Timer - Godkjenning fravær

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.11 Timer - Godkjenning fravær

Introduksjon

"Timer - Godkjenning fravær" lar overordnet personell godkjenne fravær. Når den ansatte har markert fraværsdagene sine som klare for godkjenning, vil de kunne åpnes for godkjenning fra listen på denne siden.

Merk at det kun er ansatte som er definert som superbrukere som kan godkjenne fravær. Superbruker settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Felter i liste for godkjenning fravær

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over fravær (Timer - Godkjenning fravær).
 • Statusflagg (S): Status for egenmeldinger vises med flagg av ulik farge.
 • Legeerklæring (L): Angir om legeerklæring er levert i forbindelse med fraværet.
 • For: Angir initialene til personen fraværet gjelder.
 • Fra dato: Angir startdato for fraværet.
 • Til dato: Angir sluttdato for fraværet.
 • Timer: Angir antall timer fravær i perioden.
 • Årsaksgruppe: Angir hvilken kategori fraværet kommer inn under.
 • Notat: Fritekstfelt som den ansatte kan bruke til å beskrive fraværet.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av fraværet.
 • Godkjent: Angir evt. tidspunkt for godkjenning av fraværet.
 • Av: Initialer til den som evt. godkjente fraværet.

Statusflagg

Status for fravær vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Angir at fraværet er registrert av den ansatte, men ikke klargjort for godkjenning. For informasjon om godkjenning, se under.
 • Gult flagg: Angir at den ansatte har markert fraværet som klar for godkjenning. For informasjon om godkjenning, se under.
 • Grønt flagg: Angir at fraværet er godkjent.
 • Rødt flagg: Angir at fraværet ikke er godkjent.

Registrere egenmeldinger

Egenmeldinger opprettes ved å velge "Ny egenmelding" fra verktøylinjen på siden Min side - Mitt fravær.

Godkjenning av fravær

Etter at den ansatte har markert fraværsdagene som klar for godkjenning, vil de kunne godkjennes fra denne siden. Denne siden bør rettighetsstyres. Dette gjøres fra Admin - Tilgangskontroll.

For å godkjenne en klarert egenmelding (fravær med gult flagg), klikk på teksten i notatfeltet i listen. Vinduet for godkjenning vil da åpnes. Hvis du klikker på en egenmelding med blått flagg vil egenmeldingen ikke kunne godkjennes eller avvises.

Registrere fravær for andre ansatte

Ansatte som er definert som Superbruker kan registrere og godkjenne fravær for andre ansatte. Superbruker settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Innfyllingsfelter for godkjenning av fravær

 • Fra dato: Angir startdato for fraværet.
 • Til dato: Angir sluttdato for fraværet.
 • Timer: Angir antall timer fravær i perioden.
 • Årsak: Angir hvilken kategori fraværet kommer inn under.
 • Legeerklæring: Angir om legeerklæring er levert i forbindelse med fraværet.
 • I gruppekalender: Angir hvordan fraværet skal vises i gruppekalender hos andre ansatte. Se under.
 • Notat: Fritekstfelt som den ansatte kan bruke til å beskrive fraværet.
 • Status: Rullegardinmeny for å godkjenne fraværet eller evt. markere det som ikke godkjent.
Hvis fraværet aksepteres, godkjennes det ved å velge "Godkjent" i statusfeltet og så klikke på "Lagre". Fraværet vil nå vises med grønt flagg i listen og med grønn farge i fraværsoversikten (Timer - Fraværsoversikt). Hvis derimot fraværet avvises, vil fraværet vises med rødt flagg i listen og forsvinne fra fraværsoversikten.

Analysere fravær

Fraværslisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken