Innledning - Eksportere data

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

0.16 Innledning - Eksportere data

Introduksjon

Mulighet for å eksportere data er ofte viktig i bedriftsinterne systemer. XS Office lar deg bl.a. eksportere data til Excel, PDF, vCard- og vCalendar-format på en enkel måte.

Eksport av lister

De fleste listene i XS Office har en egen funksjon for å eksportere til Excel-format. Dette gjør det mulig å kunne overføre data til et eksternt system eller sende liste over oppføringer til andre. Noen lister kan også eksporteres til PDF-format. Eksporten gjøres fra en knapp på verktøylinjen for de listene som kan eksporteres.

Advarsel ved åpning av Excel-eksport

Når du åpner en fil som er eksportert i Excel-format, vil du kunne møte en meldingsboks som advarer deg om at filen du forsøker å åpne har et annet format enn det som angis av filnavnet. Dette kommer av at eksporten i realiteten er en html-tabell som Excel fordeler over celler i regnearket. Microsoft innførte et sikkerhetskonsept kalt "Extension Hardening" fra og med Office 2007. Denne sikkerhetsregelen gjør at alle filer som ikke består av ekte Excel-data (BIFF8) som standard vil forårsake denne advarselen.

Du har muligheten til å slå av denne advarselen ved å legge inn en DWORD-verdi ExtensionHardening i registeret (via f.eks. programmet "regedit"). Denne operasjonen fungerer kun på Windows og bør utføres av en teknisk person.

Excel 2013:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Security]
"ExtensionHardening"=dword:00000000

Excel 2010:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security]
"ExtensionHardening"=dword:00000000

Excel 2007:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security]
"ExtensionHardening"=dword:00000000

Merk at denne endringen vil gjøre at Excel aldri vil advare deg om innhold ved åpning av xls-/xlsx-filer med innhold som ikke samsvarer med filendelsen. Dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko dersom du ofte åpner Excel-filer du ikke vet hva inneholder.

Eksport av firmaoppføringer og kontaktpersoner i vCard-format

vCard er et mye brukt format for å utveksle visittkort mellom datasystemer. iCard er en nyere betegnelse for vCard. vCard-filer åpnes ofte som standard i e-postprogrammet ditt og har typisk filendelsen .vcf. Se http://www.imc.org/pdi for informasjon om dette formatet.

XS Office lar deg enkelt eksportere firmaoppføringer og kontaktpersoner i vCard-format for bruk i andre systemer. Se CRM - Alle firmaer og CRM - Kontaktpersoner for informasjon om eksport i vCard-format.

Eksport av avtaler i iCalendar-format

vCalendar er et standardisert format for å utveksle avtaler og kalenderoppføringer mellom datasystemer. iCalendar er en nyere standard som er basert på vCalendar. iCalendar har filendelsen .ics. Se http://www.imc.org/pdi for informasjon om disse formatene.

Se Min side - Mine avtaler for informasjon om eksport av avtaler i iCalendar-formatet.

Eksport av fakturajournaler

XS Office gir mulighet for å eksportere en fakturajournal for utgående faktura. Disse kan du deretter overføre til ditt regnskapssystem. Formater som støttes er blant annet Visma, DI Systemer og Mamut. Se Handel - Utgående faktura> for detaljert informasjon om dette.

Eksport av bilagsjournaler

XS Office gir mulighet for å eksportere bilagsjournaler for registrerte og innskannede bilag. Se Handel - Overførbare bilag.

Relaterte emner

Innledning
Hovedvinduet
Startsiden
Logge inn
Logge ut
Popup-blokkering
Skrive ut informasjon
Legge inn firmadata
Personlige innstillinger
Hurtigtaster
Integrasjon i Outlook
Integrasjon i Thunderbird
Integrasjon i Office
Påminnelser
Søke i XS Office
Importere data
Eksportere data
Komme i gang
Oppstartsveiviser
App på mobil/nettbrett
Dialogboks for oppslag
Bestilling og aktivering
Brukerstøtte
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken