Innledning - Integrasjon i Office

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

0.12 Innledning - Integrasjon i Office

NB! Se avsnittet 32 bit vs 64 bit for å finne ut hvilken versjon du skal installere.

Introduksjon

XS Office har et eget tilleggsprogram ("add-in") som kan installeres og gjøres tilgjengelig i et utvalg av kontorstøtteprogrammer fra Microsoft. Dette inkluderer blant annet hovedprogrammene i kontorstøttepakken Microsoft Office.

Tilleggsprogrammet vil automatisk installere seg i de av programmene under som du har installert på din PC: Du trenger kun å installere XS Office Add-in én gang for å få tilgang til tillegget i alle programmene over. Innstillingene du angir vil også være felles for alle programmene.

XS Office Add-in gir deg muligheten til å åpne og lagre dokumenter i dokumentarkivet i XS Office direkte fra programmene nevnt ovenfor uavhengig av nettleseren din. Dette gjør åpning og lagring av dokumenter fra/til dokumentarkivet i XS Office mye raskere og enklere enn via nettleseren.

XS Office Add-in vil automatisk versjonskontrollere dokumentene og lagre dokumentet som en ny versjon hver gang du lagrer.

For å benytte XS Office Add-in, må du ha XS Office Professional Edition eller XS Office Enterprise Edition. Merk også at det kan finnes begrensninger i form av maksimal filstørrelse du har mulighet til å lagre via XS Office Add-in. I tilfelle vil du opplyses om dette når du forsøker å lagre et dokument som er større enn tillatt.

XS Office Add-in er laget for å fungere fra og med 2003-versjonen av Office-programmene.

Versjoner, verktøylinjer og bånd

XS Office Add-in støtter de angitte programmene fra og med 2003-versjonene. Merk at kun Windows-versjonene av programmene er støttet. Microsoft gir ikke mulighet for å installere tilleggprogrammer i Mac-versjonene av programmene sine.

Det er viktig å være oppmerksom på at Microsoft har endret det grafiske designet på mange av sine programmer siden 2003-versjonene. Derfor vil XS Office Add-in fremstå ulikt avhengig av hvilken versjon av programmene du benytter. Verktøylinjene ("command bars") fra tidligere Microsoft-programmer har litt etter litt blitt erstattet av såkalte bånd ("ribbons").

Tabellen under viser hvilke versjoner av Microsoft-programmer som benytter verktøylinjer ("command bars") og hvilke som benytter bånd ("ribbons").

Program2003-versjon2007-versjon2010-versjon2013-versjon
WordCommand barsRibbonsRibbonsRibbons
ExcelCommand barsRibbonsRibbonsRibbons
PowerPointCommand barsRibbonsRibbonsRibbons
OutlookCommand barsCommand barsRibbonsRibbons
VisioCommand barsCommand barsRibbonsRibbons
ProjectCommand barsCommand barsRibbonsRibbons
PublisherCommand barsCommand barsRibbonsRibbons
Tabell: Verktøylinjer ("command bars") vs bånd ("ribbons") i Microsoft-programmer
I programmene som benytter verktøylinjer ("command bars") vil det også opprettes en egen hovedmeny med navn "XS Office". Dermed kan du slå av verktøylinjen og kun benytte hovedmenyen hvis du ikke ønsker ekstra verktøylinjer i Office-grensesnittet.

Visuelle endringer med XS Office Add-in

Hvis Microsoft Office-programmet benytter bånd ("ribbons"), vil XS Office Add-in gjøre to endringer i det grafiske grensesnittet i programmet. For det første vil du få et eget bånd med navn "XS Office". Dette båndet inneholder all funksjonalitet i XS Office Add-in. I tillegg vil hjem-båndet (engelsk "Home") få en egen gruppe med knapper for åpning og lagring av dokumenter til XS Office. Dette gjør at du slipper å navigere til XS Office-båndet hver gang du vil åpne eller lagre dokumenter.

Hvis programmet ditt benytter verktøylinjer ("command bars"), vil XS Office Add-in legge til én verktøylinje som inneholder all funksjonalitet i XS Office Add-in. Denne verktøylinjen har navnet "XS Office".

Funksjonene i XS Office Add-in vil for øvrig fungere eksakt likt uavhengig om programmet ditt benytter bånd eller verktøylinjer.

Installere XS Office Add-in

XS Office Add-in kan lastes ned fra våre hjemmesider og installeres på følgende måte:
 1. Hvis noen av de nevnte programmene kjører, lukk dem før du starter installasjonen.
 2. Last ned filen XS.Office.Addin.Setup.msi (evt. XS.Office.Addin.Setup.x64.msi, se under) fra våre websider og åpne filen etter nedlasting.
 3. Følg veiledningen på skjermen.

32 bit vs 64 bit

Nyere versjoner av Office-programmer finnes i både 32 bits og 64 bits utgave. En 32 bits add-in kan ikke uten videre installereres i 64 bits Office. Det samme gjelder for 64 bits add-ins i 32 bits Office. De fleste tilgjengelige add-ins for Office er i dag utviklet for 32 bits Office. Derfor vil mange av disse ikke fungere hvis du velger 64 bits Office. Merk at dette ikke er relatert til om du har 64 bits Windows. 32 bits Office vil fungere helt fint (og med samme ytelse) som 64-bitsutgavene av Office i 64 bits Windows. Microsoft anbefaler 64 bits Office kun hvis du benytter store Excel-regneark (over 2 GB).

XS Office Add-in har et eget installasjonprogram tilpasset 64 bits Office. Dette programmet heter XS.Office.Addin.Setup.x64.msi (merk ".x64"). Hvis du benytter 64 bits Office, er det viktig at du bruker dette installasjonsprogrammet. Hvis ikke, vil du oppleve at XS Office-integrasjonen ikke er tilgjengelig etter installasjonen.

NB! Merk at dette gjelder Office-programmet ditt (og ikke Windows-versjonen din). Mange har 32 bits Office installert på 64 bits Windows. Installasjon av 64-bitsversjonen vil i en slik situasjon føre til at XS Office-utvidelsen ikke blir synlig. Se funksjonen "Hjelp" - "Om" i Office-programmet ditt for å finne ut om du har 32 bits eller 64 bits utgave.

Hvis du har installert feil versjon, kan du avinstallere utvidelsen fra kontrollpanelet som beskrevet her.

Oppdatere XS Office Add-in

XS Office Add-in kan oppdateres når nye versjoner er tilgjengelige. Etter installasjonen av XS Office Add-in vil du automatisk informereres om eventuelle nye versjoner ved oppstart av. Denne sjekken kan også utføres manuelt via om-boksen for XS Office Add-in.

Det er viktig at du installerer oppdateringene når de er tilgjengelige. Hvis ikke, risikerer du å møte problemer når du eksporterer elementer. Nye versjoner gjøres også tilgjengelig under seksjonen "Download" på våre hjemmesider.

Husk å lukke de av de nevnte Microsoft-programmene som kjører før du starter installasjonen.

Fjerne XS Office Add-in

XS Office Add-in fjernes via funksjonen for å legge til/fjerne programmer i kontrollpanelet i Windows. Navnet på denne funksjonen vil variere avhengig av hvilken Windows-versjon du benytter. Høyreklikk på "XS Office Add-in" i listen over installerte programmer. Velg "Avinstaller" (engelsk "Uninstall"). Følg veiledningen på skjermen.

Husk å lukke de av de nevnte Microsoft-programmene som kjører før du starter avinstalleringen.

Hurtigtaster / funksjonstaster

Følgende hurtigtaster er tilgjengelige fra hovedvinduet i Office-programmene:
 • Ctrl+Alt+O: Åpne et dokument fra XS Office.
 • Ctrl+Alt+S: Lagre et dokument til XS Office.

Åpne dokumenter fra XS Office

Når du ønsker å åpne et dokument fra dokumentarkivet i XS Office direkte fra Microsoft-programmet ditt, velger du "Åpne" fra båndet/verktøylinjen for XS Office. Hvis du ikke har logget inn siden Office-programmet ble startet, vil dialogboksen for innstillinger (se under) vises. Her må du angi gyldig kunde-ID, brukernavn og passord for å komme videre. Disse verdiene er de samme som du benytter for å logge inn til webversjonen av XS Office.

Etter at innloggingen er bekreftet, vil du se et komplett mappetre til venstre som skal være identisk med mappetreet i webversjonen av XS Office. Når du velger en mappe, vil listen over filer i denne mappen automatisk oppdateres. Mappene har fargekoding som gir informasjon om beregnet tilgjengelighet til mappene for din brukerkonto. Fargekodingen er som følger:
 • Rød mappe: Du kan ikke opprette undermapper eller dokumenter i mappen.
 • Grønn mappe: Du står oppført som eier av mappen. Du kan opprette, endre og slette mappen, undermapper og dokumenter.
 • Beige mappe: Mappen eies av en annen ansatt. Du kan opprette, endre og slette mappen, undermapper og dokumenter
 • Grå mappe: Du kan ikke endre og slette selve mappen, men kan opprette undermapper og dokumenter.

Kolonner i fillistevisning

Listen under viser hvilke felter som vises i fillisten til høyre.
 • Eierskap: Nøkkelsymbol som angir eierskap til dokumentet (gul nøkkel = objekt med tilgangsbegrensninger eid av deg, grønn nøkkel = objekt uten tilgangsbegrensninger eid av deg, ingen nøkkel = dokument er eid av andre).
 • Tilgjengelighet: Angir om dokumentet er sjekket ut eller ikke (grønn sirkel = tilgjengelig, rødt forbudsskilt = dokument er sjekket ut og dermed ikke oppdaterbart av andre enn den som sjekket det ut).
 • Dokumenttittel/filnavn: Viser avhengig av visningsmodus Dokumenttittel for dokumenter eller filnavn for dokumenter.
 • Størrelse: Filstørrelse for dokument.
 • Type: Filtype for dokument. Systemet vil forsøke å gjenkjenne filtypen når dokumentet blir lagt inn.
 • Opprettet: Tidspunkt dokumentet ble lagt inn første gang.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av dokument.
 • Av: Initialer til den som lagret dokumentet sist.
 • Ver: Versjonsnummer for dokumentet. Versjonsnummer vil automatisk økes for hver gang dokumentet blir oppdatert.

Fargekoding i filliste

Fillisten vises med vekselsvis lys grå og hvit bakgrunnsfarge for hver linje. Dette gjør at det er enklere å skille oppføringene fra hverandre.

Hvis du ikke har redigeringstilgang for et dokument, dokumentet er sjekket ut eller dokumentet er en lenke, vil linjen vises med mørkere grå bakgrunnsfarge.

Hvis du ikke har åpnetilgang for et dokument, vil linjen vises med rød bakgrunnsfarge. Du vil også få beskjed om manglende tilgangsrettigheter hvis du forsøker å åpne dokumentet.

Utskrift av mappetre og filliste

Det finnes egne utskriftsfunksjoner for både mappetreet og fillisten. Du finner dem henholdsvis i verktøylinjen ovenfor mappetreet og i verktøylinjen ovenfor fillisten.

Oppdatering av mappetre og filliste

Det finnes egne funksjoner for manuell oppdatering av både mappetreet og fillisten. Du finner dem henholdsvis i verktøylinjen ovenfor mappetreet og i verktøylinjen ovenfor fillisten.

Filtrering av filliste

Fillisten kan filtreres etter filtype. Denne funksjonen finner du i verktøylinjen ovenfor fillisten. Hvilke valg som finnes for filtrering vil variere avhengig av hvilket Office-program du kjører. I nedtrekkslisten kan du typisk velge å vise alle filer, dokumenter som samsvarer med Office-programmet eller dokumentmaler som samsvarer med Office-programmet. Dette kan gjøre det enklere å finne akkurat det dokumentet du er ute etter.

Valget ditt for filtrering vil huskes også til neste gang du starter dette Office-programmet. Husk dette hvis du kommer til en mappe og savner oppføringer i listen - fillisten kan være filtrert.

Visning av filliste

Fillisten kan vises med filnavn eller dokumenttittel som hovedkolonne i listen. Denne funksjonen finner du i verktøylinjen ovenfor fillisten. Dette kan gjøre det enklere å finne akkurat det dokumentet du er ute etter.

Valget ditt for visning vil huskes også til neste gang du starter XS Office Add-in.

Sortering av filliste

Du kan selv velge sorteringsrekkefølge for fillisten. Dette gjør du ved å klikke på kolonneoverskriftene i fillisten. Sorteringsrekkefølgen vil indikeres med et symbol i valgt kolonneoverskrift og vil også huskes når du klikker på en annen mappe i mappetreet. Klikk på kolonneoverskriften én gang til hvis du ønsker å snu rekkefølgen.

Bredde for mappetre

Mapper og filer vises i en todelt visning med en splitter mellom. Du kan dra denne splitteren til høyre og venstre for å øke/minske bredden for mappetreet. Dette kan være spesielt aktuelt hvis du benytter lange mappenavn og ønsker å unngå det horisontale rullefeltet. Bredden for mappetreet vil huskes også til neste gang du starter XS Office Add-in.

Tilpasning av vindusstørrelse

Du kan selv velge hvilken størrelse du ønsker på vinduet for åpning og lagring av filer. Dette gjør du ved å endre vindusstørrelse på vanlig måte. Bredden og høyden for vinduet med fildialogen vil huskes også til neste gang du starter XS Office Add-in.

Filhandling

Når du forsøker å åpne et dokument som har en filendelse som ikke er i samsvar med vertsprogrammet, vil du få spørsmål om hva du ønsker å gjøre med dokumentet. I dialogboksen som fremkommer har du følgende valgalternativer:
 • Åpne i standardprogram: Åpner dokumentet i standardprogrammet for denne type filer (avhenger av hvilke programmer du har installert på din PC).
 • Åpne i vertsprogram: Forsøker å åpne dokumentet i vertsprogrammet selv om det har en filendelse som ikke gjenkjennes som korrekt for vertsprogrammet.
 • Lagre til disk: Lagrer dokumentet i en valgfri mappe på din lokale harddisk. Dialogboksen for lagringssted vil starte under "Mine dokumenter".
 • Kopier til utklippstavle: Forsøker å kopiere innholdet i filen til utklippstavlen slik at du kan lime det inn i det programmet du ønsker.
 • Avbryt: Avbryter åpning av dokument.
 • Hjelp: Viser denne hjelpeinformasjonen.
Merk at filer som gjenkjennes (basert på filendelse) for aktuelt Office-program, vil åpnes uten at denne dialogen vises.

Lagre dokumenter

Du kan lagre dokumenter som er åpnet fra dokumentarkivet i XS Office enten ved å oppdatere eksisterende dokument, eller ved å lagre det med et annet filnavn eller mappe. Du kan også opprette og lagre et nytt dokument i dokumentarkivet.

Oppdatere dokumenter

Du oppdaterer et allerede åpnet dokument fra dokumentarkivet ved å klikke på "Lagre" i båndet/verktøylinjen for XS Office. Hvis systemet gjenkjenner dokumentet ditt som et eksisterende dokument i XS Office og du har tilgang til å oppdatere dette, vil du se en fremdriftsdialog som forsvinner når filen er lagret. Hvis dokumentet er nytt eller ikke gjenkjennes som åpnet fra dokumentarkivet i XS Office, vil lagre-funksjonen fungere som "Lagre som" (se under). Systemet vil automatisk versjonshåndtere dokumentet ditt. Se "Versjonering av dokumenter" under.

Lagre nye dokumenter eller lagre med ny navn/filplassering

Hvis du ønsker å lagre et dokument for første gang eller med nytt navn eller ny mappeplassering, velger du "Lagre som" i båndet/verktøylinjen for XS Office. I lagre-dialogen velger du mappe på samme som i åpne-funksjonen (beskrevet ovenfor).

Dokumentegenskaper

Når du lagrer et dokument kan du samtidig angi egenskaper for dokumentet. Dette gjør du i gruppen "Dokumentegenskaper" under mappe- og fillisten. Følgende dokumentegenskaper kan angis her:
 • Filnavn: Filnavn for dokumentet du lagrer. Dette filnavnet må være unikt i mappen du velger å lagre i. Hvis dokumentet finnes fra før, vil du få spørsmål om å overskrive (hvis du har skriverettigheter for det eksisterende dokumentet).
 • Tittel: Dokumenttittel for dokumentet du lagrer. Dette feltet kan vises som alternativ for filnavn i fillister og bør derfor ha et presist innhold.
 • Beskrivelse: Søkbart fritekstbeskrivelse for dokumentet du lagrer.
 • Nøkkelord: Søkbare nøkkelord knyttet til dokumentet du lagrer. Nøkkelordene bør skilles med f.eks. kommategn.
 • Kategori: Evt. dokumentkategori dokumentet skal knyttes til. Se Admin - Dokumentkategorier.
 • Firma: Evt. firma som skal knyttes til dokumentet. Dokumentet vil dermed være synlig på firmakortets fanekort Oppfølginger - Dokumenter. Se CRM - Firmaer.
 • Prosjekt: Evt. prosjekt dokumentet skal knyttes til. Dokumentet vil dermed være synlig i prosjektets fanekort Oppfølginger - Dokumenter. Se Prosjekt - Prosjektliste.
 • Ansatt: Dokumentet er relatert til en gitt ansatt. Se Admin - Ansatte.
 • "Opprett ny versjon": Angir om den forrige versjonen av dokumentet skal lagres bort før den overskrives ved lagring. Hvis denne avkrysningsboksen er aktivert, vil det opprettes en ny versjon av dokumentet for hver gang du lagrer. Du kan se tidligere versjoner av dokumentet i webversjonen av XS Office.
 • Eier: Eier av dokumentet. Eieren kan endre rettigheter for dokumentet. Hvis du ønsker å endre eier, må du gjøre dette fra webversjonen av XS Office.

Fremdriftsdialog

Mens lagring av dokumenter til XS Office pågår, vil du se en fremdriftsdialog. Denne vil lukke seg automatisk når lagringen er fullført korrekt.

Versjonering av dokumenter

Dokumentarkivet støtter et ubegrenset antall versjoner av samme dokument. Det vil si at du enkelt kan rulle tilbake til en tidligere versjon, dersom du for eksempel har slettet noe underveis. Versjonsnummeret oppjusteres automatisk hver gang du lagrer dokumentet fra XS Office Add-in.

Du kan åpne tidligere versjoner av filen samt markere en tidligere lagret versjon som gjeldende fra dokumentarkivet i webversjonen av XS Office. Se Dokumenter - Dokumentarkiv.

Dokumentegenskaper

Etter å ha åpnet eller lagret et dokument fra/til dokumentarkivet i XS Office, kan du få oversikt over alle dokumentegenskaper fra XS Office for dokumentet. Dette gjør du ved å velge "Dokumentegenskaper" i båndet/verktøylinjen for XS Office. Følgende dokumentegenskaper vil fremkomme i vinduet for dokumentegenskaper:
 • Fil finnes Angir om filen finnes i dokumentarkivet.
 • ID Angir ID for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Filnavn Angir det lagrede filnavnet for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Filstørrelse Angir filstørrelse for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Filtype Angir filtype for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Mappe-ID Angir ID for mormappe til dokumentet i dokumentarkivet.
 • Mappenavn Angir navn for mormappe til dokumentet i dokumentarkivet.
 • Kan opprette i mappe Angir om du har tilgang til å opprette elementer i aktiv mappe.
 • Tittel Angir dokumenttittel for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Beskrivelse Angir beskrivelse for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Nøkkelord Angir nøkkelord for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Mime-type Angir teknisk mime-type for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Dato opprettet Angir opprettelsesdato og klokkeslett for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Opprettet av Angir initialer til person som opprettet dokumentet i dokumentarkivet.
 • Dato endret Angir siste endringsdato og klokkeslett for dokumentet i dokumentarkivet.
 • Endret av Angir initialer til person som endret dokumentet i dokumentarkivet sist.
 • Versjon Angir versjonsnummer for gjeldende versjon av dokumentet i dokumentarkivet.
 • Er lenke Angir om dokumentet er en lenke eller en fil.
 • Er redigerbart Angir om dokumentet er redigerbart for din brukerkonto.
 • Er eier Angir om du er eier av dokumentet.
 • Er utsjekket Angir om dokumentet er sjekket ut av dokumentarkivet (for å hindre uønskede oppdateringer).
 • Utsjekking utløper Angir dato for eventuell automatisk innsjekking av utsjekket dokument i dokumentarkivet.
 • Har tilgangskontroll Angir om det finnes tilgangsbegrensninger for dokumentet.

Tilgangsrettigheter

Tilgangskontroll for dokumenter lar deg bestemme hvilke brukere som skal ha tilgang til dine dokumenter. Tilgangskontrollen kan settes for en enkelt ansatt, brukergruppe eller avdeling. Tilgangskontrollen for dokumenter har følgende parametre:
 • Synlig dokument: Angir hvilke ansatte som skal kunne se dokumentet.
 • Åpne/vise dokument: Angir hvilke ansatte som skal kunne lese selve dokumentinnholdet.
 • Endre egenskaper: Angir hvilke ansatte som skal kunne endre egenskaper for dokumentet.
 • Slette dokument: Angir hvilke ansatte som skal kunne slette dokumentet.
Du kan endre tilgangsbegrensninger for dokumentet i webversjonen av XS Office. Se Dokumenter - Dokumentarkiv.

Innstillinger for XS Office Add-in

For du skal kunne åpne og lagre dokumenter til XS Office, må du angi innstillinger. Dette gjøres fra en egen dialogboks for innstillinger. Innstillingene du angir her er felles for alle Office-programmene og vil aktiveres i hver av dem ved neste oppstart av programmet. Denne dialogboksen kan aktiveres via:
 • Automatisk ved oppstart. Som standard vil du få spørsmål om dette første gang programmet startes med utvidelsen installert. Du kan velge om du vil vise denne boksen ved senere oppstarter.
 • Knappen "Innstillinger" på verktøylinjen eller båndet med navn "XS Office".
 • Automatisk ved åpning/lagring hvis du ikke har logget inn tidligere.
Følgende informasjon er tilgjengelig i innstillinger-vinduet:
 • Serveradresse: Webadressen for XS Office. Dette er samme adresse som du bruker i nettleseren din for å åpne startsiden i XS Office inklusiv prefiks (http:// eller https://).
 • Kunde-ID: Samme som under innlogging til XS Office.
 • Brukernavn: Samme som under innlogging til XS Office.
 • Passord: Samme som under innlogging til XS Office.
 • Språk: Ønsket språk for brukergrensesnittet.
 • Vis innstilinger-vindu ved oppstart: Angir om denne dialogboksen skal vises ved hver oppstart av programmet.
Merk at XS Office Add-in vil lagre alle innstillinger foruten passord slik at du slipper å angi disse på nytt ved senere oppstarter.

Installerte filer for XS Office Add-in

Programfiler

Tillegget installerer seg som standard i mappen "XS Office\XS Office Add-in" under mappen for programfiler. Dette vil typisk være:
 • "c:\Programfiler\XS Office\XS Office Add-in" (for 32 bits Office)
 • "c:\Programfiler (x86)\XS Office\XS Office Add-in" (for 64 bits Office)
Følgende filer og mapper vil ligge her:
 • XS.Office.Addin.dll Programfilen for tillegget.
 • XS.Office.Addin.Shared.dll Påkrevd støttebibliotek.
 • nb-NO\XS.Office.Addin.resources.dll Ressursbibliotek med norske oversettelsestekster for tillegget.
 • Office2003.dll PIA-fil (= "Primary Interop Assemblies") fra Microsoft med støtte for Office-versjoner fra og med Office 2003.
 • Microsoft.Office.Interop.Word.dll Integrasjonsbilbliotek fra Microsoft for Word.
 • Microsoft.Office.Interop.Excel.dll Integrasjonsbilbliotek fra Microsoft for Excel.
 • Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.dll Integrasjonsbilbliotek fra Microsoft for PowerPoint.
 • Microsoft.Office.Interop.Visio.dll Integrasjonsbilbliotek fra Microsoft for Visio.
 • Microsoft.Office.Interop.MSProject.dll Integrasjonsbilbliotek fra Microsoft for Project.
 • Microsoft.Office.Interop.Publisher.dll Integrasjonsbilbliotek fra Microsoft for Publisher.
 • extensibility.dll Påkrevd støttebibliotek fra Microsoft.
 • stdole.dll Påkrevd støttebibliotek fra Microsoft.

Brukerinnstillinger

Brukerinnstillinger lagres under din brukerprofil i Windows. Dette vil typisk være:
 • "c:\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\XS Office" (Windows 7 og Windows Vista)
 • "c:\Documents and Settings\<brukernavn>\Programdata\XS Office" (Windows XP).
Følgende filer og mapper vil typisk ligge her:
 • XS.Office.Addin.settings (vanlig tekstfil i XML-format)
Avinstallasjon av XS Office Add-in bør alltid gjøres via prosedyren som beskrevet i avsnittet "Fjerne XS Office Add-in" over.

"Om XS Office"

Det finnes en egen dialogboks for informasjon om XS Office Add-in og kjøretidsmiljøet dens. Denne dialogboksen kan aktiveres via:
 • En egen knapp nede til venstre i vinduene for åpning og lagring av dokumenter.
 • Knappen "Om" på verktøylinjen eller båndet med navn "XS Office".
Følgende informasjon er tilgjengelig i om-boksen:
 • Versjon: Versjonsnummer for tillegget.
 • Versjon delt bibliotek: Versjonsnummer for delt tilleggsbibliotekfil.
 • Vertsprogram: Navn og versjonsnummer for vertsprogram som tillegget kjører i.
 • Språkinnstilling: Angir aktiv språkinnstilling for tillegget.
 • Copyright: Informasjon om kopibeskyttelse.
 • Websted: Link til websted for XS Office.
 • Installasjonsmappe: Angir mappe som tillegget kjører fra. Klikk for å åpne mappen.
 • Innstillinger-mappe: Angir mappe som brukerinnstillingene er lagret i. Klikk for å åpne mappen.
 • Cache-mappe: Angir mappe som benyttes av tillegget for midlertidig lagring av filer. Klikk for å åpne mappen.

"Se etter oppdateringer"

Om-boksen inneholder en egen knapp der du kan sjekke om det finnes en nyere versjon av tillegget enn versjonen du bruker. Se forøvrig avsnittet om oppdatering av tillegget ovenfor.

Relaterte emner

Innledning
Hovedvinduet
Startsiden
Logge inn
Logge ut
Popup-blokkering
Skrive ut informasjon
Legge inn firmadata
Personlige innstillinger
Hurtigtaster
Integrasjon i Outlook
Integrasjon i Thunderbird
Integrasjon i Office
Påminnelser
Søke i XS Office
Importere data
Eksportere data
Komme i gang
Oppstartsveiviser
App på mobil/nettbrett
Dialogboks for oppslag
Bestilling og aktivering
Brukerstøtte
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken