Timer - Rapporter

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.6 Timer - Rapporter

Introduksjon

"Timer - Rapporter" gir mulighet for å analysere timeforbruk for hele organisasjonen. XS Office kommer med en hel rekke rapporter for analyse av timeforbruk. Utførte timer og fakturerbare timer kan analyseres med valgfritt periodeutvalg. Som standard vil "Inneværende måned" være valgt.

I tillegg finnes det egne rapporter for fakturerbarhet for kunder og prosjekter samt status for faktureringen.

Du kan velge et fritt antall rapporter for samtidig visning. Hvis du er usikker, kan du velge å se alle rapporter samtidig. Dette krever kun et par klikk. Se "Opprette en rapport" under.

Rapporttyper

Rapportene er delt i fire grupper.

Timeforbruk: Rapporter relatert til timeforbruk

 • Timeforbruk dag for dag: Timeforbruk i ukeskjema
 • Timeforbruk ukesummer: Timeforbruk summert per uke
 • Detaljert timeforbruk: Detaljert timeforbruk med notater
 • Fordeling ansatte: Fordeling timeforbruk per ansatt
 • Fordeling ukedager Fordeling timeforbruk per ukedag
 • Fordeling timearter Fordeling timeforbruk per timeart
 • Fordeling timetyper Fordeling timeforbruk per timetype
 • Timer per uke Fordeling timeforbruk per uke
 • Timer per måned Fordeling timeforbruk per måned
 • Timer per ansatt per uke Fordeling timeforbruk per ansatt per uke
 • Timer per ansatt per måned Fordeling timeforbruk per ansatt per måned
 • Detaljert timeforbruk for ordre: Detaljert timeforbruk med ordrelinjetekst

Timeforbruk kunder: Rapporter relatert til timeforbruk knyttet til kunder

 • Fordeling kunder Fordeling timeforbruk per kunde
 • Fordeling kunder/ansatte Fordeling timeforbruk kunder fordelt på ansatte
 • Fordeling ansatte/salgsordrer Fordeling timeforbruk ansatte fordelt på salgsordrer

Timeforbruk prosjekt: Rapporter relatert til timeforbruk knyttet til prosjekter

 • Fordeling prosjekter Fordeling timeforbruk per prosjekt
 • Fordeling prosjekter/ansatte Fordeling timeforbruk prosjekter fordelt på ansatte
 • Fordeling prosjektaktiviteter Fordeling timeforbruk per prosjektaktivitet

Fakturering av timer: Rapporter relatert til fakturerbare timer

 • Fakturerbarhet per ansatt Fakturerbare timer mot registrerte timer per ansatt
 • Fakturerbarhet per kunde Fakturerbare timer mot registrerte timer per kunde
 • Fakturerbarhet per prosjekt Fakturerbare timer mot registrerte timer per prosjekt
 • Fakturerbarhet per timeart Fakturerbare timer mot registrerte timer per timeart
 • Faktureringsstatus per kunde Status fakturering av timeforbruk per kunde
 • Faktureringsstatus per prosjekt Status fakturering av timeforbruk per prosjekt

Søkekriterier

Listen under viser hvilke søkekriterier som kan benyttes i rapporter.
 • Timetype: Gir mulighet for å vise kun overtidstimer.
 • Timeart: Angir om kun timer knyttet til en bestemt timeart skal vises.
 • Ansatt: Angir om kun timer knyttet til en bestemt ansatt skal vises.
 • Avdeling: Angir om kun timer for ansatte knyttet til en bestemt avdeling skal vises.
 • Firma: Angir om kun timer knyttet til et angitt firma skal vises.
 • Prosjekt: Angir om kun timer knyttet til et angitt prosjekt skal vises.
 • Aktivitet: Angir om kun timer knyttet til en angitt prosjektaktivitet skal vises.
 • Ordre: Angir om kun timer knyttet til en angitt salgsordre skal vises.
 • Notat: Gir mulighet for å kun vise timer med bestemte ord i "internt notat".
 • Ukedag: Angir om rapportene skal hente data fra bestemte ukedager.
 • Timebasis: Angir hvilken gruppe timer som rapportene skal genereres for (se under).
 • Delprosjekt: Angir om også underprosjekter skal vises. Underprosjekter er her prosjekter som har prosjektet angitt i søkekriteriet "Prosjekt" som hovedprosjekt. Hvis "Prosjekt" ikke også er angitt som søkekriterie, har dette valget ingen betydning.

Perioder

Listen under viser hvilke periodeutvalg som kan benyttes i rapporter.
 • Egendefinert periode: Du kan selv velge fra- og til-dato for rapport.
 • I går: Rapport med data fra i går.
 • I dag: Rapport med data fra hittil i dag.
 • Forrige uke: Rapport med data fra forrige uke.
 • Inneværende uke: Rapport med data fra hittil denne uke.
 • Forrige måned: Rapport med data fra forrige måned.
 • Inneværende måned: Rapport med data fra hittil denne måned.
 • Forrige kvartal: Rapport med data fra forrige kvartal. Kvartalene er 01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09 og 01.10-31.12.
 • Inneværende kvartal: Rapport med data fra inneværende kvartal. Kvartalene er 01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09 og 01.10-31.12.
 • Hele år 1: Rapport med data fra hele året for 4 år siden.
 • Hele år 2: Rapport med data fra hele året for 3 år siden.
 • Hele år 3: Rapport med data fra hele året for 2 år siden.
 • Hele år 4: Rapport med data for hele fjoråret.
 • Hele år 5: Rapport med data for hele inneværende år.
 • Alle data: Rapport med alle data uten periodebegrensning.

"Timebasis"

Listen under viser hvilke grupper av timer du kan ta ut rapporter for.
 • Registrerte timer: Viser alle registrerte timer uavhengig av om de er fakturerbare eller ikke.
 • Fakturerbare timer: Viser alle fakturerbare timer uavhengig av om de er fakturert eller ikke.
 • Fakturerte timer: Viser kun fakturerte timer.
 • Timer klar for fakturering: Viser kun timer som er klar for fakturering (timer markert som fakturerbare og som er låst, men ikke fakturert).
 • Låste timer: Viser kun ferdigregistrerte (låste) timer.
 • Fakturerbare låste timer: Viser kun ferdigregistrerte (låste) timer som er markert som fakturerbare.
 • Ulåste timer: Viser kun ikke ferdigregistrerte (ulåste) timer.
 • Fakturerbare ulåste timer: Viser kun ikke ferdigregistrerte (ulåste) timer som er markert som fakturerbare.

Opprette en rapport

 1. Angi evt. søkekriterier som skal benyttes i rapportene fra alternativene under "Søkekriterier".
 2. Velg hvilken periode du ønsker å lage rapport fra ved å velge fra alternativene under "Rapportperiode".
 3. Velg hvilke rapporter du ønsker å se ved å krysse av én eller flere avkrysningsbokser til venstre for rapportnavnene. Du kan også gå direkte til en enkeltrapport ved å klikke på navnet. Hvis du vil se alle rapporter, krysser du av i boksen til venstre for overskriften "Rapporter".
 4. Klikk på "Kjør rapport" (enten fra verktøylinjen eller fra knappen under seksjonen "Rapportperiode").

Skjule/vise søkekriterier

Du kan hvis ønskelig skjule søkekriteriene i visningen slik at det blir bedre plass på skjermen til selve rapportene. Dette kan være nyttig hvis du har en skjerm med lav oppløsning (for eksempel en liten bærbar PC) på maskinen du genererer rapportene fra. For å skjule søkekriteriene, velger du knappen "Skjul/vis" på verktøylinjen.

Skrive ut rapporter

Rapportene har en egen utskriftsvennlig versjon som ikke tar med rapportlisten til venstre - altså kun de genererte rapportene. Utskriftsvennlig visning kan aktiveres ved å vege skriver-symbolet på verktøylinjen i XS Office.

Analysere rapporter

Rapportene kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken