Timer - Godkjenning ferie

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.9 Timer - Godkjenning ferie

Introduksjon

"Timer - Godkjenning ferie" lar overordnet personell godkjenne ferieønsker fra den enkelte ansatte. Når den ansatte har markert ferieønskene sine som klare for godkjenning, vil de kunne åpnes for godkjenning fra listen på denne siden.

Merk at det kun er ansatte som er definert som superbrukere som kan godkjenne ferieønsker. Superbruker settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Felter i liste over ferie og ferieønsker

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over ferie og ferieønsker (Timer - Godkjenning ferie).
 • (Statusflagg): Status for ferieønskene vises med flagg av ulik farge.
 • For: Angir initialene til den ansatte som ferien gjelder.
 • Fra dato: Angir startdato for ferien.
 • Til dato: Angir sluttdato for ferien.
 • Notat: Fritekstfelt som den ansatte kan bruke til å beskrive ferien.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av ferieønsket.
 • Godkjent: Angir evt. tidspunkt for godkjenning av ferieønsket.
 • Av: Initialer til den som evt. godkjente ferieønsket.

Statusflagg

Status for ferie vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Angir at ferien er under planlegging av den ansatte. Dette betyr at den ikke er markert som klar for godkjenning av den ansatte selv.
 • Gult flagg: Angir at den ansatte har markert ferien som klar for godkjenning.
 • Grønt flagg: Angir at ferien er godkjent og å anse som endelig.
 • Rødt flagg: Angir at ferien ikke er godkjent.

Opprette ferieønsker

Ferieønsker kan registreres fra siden Privat - Min ferie. De må markeres som "klar for godkjenning" for at de skal bli tilgjengelig for godkjenning.

Godkjenning av ferieønsker

Etter at den ansatte har markert ferieønskene som klar for godkjenning, vil de kunne godkjennes fra denne siden. Denne siden bør rettighetsstyres. Dette gjøres fra Admin - Tilgangskontroll.

For å godkjenne et ferieønske (ferie med gult flagg), klikk på teksten i notatfeltet i listen. Vinduet for godkjenning vil da åpnes. Hvis du klikker på en ferie under planlegging (blått flagg) vil ferien ikke kunne godkjennes eller avvises.

Opprette og godkjenne ferie for andre ansatte

Ansatte som er definert som Superbruker kan opprette og godkjenne ferie for andre ansatte. Superbruker velges settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Innfyllingsfelter for godkjenning av ferie

 • Fra dato: Angir startdato for ferien.
 • Til dato: Angir sluttdato for ferien.
 • Notat: Fritekstfelt som den ansatte kan bruke til å beskrive ferien.
 • Status: Rullegardinmeny for å godkjenne ferien eller evt. markere den som ikke godkjent.
Hvis ferieønsket aksepteres, godkjennes det ved å velge "Godkjent" i statusfeltet og så klikke på "Lagre". Ferien vil nå vises med grønt flagg i listen og med grønn farge i ferieplanen (Timer - Ferieplan). Hvis derimot ferieønsket avvises, vil ferien vises med rødt flagg i listen og forsvinne fra ferieplanen.

Analysere ferie

Ferielisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken