Meldinger - Direktemeldinger inn

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

3.9 Meldinger - Direktemeldinger inn

Introduksjon

"Meldinger - Direktemeldinger inn" gir oversikt over direktemeldinger du har mottatt i XS Office. Direktemeldingene i XS Office (ofte kalt "lynmeldinger" eller "instant messages") lar deg sende korte meldinger til en kollega, alle i en bestemt avdeling eller alle ansatte. En direktemelding i XS Office kan inneholde maksimalt 4000 tegn. XS Office lar deg også ha oversikt over hvilke mottakere som har lest meldingen samt når de leste den. Dermed kan du ha en god oversikt over om meldingene blir lest av mottakerne. Dette kan ofte være et problem med e-postmeldinger.

For informasjon om sending av direktemeldinger i XS Office, se Meldinger - Direktemeldinger ut.

Felter i liste over mottatte direktemeldinger

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over mottatte direktemeldinger (Meldinger - Direktemeldinger inn).
 • Prioritet (utropstegn): Angir definert prioritet for direktemeldingen. Se under.
 • Mottakergruppe (konvolutt): Angir om meldingen er sendt til en bestemt ansatt, en avdeling eller alle. Se under.
 • Fra: Angir avsender av direktemelding.
 • Innholdstekst: Starten på innholdsteksten for direktemeldingen. Uleste meldinger vil vises med uthevet tekst. Klikk for å vise melding.
 • Mottatt: Tidspunkt direktemeldingen ble mottatt.
 • Lest: Tidspunkt direktemeldingen ble markert som lest.

Prioritet

Prioritet indikeres med følgende symboler:
 • Rødt utropstegn: Høy prioritet.
 • Ingen indikering: Normal prioritet.

Mottakergrupper

Direktemeldinger kan sendes til ulike mottakergrupper:
 • Mann med blå dress: Meldingen er sendt til en enkelt ansatt.
 • Flytskjemasymbol: Meldingen er sendt til alle ansatte i en bestemt avdeling.
 • Jordklode: Meldingen er sendt til alle ansatte.

Varsling for mottatte direktemeldinger

I topplinjen (øverst i hovedvinduet) i XS Office finnes det en informasjonsboks som indikerer antall uleste meldinger. Se Innledning - Hovedvinduet. Dette indikeres som "X uleste direktemeldinger". Du kan klikke på denne teksten for å komme til liste over mottatte direktemeldinger. Denne informasjonsboksen vil oppdateres automatisk så lenge du er innlogget i XS Office.

Hvis denne informasjonsboksen ikke er synlig, kan du aktivere den fra Min side - Mine innstillinger. Innstillingen heter "Vis meldinger i topplinje".

Opprette og sende en direktemelding

Se Meldinger - Direktemeldinger ut.

Åpne en direktemelding

Klikk på innholdsteksten i listen for å åpne en mottatt melding.

Svare på en direktemelding

For å sende et svar (kun til avsender) på en mottatt direktemelding, velger du "Svar" fra verktøylinjen i vinduet for direktemeldingen du har åpnet. Du vil da få opp et vanlig direktemeldingsvindu med avsenderen som valgt bruker.

Se forøvrig Meldinger - Direktemeldinger ut for informasjon om sending av direktemelding og mulighetene i vinduet for sending av direktemelding.

Videresende en direktemelding

For å videresende en mottatt melding til noen andre, velger du "Videresend" fra verktøylinjen i vinduet for direktemeldingen du har åpnet. Du vil da få opp et vanlig direktemeldingsvindu uten noen mottakere angitt. Du kan her velge ansatt, avdeling eller alle på vanlig måte.

Se forøvrig Meldinger - Direktemeldinger ut for informasjon om sending av direktemelding og mulighetene i vinduet for sending av direktemelding.

Markere en mottatt melding som lest/ulest

Når du har lest en mottatt melding, bør du klikke på knappen "Lest" på verktøylinjen i vinduet for direktemelding. Dette gjør at avsender kan se at du har lest meldingen. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å fjerne indikeringen for at du har lest meldingen kan du klikke på "Ulest" på verktøylinjen.

Slette en direktemelding

En direktemelding slettes ved å åpne vinduet for direktemelding (klikk på innholdstekst), og så velge knappen "Slett" fra verktøylinjen.

Analysere direktemeldinger

Listen kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Innboks
Sendte elementer
Kladd
Maler
Distribusjonslister
E-postinnstillinger
Sendte SMS
SMS-innstillinger
Direktemeldinger inn
Direktemeldinger ut
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken