Samhandling - Ressurser

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

4.4 Samhandling - Ressurser

Introduksjon

"Samhandling - Ressurser" viser liste over organisasjonens ressurser for fellesbruk. Dette kan brukes til å holde oversikt over tilgjengeligheten til for eksempel møterom, projektorer og firmabiler, samt til å administrere utleieobjekter.

Ressursene kan reserveres/bookes for fritt valgt periode (se Samhandling - Ressursbooking). Bookingen av ressurser er også synlig i både din private kalender og i gruppekalenderen. Se Min side - Min kalender og Samhandling - Gruppekalender for informasjon om dette.

Felter i ressursliste

Listen under viser hvilke felter som vises i ressurslisten (Samhandling - Ressurser).
 • (Statusflagg): Status for ressursene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • Ressursnavn: Angir navn på ressurs. Klikk for å åpne ressursoppføringen.
 • Detaljer: Angir fritekstnotat for ressurs.
 • Sist endret: Tidspunkt ressursen ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret ressursen sist.

Statusflagg

Status for ressurser vises med flagg av forskjellige farger.
 • Grønt flagg: Ressurs er aktiv.
 • Rødt flagg: Ressurs er ikke aktiv og kan ikke bookes (reserveres for bruk).

Opprette en ny ressurs

Ressurser opprettes ved å velge "Ny ressurs" fra verktøylinjen på siden Samhandling - Ressurser.

Innfyllingsfelter for ressurser

Vinduet for ressurser har følgende innfyllingsfelter:
 • Navn: Navn på ressurs.
 • Notat: Fritekstnotat/beskrivelse for ressurs.
 • Aktiv: Brukes for å angi om ressursen er tilgjengelig for ressursbooking eller ikke.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble registrert samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
Når du har fylt inn ønsket informasjon, har du tre valg i verktøylinjen for å lagre oppføringen:
 • Opprett: Oppføringen vil opprettes og du vil deretter kunne jobbe med den samme oppføringen (den lukkes ikke).
 • Opprett og ny: Oppføringen vil opprettes og du vil få opp et nytt tomt vindu for en ny oppføring. Dette gjør at du hurtig kan opprette flere oppføringer etter hverandre uten å åpne nye vinduer.
 • Opprett og lukk: Oppføringen vil opprettes og vinduet vil lukkes umiddelbart etterpå.
Hvis du ønsker å avbryte uten å lagre oppføringen, velger du "Avbryt" fra verktøylinjen for å lukke vinduet.

Booke en ressurs fra dato/til dato

Se Samhandling - Ressursbooking. Ressurser kan også bookes direkte fra din private kalender og i gruppekalenderen.

Slette en ressurs

Ressurser kan slettes ved å åpne vinduet for ressurs (klikk på navn i ressurslisten), og så velge knappen "Slett". Hvis oppføringen du prøver å slette er knyttet til ressursbookinger, vil du få en advarselsboks med informasjon om hvilke oppføringer som er tilknyttet. Du kan her velge å markere ressursen som deaktivert.

Analysere ressurser

Ressurslisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
Gruppekalender
Ressursbooking
Bookingkalender
Ressurser
Tilstedeværelse
Felles favoritter
Diskusjonsforum
Kunngjøringer
Avstemninger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken