Timer - Årsoversikt

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.4 Timer - Årsoversikt

Introduksjon

Årsoversikten inneholder en grafisk fremstilling av timeforbruk år for år for deg selv. Her kan du både se forbrukt tid og fakturerbar tid. Oppå søylene ligger egne linjer som viser gjennomsnittlig antall timer forbrukt tid samt arbeidstimer i normaluke som definert under Admin - Globale innstillinger. I tillegg finnes det en egen tabell med sammendrag for valgt år.

Søyler og grafer

Denne siden inneholder følgende typer søyler og linjer:
 • Blå søyle: Angir total registrert arbeidstid for uka.
 • Grønn søyle: Angir fakturerbar tid for uka.
 • Blå linje: Angir gjennomsnittlig antall timer arbeidstid per uke for valgt år basert på uker der det er registrert timer.
 • Rød linje: Angir arbeidstimer i normaluke som definert under Admin - Globale innstillinger.

Tabell "Sammendrag"

Tabellen "Sammendrag" inneholder følgende informasjon for registrerte og fakturerbare timer:
 • Totalt antall timer: Angir totalt antall timer for hele året.
 • Gjennomsnitt per uke: Angir gjennomsnittlig antall timer per uke i uker det er registrert timer.
 • Høyeste timeantall per uke: Angir antall timer og ukenummer med høyeste antall timer.
 • Laveste timeantall per uke: Angir antall timer og ukenummer med laveste antall timer (der det er registrert timer).
 • Standard arbeidsuke: Angir arbeidstimer i normaluke som definert under Admin - Globale innstillinger.
 • Antall uker over X timer: Angir antall uker med høyere antall timer enn "normalarbeidsuke".
 • Antall uker under X timer: Angir antall uker med lavere antall timer enn "normalarbeidsuke".

Analysere overtidsbruk

På verktøylinjen finnes en egen rullegardinmeny for å velge rapporttype. Her kan du velge å vise alle timer, kun ordinære timer eller kun overtidstimer.

Navigere mellom år

XS Office vil som standard vise timer for inneværende år. Du kan velge et annet år ved å velge ønsket årstall fra verktøylinjen. Her finnes hele tiden snarveier for 5 år fremover og 5 år tilbake i tid i forhold til valgt år.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken