Timer - Timelinjemaler

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

7.3 Timer - Timelinjemaler

Introduksjon

"Timer - Timelinjemaler" lar deg opprette maler for mye brukte timelinjer i timeregistreringen. Malene gjør at du automatisk kan få fylt ut blant annet timeart, firma, prosjekt og ordre for timelinjene dine. Hvis du bruker dette aktivt, vil det gi en stor effektivitetsgevinst for timeføringen din.

Malene kan inneholde en hvilken som helst kombinasjon av følgende opplysninger:
 • Timetype
 • Timeart
 • Firma
 • Salgsordre
 • Prosjekt
 • Prosjektaktivitet
For informasjon om hvordan du benytter dine maler i timeføringen, se Timer - Registrering.

Felter i listevisning for timelinjemaler

Listen under viser hvilke felter som vises i listevisningen for timelinjemaler (Timer - Timelinjemaler).
 • (Statusflagg): Status for maloppføringene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • Navn på mal: Angir navn på mal slik den vil fremkomme i timeregistreringsskjemaet. Klikk for å åpne mal.
 • Timetype: Angir om arbeidet er ordinære timer eller overtid. Kan også brukes til å registrere avspasering.
 • Timeart: Angir arbeidets art eller type. Se Admin - Timearter. Timearter som er definert som interntid vil markeres med stjerne (*) i timeregistreringen. Timeart kan settes som et påkrevd felt for brukeren. Se Admin - Globale innstillinger. Hvis feltet er påkrevd, vil det ha gul bakgrunn.
 • Firma/ordre: Angir hvilket firma (og eventuell ordre) timeverkene skal knyttes mot. Ordre benyttes hvis det på forhånd er opprettet en salgsordre som timeforbruket skal kobles mot. Hvis ordre ikke velges, vil "Firma" angi fakturamottaker ved senere fakturering av timene. Firma kan settes som et påkrevd felt for brukeren. Se Admin - Globale innstillinger. Hvis feltet er påkrevd, vil det ha gul bakgrunn.
 • Prosjekt/aktivitet: Angir hvilket prosjekt (og eventuell aktivitet) timeverkene skal knyttes mot. Hvis firma registreres først vil XS Office som standard vise kun prosjekter med dette firmaet. Prosjekt-feltet bør benyttes mest mulig for at prosjektøkonomien skal bli korrekt. Prosjekt kan settes som et påkrevd felt for brukeren. Se Admin - Globale innstillinger. Hvis feltet er påkrevd, vil det ha gul bakgrunn.
 • Sist endret: Tidspunkt malen ble sist endret.

Statusflagg

Status for maler vises med flagg av forskjellige farger.
 • Grønt flagg: Mal er aktiv (synlig i timeregistreringen).
 • Rødt flagg: Mal er deaktivert (ikke synlig i timeregistreringen).

Opprette en ny mal

Timelinjemaler opprettes ved å velge "Ny mal" fra verktøylinjen på siden Timer - Timelinjemaler.

Innfyllingsfelter for maler

Følgende innfyllingsfelter er tilgjengelige for timelinjemaler:
 • Navn på mal: Angir navn på mal slik den vil fremkomme i timeregistreringsskjemaet. Må fylles ut.
 • Status: Angir om mal er aktiv eller ikke. Se over.
 • Timetype: Angir om malen gjelder ordinære timer, overtid eller avspasering.
 • Timeart: Angir arbeidets art eller type og kan skreddersys for organisasjonen. Se Admin - Timearter. Timearter som er definert som interntid vil markeres med stjerne (*) i timeregistreringen.
 • Firma: Navn på firma som timelinjen er knyttet mot.
 • Salgsordre: Salgsordre som timelinjen er knyttet mot.
 • Prosjekt: Navn på prosjekt som timelinjen er knyttet mot.
 • Prosjektaktivitet: Navn på prosjektaktivitet som timelinjen er knyttet mot.
 • Opprettet: Tidspunkt malen ble opprettet.
 • Sist endret: Tidspunkt malen ble sist lagret.

Sletting av maler

Timelinjemaler kan slettes ved å åpne vinduet for mal (klikk på navn for mal i listevisningen), og så velge knappen "Slett".

Analysere maler

Listevisningen for timelinjemaler kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Timeregistrering
Timekalender
Timelinjemaler
Årsoversikt
Timeforbruk
Rapporter
Fakturering
Ferieplan
Godkjenning ferie
Fraværsoversikt
Godkjenning fravær
Kjørebok
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken