Innledning - Søke i XS Office

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

0.14 Innledning - Søke i XS Office

Introduksjon

XS Office lar deg utføre globale søk fordelt på valgfrie søkegrupper. Som standard vil det søkes i kontaktpersoner og firmaoppføringer. Søkegruppene kan velges via avkrysningsbokser. Du kan slå av og på alle søkegrupper via avkrysningsboksen "Velg alle".

Starte et søk

Søk kan startes på 3 ulike måter i XS Office:
 • Via søkefeltet: Oppe til venstre i hovedvinduet for XS Office finnes et eget søkefelt som lar deg starte et globalt søk uavhengig av hvilket bilde som er aktivt.
 • Via verktøylinjen "Faste funksjoner": Det finnes et eget menyvalg for søk i "Funksjoner"-menyen på verktøylinjen i XS Office.
 • Via hurtigtast: Det finnes en egen hurtigtast for å vises søkesiden. Se Innledning - Hurtigtaster.
Det er også mulig å gjøre et søk innenfor et prosjekt eller et bestemt firmakort. Du vil da kun få frem søkeresultater som er knyttet til valgte prosjekt eller firma. Se Prosjekt - Prosjektliste for informasjon om søk innenfor prosjekter. Se CRM - Alle firmaer for informasjon om søk knyttet til et bestemt firma.

Søkegrupper

Søk i XS Office kan utføres globalt eller spesifisert på én eller flere av følgende søkegrupper:
 • Kontaktpersoner: Fritekstsøk i fornavn, etternavn, tittel, e-post, telefonnummer og mobilnummer for aktive felles kontaktpersoner.
 • Firmaer: Fritekstsøk i firmanavn, organisasjonsnummer, kunde-ID, leverandør-ID, e-post, telefonnummer, telefaksnummer og notatfelt for aktive felles firmakontakter.
 • Ansatte: Fritekstsøk i fornavn, mellomnavn, etternavn, e-post, telefonnummer og mobilnummer for ansatte.
 • Ledetråder: Fritekstsøk i ledetrådenes emne, notat, firmanavn og kontaktpersonens navn.
 • Prosjekter: Fritekstsøk i prosjektnavn, prosjektkode og notat for prosjekt samt i emne og notat for prosjektaktiviteter.
 • Avtaler: Fritekstsøk i emne og notat for private avtaler og avtaler uten visningsrestriksjoner for andre ansatte.
 • Notater: Fritekstsøk i notattekst for private notater og notater uten visningsrestriksjoner for andre ansatte.
 • Telefonsamtaler: Fritekstsøk i emne og notat for alle telefonsamtaler uavhengig av ansatte.
 • Møter: Fritekstsøk i emne, introduksjon, internt notat, agenda, referat og kommentarer for møter.
 • Dokumenter: Fritekstsøk i filnavn, dokumenttittel, beskrivelse og nøkkelord for dokumenter.
 • Diskusjonsforum: Fritekstsøk i temaemne, tematekst og oppfølgingssvar i diskusjonsforumet.
 • Innboks: Fritekstsøk i emne og innhold for privat innkommende e-post og e-post uten visningsrestriksjoner for andre ansatte.
 • Sendte elementer: Fritekstsøk i emne og innhold for privat innkommende e-post og e-post uten visningsrestriksjoner for andre ansatte.
 • Saker: Fritekstsøk i emne, problem og løsning for saker. Eksakt søk på saksnummer.
 • Tilbud: Fritekstsøk i emne, notat og tilbudstekst for tilbud samt i navn og firma-ID for tilknyttet firma. Eksakt søk på tilbudsnummer.
 • Salgsordrer: Fritekstsøk i emne, notat og ordretekst for salgsordrer samt i navn og firma-ID for tilknyttet firma. Eksakt søk på ordrenummer.
 • Utgående faktura: Fritekstsøk i emne, notat, KID og fakturatekst for fakturaer samt i navn og firma-ID for tilknyttet firma. Eksakt søk på fakturanummer.
 • Kreditnotaer: Fritekstsøk i emne, notat og tekst for kreditnotaer samt i navn og firma-ID for tilknyttet firma. Eksakt søk på kreditnotanummer.
 • Produkter: Fritekstsøk i produktkode, produktnavn og produktbeskrivelse.
 • Regnskapsbilag: Fritekstsøk i bilagsnummer, emne og notat for regnskapsbilag.

Detaljert e-postsøk

Hvis du har XS Office Professional Edition eller XS Office Enterprise Edition, vil du ha mulighet til å søke i e-post. Med avkrysningsboksen "Detaljert e-postsøk" velger du om e-postsøk skal søke i hele meldingsinnholdet eller kun i e-postemner.

Treff per side

Du kan selv velge om du vil vise 10, 20 eller 50 søkeresultater per søkegruppe. Du kan også bla frem og tilbake mellom sidene i søkeresulatene.

Lagre som standard

Hvis du velger linken "Lagre som standard", vil du kunne lagre det aktive utvalget av søkegrupper samt valgt "Treff per side" som standard for din brukerprofil. Det lagrede søkeoppsettet vil dermed lastes inn automatisk etter at den inneværende sesjonen er utløpt samt når du logger deg på via en annen maskin.

Åpne søkeresultater

Etter at søket er gjennomført, vil søkeresultatene fremkomme fordelt på søkegrupper. Grupper som resulterte i null treff vil vises "grået ut". Grupper med treff vil vises med indikasjon på antallet treff innenfor denne gruppen.

For å åpne en oppføring fra søkeresultatet, klikk på tilhørende søkegruppe og velg en oppføring fra listen som kommer frem.

Bla i søkeresultater

Hvis søket resulterer i et antall treff som overstiger valgt "treff per side" (10, 20 eller 50), har du muligheten til å bla frem og tilbake i søkeresultatene. Dette gjør du med knappene med pilsymboler under søkeresultatene for hver søkegruppe.

Søke med Google

Søkesiden har en egen knapp for å søke med samme søkekriterie i søkemotoren Google. Resultatene fra søket vil vises i et eget vindu.

Relaterte emner

Innledning
Hovedvinduet
Startsiden
Logge inn
Logge ut
Popup-blokkering
Skrive ut informasjon
Legge inn firmadata
Personlige innstillinger
Hurtigtaster
Integrasjon i Outlook
Integrasjon i Thunderbird
Integrasjon i Office
Påminnelser
Søke i XS Office
Importere data
Eksportere data
Komme i gang
Oppstartsveiviser
App på mobil/nettbrett
Dialogboks for oppslag
Bestilling og aktivering
Brukerstøtte
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken