - Avstemninger).
 • (Statusflagg): Angir status for avstemningen. Se under.
 • (Utropstegn): Klikk på utropstegnet for å avgi stemme i avstemningen.
 • Spørsmål: Angir spørsmålet i avstemningen.
 • Startdato: Angir startdato for når det skal være mulig å avgi stemme i avstemningen.
 • Sluttdato: Angir sluttdato for når det skal være mulig å avgi stemme i avstemningen.
 • Antall svar: Angir hvor mange svar som er kommet inn for avstemningen. Klikk for å se fordelingen av stemmer for avstemningen. Se under.
 • Sist endret: Tidspunkt avstemningen ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret avstemningen sist.

Opprette en ny avstemning/gallup

Avstemninger/gallupundersøkelser opprettes ved å velge "Ny avstemning" fra verktøylinjen på siden Samhandling - Avstemninger.

Innfyllingsfelter for avstemninger

 • Tilgjengelig fra: Angir startdato for når det skal være mulig å avgi stemme i avstemningen.
 • Tilgjengelig til: Angir sluttdato for når det skal være mulig å avgi stemme i avstemningen.
 • Spørsmål: Angir spørsmålet i avstemningen.
 • Tillat flere svar fra samme person: Angir om samme ansatt skal kunne stemme flere ganger i den samme avstemningen. Standardvalg er å ikke tillate dette.
 • Svaralternativer: Inneholder liste over tilgjengelige svaralternativer. Tekstene kan redigeres direkte i cellene.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.

Legge til nye svaralternativer

Hvis du vil legge inn et ekstra svaralternativ for en avstemning, velger du knappen "Legg til". Tabellen med svaralternativer vil da utvides med én ekstra rad. Skriv inn det nye alternativet i cellen og velg "Lagre".

Slette svaralternativer

Svaralternativer slettes ved å velge slette-symbolet til høyre for alternativet du ønsker å slette. Klikk "Lagre" for å bekrefte handlingen.

Slette avstemninger

Avstemninger (inklusiv tilknyttede svaralternativer og eventuelle resultater) slettes ved å åpne vinduet for avstemningen (klikk på spørsmål i listen over avstemninger), og så velge knappen "Slett".

Avgi stemme i en avstemning

Du kan avgi din stemme ved å klikke på utropstegnet for ønsket avstemning i listen. I vinduet som kommer frem gjør du ditt valg og trykker på knappen "Stem". Merk at du kun kan stemme én gang på avstemninger som ikke tillater flere svar fra samme ansatt. I tilfelle vil ikke knappen "Stem" være synlig. Du kan også gå direkte til resultatvisning for avstemningen fra dette vinduet. Se under for mer informasjon om resultatvisningen for en avstemning.

Det finnes også et eget startsideelement der ansatte kan avgi sine stemmer i alle aktive avstemninger. Se Min side - Min startside for informasjon om dette.

Analysere resultater fra en avstemning

Resultatvisningen for en avstemning åpner du ved å klikke på tallet i kolonnen "Antall svar" i listevisningen. Du kan også gå til resultatvisningen via vinduet for å avgi stemme. Se over.

I resultatvisningen for en avstemning finner du en oversikt over de ulike svaralternativene, antall stemmer for hvert av dem samt prosentvis fordeling angitt som tall og grafisk visning.

Analysere avstemninger

Listen over avstemninger kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
Gruppekalender
Ressursbooking
Bookingkalender
Ressurser
Tilstedeværelse
Felles favoritter
Diskusjonsforum
Kunngjøringer
Avstemninger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken