Timer - Kjørebok

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.12 Timer - Kjørebok

Introduksjon

"Timer - Kjørebok" brukes for registrering av bruk av privatbil i jobbsammenheng. Registreringene kan brukes som underlag for beregning av kjøregodtgjørelse for kjøring med egen bil.

Ansatte som er definert som superbrukere kan se kjørebokoppføringer for andre ansatte. Superbruker settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Felter i listevisning for kjørebok

Listen under viser hvilke felter som vises i listevisningen for kjørebok (Timer - Kjørebok).
 • Fra dato/klokkeslett: Angir starttidspunkt på kjøretur.
 • Til dato/klokkeslett: Angir sluttidspunkt på kjøretur.
 • Ans: Ansatt kjøreturen gjelder for.
 • Formål / reiserute: Fritekstfelt for å beskrive formål og reiserute.
 • km start: Angir kilometerstand ved start på tur.
 • km slutt: Angir kilometerstand ved avslutning av tur.
 • km kjørt: Angir antall kilometer kjørt (km slutt - km start).
 • Pass: Angir antall medpassasjerer på turen (grunnlag for økt kilometersats).
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av data for kjøreturen.

Registrere kjøreturer

Kjøreturer registreres ved å velge "Ny kjøretur" fra verktøylinjen på siden Timer - Kjørebok.

Innfyllingsfelter for kjøreturer

Følgende innfyllingsfelter er tilgjengelige når du lager kjørebok:
 • Fra: Angir startdato og -klokkeslett for kjøreturen.
 • Til: Angir sluttdato og -klokkeslett for kjøreturen.
 • Distanse: Angir hvor langt som ble kjørt.
 • km-stand start: Angir kilometerstand for kjøretøy ved start.
 • km-stand slutt: Angir kilometerstand for kjøretøy ved slutt.
 • Passasjerer: Angir antall medpassasjerer på turen (grunnlag for økt kilometersats).
 • Firma: Evt. firma/kunde som skal knyttes opp mot kjøreturen.
 • Prosjekt: Evt. prosjekt som skal knyttes opp mot kjøreturen.
 • Formål/reiserute: Fritekstfelt for å beskrive formål og reiserute.

Sletting av kjøretur

Oppføringer i kjørebok kan slettes ved å åpne vinduet for kjøretur (klikk på "Formål / reiserute" i listevisning for kjørebok), og så velge knappen "Slett".

Filtrere kjørebok

Listen over kjøreturer kan enkelt filtreres på ansatt og årstall. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen.

Filtrering etter ansatt

For å filtrere kjøreturer basert på ansatt, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle: Viser alle oppføringer.
 • Mine: Viser kun oppføringer som gjelder deg selv.
 • Ikke mine: Viser oppføringer som ikke gjelder deg selv.
 • Min avdeling: Viser oppføringer som gjelder din avdeling.
 • Min salgsregion: Viser oppføringer som gjelder din salgsregion.
Merk at du må være satt opp som superbruker for å kunne se kjøreturer for andre ansatte.

Filtrering etter årstall

For å vise kun kjøreturer med starttidspunkt innenfor et bestemt årstall, velger du fra rullegardinmenyen "År" på verktøylinjen. Denne listen vil vise alternativet "Alle" samt alle årstall der det finnes kjøreturer i systemet.

Søk i kjørebok

Listen over kjøreturer kan filtreres via rullegardinmenyer på verktøylinjen som angitt ovenfor. Du kan i tillegg hente frem et eget søkepanel når du jobber med listen over kjøreturer. Dermed vil du kunne søke med større presisjon enn via filtrene alene. Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Følgende søkeparametre er tilgjengelige:
 • Formål/reiserute: Viser kjøreturer med formål/reiserute som inneholder angitt tekst.
 • Firma: Viser kjøreturer knyttet til et bestemt firma.
 • Prosjekt: Viser kjøreturer knyttet til et bestemt prosjekt.
 • Tur-ID: Viser kjøreturer med ID som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall km: Viser kjøreturer med kjørelengde (målt i antall kilometer) "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall passasjerer: Viser kjøreturer med antall passasjerer som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Datofelt 1: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Ansatt: Viser kjøreturer for bestemt ansatt. Krever at du er satt opp som superbruker.
 • Opprettet av: Viser kjøreturer som er opprettet av en bestemt ansatt.
 • Sist endret av: Viser kjøreturer som er sist endret av en bestemt ansatt.
 • Datofelt 2: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innenfor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i listen.

Analysere kjørebok

Listevisningen for kjørebok kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.
Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken