Timer - Ferieplan

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.8 Timer - Ferieplan

Introduksjon

"Timer - Ferieplan" gir en grafisk oversikt over ferieønsker og avtalt ferie for hele organisasjonen. Ferieplanen viser et helt år av gangen og du kan enkelt bla mellom år fra verktøylinjen. Du kan vise ferie for kun en bestemt avdeling ved å angi avdeling i avdelingsfilteret på verktøylinjen.

Visning av ferieplanen

Ferieplanen dekker et helt år og har med alle ukedager i hver sin celle. Lørdagene og søndagene har grå bakgrunnsfarge for å enklere kunne skille ukene fra hverandre.

Fargekoder i ferieplanen

Feriedagene har alltid en av tre farger. I tillegg er offentlige helligdager også indikert i ferieplanen.
  • Blå: Angir at feriedagen er under planlegging av den ansatte. Dette betyr at den ikke er markert som klar for godkjenning. For informasjon om ferieplanlegging, se under.
  • Gul: Angir at den ansatte har markert den som klar for godkjenning. For informasjon om godkjenning, se under.
  • Grønn: Angir at feriedagen er godkjent og å anse som endelig.
  • Rosa: Offentlig helligdag.

Registrere ferieønsker

Ferieønsker kan registreres fra siden Privat - Min ferie. De må markeres som "klar for godkjenning" for at de skal bli tilgjengelig for godkjenning (se under).

Godkjenning av ferieønsker

Etter at den ansatte har markert ferieønskene som klar for godkjenning, vil de komme frem på siden Timer - Godkjenning ferie for godkjenning av overordnet personell. Godkjenning av fravær krever at brukeren er angitt som superbruker.

Opprette og godkjenne ferie for andre ansatte

Ansatte som er definert som superbrukere kan opprette og godkjenne ferie for andre ansatte. "Superbruker" angis på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Navigere i ferieplanen

Ferieplanen har en skrollbar under for å se andre deler av året.

XS Office vil som standard vise ferieplan for inneværende år. Du kan velge et annet år ved å velge ønsket årstall fra verktøylinjen. Her finnes hele tiden snarveier for 5 år fremover og 5 år tilbake i tid i forhold til valgt år.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken