Timer - Fraværsoversikt

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.10 Timer - Fraværsoversikt

Introduksjon

"Timer - Fraværsoversikt" gir en grafisk oversikt over fravær for hele organisasjonen. Fraværsoversikten viser et helt år av gangen og du kan enkelt bla mellom år fra verktøylinjen. Du kan vise fravær for kun en bestemt avdeling ved å angi avdeling i avdelingsfilteret på verktøylinjen.

Visning av fraværsoversikten

Fraværsoversikten dekker et helt år og har med alle ukedager i hver sin celle. Lørdagene og søndagene har grå bakgrunnsfarge for å enklere kunne skille ukene fra hverandre.

Fargekoder i fraværsoversikten

Fraværsdager har alltid en av tre farger. I tillegg er offentlige helligdager også indikert i oversikten.
  • Blå: Angir at fraværsdagen er registrert av den ansatte, men ikke klargjort for godkjenning. For informasjon om godkjenning, se under.
  • Gul: Angir at den ansatte har markert fraværsdagen som klar for godkjenning. For informasjon om godkjenning, se under.
  • Grønn: Angir at fraværsdagen er godkjent.
  • Rosa: Offentlig helligdag.

Registrere fravær

Egenmeldinger opprettes ved å velge "Nytt fravær" fra verktøylinjen på siden Min side - Mitt fravær.

Fraværsoversikten baserer seg på at de ansatte registrerer egenmeldinger ved fravær. Dette kan gjøres fra siden Min side - Mitt fravær. De må markeres som "klar for godkjenning" for at de skal bli tilgjengelig for godkjenning (se under).

Godkjenning av fravær

Etter at den ansatte har markert fraværsdagene som klare for godkjenning, vil de komme frem på siden Timer - Godkjenning fravær for godkjenning av overordnet personell. Godkjenning av fravær krever at brukeren er angitt som superbruker.

Registrere fravær for andre ansatte

Ansatte som er definert som superbrukere kan registrere og godkjenne fravær for andre ansatte. "Superbruker" settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Navigere i fraværsoversikten

Fraværsoversikten har en skrollbar under for å se andre deler av året.

XS Office vil som standard vise fraværsoversikt for inneværende år. Du kan velge et annet år ved å velge ønsket årstall fra verktøylinjen. Her finnes hele tiden snarveier for 5 år fremover og 5 år tilbake i tid i forhold til valgt år.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken