Meldinger - Direktemeldinger ut

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

3.10 Meldinger - Direktemeldinger ut

Introduksjon

"Meldinger - Direktemeldinger ut" gir oversikt over direktemeldinger som du har sendt. Direktemeldingene i XS Office (ofte kalt "lynmeldinger" eller "instant messages") lar deg sende korte meldinger til en kollega, alle i en bestemt avdeling eller alle ansatte. En direktemelding i XS Office kan inneholde maksimalt 4000 tegn. XS Office lar deg også ha oversikt over hvilke mottakere som har lest meldingen samt når de leste den. Dermed kan du ha en god oversikt over om meldingene blir lest av mottakerne. Dette kan ofte være et problem med e-postmeldinger.

Se Meldinger - Direktemeldinger inn for informasjon om mottatte direktemeldinger.

Felter i "Direktemeldinger ut"

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over sendte direktemeldinger (Meldinger - Direktemeldinger ut).
 • Prioritet (utropstegn): Angir definert prioritet for direktemeldingen. Se under.
 • Mottakergruppe (konvolutt): Angir om meldingen er sendt til en bestemt ansatt, en avdeling eller alle. Se under.
 • Til: Angir mottaker(e) av direktemelding (navn på ansatt, navn på avdeling eller "Alle").
 • Innholdstekst: Starten på innholdsteksten for direktemeldingen. Klikk for å vise melding.
 • Sendt: Tidspunkt direktemeldingen ble sendt.
 • Lest: Tidspunkt direktemeldingen ble markert som lest. Ved flere mottakere vil dette indikeres som "x av y" der x angir hvor mange som har lest meldingen og y angir hvor mange som mottok meldingen. Klikk for å vise en detaljert oversikt over hvem som har lest meldingen og når de gjorde det.

Prioritet

Prioritet indikeres med følgende symboler:
 • Rødt utropstegn: Høy prioritet.
 • Ingen indikering: Normal prioritet.

Mottakergrupper

Direktemeldinger kan sendes til ulike mottakergrupper:
 • Mann med blå dress: Meldingen er sendt til en enkelt ansatt.
 • Flytskjemasymbol: Meldingen er sendt til alle ansatte i en bestemt avdeling.
 • Jordklode: Meldingen er sendt til alle ansatte.

Varsling for mottatte direktemeldinger

Se Meldinger - Direktemeldinger inn.

Opprette og sende en direktemelding

Du kan opprette nye direktemeldinger på flere måter i XS Office.
 • Velg "Ny direktemelding" fra verktøylinjen på siden Meldinger - Direktemeldinger ut.
 • Velg "Ny direktemelding" fra verktøylinjen på siden Meldinger - Direktemeldinger inn.
 • Velg "Direktemelding" fra "Opprett ny"-menyen på verktøylinjen "Faste funksjoner" i hovedbildet for XS Office. Dette kan gjøres uavhengig av hvilken funksjon du har oppe.
 • Bruk hurtigtasten for direktemelding. Se Innledning - Hurtigtaster.

Åpne en direktemelding i listen

Klikk på emneteksten i listen for å åpne en melding du tidligere har sendt.

Vindu for ny direktemelding

I vinduet for skriving av direktemelding har du følgende informasjonsfelter og muligheter:
 • Gruppe: Angir mottakergruppe for meldingen. Kan være bruker, avdeling eller alle.
 • Prioritet: Angir definert prioritet for direktemeldingen. Se over.
 • Bruker/Avdeling: Angir hvem som skal motta meldingen. Vil avhenge av valgt mottakergruppe. Feltet vil ikke vises hvis mottakergruppe "Alle" er valgt.
 • (Meldingstekst): Tekstfeltet brukes til å skrive selve innholdet i meldingen. Feltet kan inneholde inntil 4000 tegn.

Videresende en direktemelding

For å videresende en melding du har sendt til noen andre, velger du "Videresend" fra verktøylinjen i vinduet for direktemeldingen du har åpnet. Du vil da få opp et vanlig direktemeldingsvindu uten noen mottakere angitt. Du kan her velge ansatt, avdeling eller alle på vanlig måte.

I tillegg vil meldingsteksten i meldingen være den samme som i den opprinnelige meldingen.

Holde orden på hvem som har lest meldingen

I kolonnen "Lest" i listen over sendte meldinger kan du se når meldingen eventuelt ble markert som lest av mottakeren. Hvis meldingen hadde flere mottakere vil dette indikeres som "x av y" der x angir hvor mange som har lest meldingen og y angir hvor mange som mottok meldingen. Klikk på teksten i denne kolonnen for å vise en detaljert oversikt over hvem som har lest meldingen og når de gjorde det.

Slette en direktemelding

En direktemelding slettes ved å åpne vinduet for direktemelding (klikk på innholdstekst), og så velge knappen "Slett" fra verktøylinjen.

Analysere direktemeldinger

Listen kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Innboks
Sendte elementer
Kladd
Maler
Distribusjonslister
E-postinnstillinger
Sendte SMS
SMS-innstillinger
Direktemeldinger inn
Direktemeldinger ut
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken