Timer - Timekalender

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.2 Timer - Timekalender

Introduksjon

"Timer - Timekalender" gir deg en grafisk oversikt over timeregistreringen for deg selv, andre ansatte, avdelinger eller prosjekter. Timeforbruket er fordelt på dager med en summering av underliggende data øverst i hver celle. Du kan også benytte timekalenderen som timeregistreringsskjema dersom du ønsker dette.

Du har 6 ulike periodevalg for timekalenderen - dagsvisning, ukesvisning, 2-ukersvisning, 5-ukersvisning, månedsvisning og årsvisning.

Periodevalg for timekalenderen

Følgende visninger er tilgjengelig for timekalenderen:
 • Dagsvisning: Viser alle timeregistreringer for en angitt dag. Timeregistreringer med klokkeslettsindikering vil være inntegnet i et diagram med visning av døgnets 24 timer. Oppføringer som ikke har klokkeslett er listet opp til høyre for denne visningen.
 • Ukesvisning: Viser timeregistreringer innenfor en uke (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • 2-ukersvisning: Viser timeregistreringer innenfor to uker (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • 5-ukersvisning: Viser timeregistreringer innenfor fem uker (mandag til søndag) fordelt på 7 kolonner. Kan også vises med ukeslutt på torsdag, fredag eller lørdag.
 • Månedsvisning: Viser timeregistreringer for en hel måned (28 - 31 dager).
 • Årsvisning: Viser hele året under ett (12 måneder fordelt på 4 kolonner og 3 rader) med grafisk indikering av de dagene som har timeregistreringer samt mulighet til å navigere direkte til dags-, ukes- og månedsvisning.

Filtrere timekalenderen

Du kan søke etter timeregistreringer basert på flere ulike kriterier. Velg knappen "Søk" på verktøylinjen for å søke etter timeregistreringer. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at sakslisten igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Som standard vil dine egne timer vises. Følgende filtreringsalternativer er tilgjengelige:
 • Avdeling: Viser timeregistreringer for alle ansatte knyttet til en spesiell avdeling.
 • Ansatt: Viser timeregistreringer for en spesiell ansatt.
 • Firma: Viser timeregistreringer knyttet til et spesielt firma.
 • Prosjekt: Viser timeregistreringer knyttet til et spesielt prosjekt.
 • Timeart: Viser timeregistreringer for en spesiell timeart.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innenfor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering for å vises i kalenderen. Filtrering på ansatt vil overstyre filtrering på avdeling. Dermed vil filtreringsvalg på avdeling ignoreres hvis filtrering på ansatt også er valgt.

Indikering av dagens dato

Dagens dato vil alltid indikeres med grønn farge i cellene.

Indikering av valgt dato/periode

Valgt (aktiv) dato vil vises med oransje bakgrunn på steder der du kan velge dato direkte.

Navigering i timekalenderen

Du kan navigere (endre dato) i kalenderen på flere ulike måter:
 • Ved å bruke pilene frem og tilbake på verktøylinjen. Vil alltid bla én tidsenhet (dag, uke, måned eller år).
 • Ved å bruke datovelgeren på verktøylinjen. Her kan du fritt velge hvilken dato du vil vise i kalenderen.
 • Ved å bruke funksjonen "Gå til i dag" på verktøylinjen. Denne vil alltid føre deg til inneværende dag, uke, måned eller år.
 • Ved å bruke snarveiene direkte til ønsket uke, måned eller år i overskriftsraden for kalenderen (gjelder ikke for dagsvisning).

Navigering i dagsvisningen

I dagsvisningen finner du en egen navigeringskalender til venstre med visning av 4 hele kalendermåneder (forrige, inneværende og de to neste månedene i forhold til valgt dato). Denne kan du bruke for å flytte deg effektivt mellom dager i dagsvisningen.

Statusindikering i timekalenderen

Timeoppføringene som er låst vil vises med et hengelåssymbol i kalenderne. Disse vil også ha en mørkere bakgrunnsfarge. Timer som også er fakturert vil i tillegg ha et myntsymbol.

Indikering av egne oppføringer i timekalenderen

Timer for deg selv vises med dine initialer i rød skrift i timekalenderen. Dermed kan du enkelt se hvilke oppføringer som gjelder deg.

Skrive ut timekalenderen

Timekalenderen inneholder en spesiell utskriftsvennlig versjon som vil liste opp alle oppføringene under hverandre sortert på dato. Denne funksjonen aktiveres ved å klikke på skriver-symbolet til høyre på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken