Samhandling - Tilstedeværelse

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

4.5 Samhandling - Tilstedeværelse

Introduksjon

"Samhandling - Tilstedeværelse" viser oversikt over tilstedeværelsesstatus for organisasjonens ansatte. Tilstedeværelsesstatusen indikerer typisk hvor du er, hva du gjør og om du er tilgjengelig.

Alternativene for tilstedeværelse kan skreddersys og tilpasses organisasjonen. Se Admin - Tilstedekategorier for informasjon om dette.

Se Min side - Min status for informasjon om hvordan du endrer din egen tilstedeværelsesstatus.

Felter i liste over tilstedeværelse

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for tilstedeværelse (Samhandling - Tilstedeværelse).
  • (Farge/foto): Normalt symboliserer grønt "tilstede", gult "straks tilbake" og rødt "borte over lengre tid". Se Admin - Tilstedekategorier. Hvis "Vis foto" er valgt, vises bilde av den ansatte.
  • Navn: Navn på ansatt. Klikk for å åpne ansattkortet.
  • Status: Symbol og tekst som angir hvilken tilstedekategori som er valgt. Se Admin - Tilstedekategorier.
  • Statustekst: Angir fritekstbeskrivelse for tilstedeværelse som angitt av den ansatte selv.
  • Status endret: Tidspunkt den ansatte endret sin status sist.
  • Sist pålogget: Tidspunkt den ansatte logget seg på XS Office sist. Påvirkes også av automatisk innlogging. Se Innledning - Logge inn.
  • Sist pålogget fra: Angir IP-adressen som ble brukt ved siste pålogging til XS Office.

Vise bilder av ansatte i listen

Hvis du ønsker å se bilder av ansatte i listen, velger du knappen "Vis foto" i verktøylinjen. Tilstedeværelseslisten vil da utvides og bilder av ansatte vil komme frem i farge-kolonnen. For å slå av visning av fotografier, velg "Skjul foto" fra verktøylinjen.

Ansattkort/visittkort

Se Organisasjon - Ansatte.

Opprette en ny ansatt

For å opprette eller endre på ansatte, se Admin - Ansatte.

Sletting av ansatte

For å slette eller deaktivere ansatte, se Admin - Ansatte.

Analysere ansatte

Listen over ansatte kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
Gruppekalender
Ressursbooking
Bookingkalender
Ressurser
Tilstedeværelse
Felles favoritter
Diskusjonsforum
Kunngjøringer
Avstemninger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken