Meldinger - Sendte SMS

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

3.7 Meldinger - Sendte SMS

Introduksjon

"Meldinger - Sendte SMS" gir oversikt over SMS-meldinger som du har sendt fra XS Office. SMS står for "Short Message Service" og benyttes for å sende tekstmeldinger til mobiltelefoner. Dette er ansett som en effektiv kontaktkanal i og med at de fleste mennesker har en mobiltelefon og de fleste bærer den med seg hver dag.

Du kan bruke XS Office til å sende SMS-meldinger til dine kontakter og kunder. Meldingene kan kobles mot firma, kontaktperson og prosjekt i XS Office.

Du kan legge inn en fast meldingssignatur for SMS-meldinger som du sender. Dette er en tekst som vil fremkomme som standard i alle meldinger du sender. Se Meldinger - SMS-innstillinger for informasjon om dette.

Historikk

Den første kommersielle SMS-meldingen ble sendt 3. desember 1992 fra en personlig datamaskin fra Neil Papworth i Sema Group, til Richard Jarvis i Vodafone med en Orbitel 901 mobiltelefon via Vodafones GSM-nettverk i Storbritannia. Teksten i meldinga lød "Merry Christmas" ("god jul"). Den første SMS-en skrevet på en GSM-telefon skal ha blitt sendt av Riku Pihkonen, en ingeniørstudent hos Nokia, i 1993.
Kilde: Wikipedia.

Teknisk informasjon

Den maksimale størrelse på en SMS-melding er 140 bytes; enten 160 7-bits tegn, 140 8-bits tegn, eller 70 2-byte tegn for språk som kinesisk, koreansk eller japansk, hvor teksten består av et 2-bytes UTF-16 tegnsett. Dette inkluderer ikke teknisk informasjon om hvor meldingen skal sendes og annen metainformasjon.

De fleste nyere mobiltelefoner tillater imidlertid at lengre meldinger kan sendes ved at mobiltelefonen deler opp meldingen og sender hver del for seg. Mottakerens mobiltelefon setter så sammen denne meldingen igjen, slik at det virker som om det bare er én større melding som er blitt sendt. Det er verdt å merke seg at denne metoden fører til at man belastes for flere sendinger – ikke bare én sending.
Kilde: Wikipedia.

Felter i "Sendte SMS"

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over sendte SMS-meldinger (Meldinger - Sendte SMS).
 • Tilgjengelighet (stoppskilt): Angir om SMS-meldingen er angitt som privat (rødt stoppskilt) eller ikke (ingen indikering).
 • Til: Angir telefonnummer til mottaker(e) av SMS-melding.
 • Innhold: Angir teksten i SMS-meldingen.
 • Firma: Navn på eventuelt firma knyttet til SMS-meldingen.
 • Kontaktperson: Navn på eventuell kontaktperson knyttet til SMS-meldingen.
 • Prosjekt: Navn på eventuelt prosjekt knyttet til SMS-meldingen.
 • Sendt: Tidspunkt tekstmeldingen ble sendt.
 • Antall tegn: Angir antall tegn i tekstmeldingen.

Opprette og sende en SMS-melding

Du kan opprette nye tekstmeldinger på flere måter i XS Office.
 • Velg "Ny SMS" eller "Ny privat SMS" fra verktøylinjen på siden Meldinger - Sendte SMS. Hvis du velger en privat SMS, vil du kunne knytte meldingen til firma og kontaktperson fra ditt private kontaktregister i XS Office.
 • Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" på firmakortet til ønsket firma. Se CRM - Alle firmaer.
 • Velg "SMS-melding" fra "Opprett ny"-menyen på verktøylinjen "Faste funksjoner" i hovedbildet for XS Office. Dette kan gjøres uavhengig av hvilken funksjon du har oppe.
 • Bruk hurtigtasten for SMS. Se Innledning - Hurtigtaster.

Vindu for ny SMS

I vinduet for skriving av e-post har du følgende informasjonsfelter og muligheter:
 • Avsender: Angir ditt mobiltelefonnummer. Se Min side - Min profil for informasjon om hvordan du legger inn ditt mobilnummer.
 • Firma: Navn på eventuelt firma som skal knyttes til e-postmeldingen. For å velge fra private kontakter, må du velge å opprette en privat SMS.
 • Kontaktperson: Navn på eventuell kontaktperson knyttet til SMS-meldingen. Hvis du velger en kontaktperson vil telefonnummeret automatisk legges inn. For å velge fra private kontakter, må du velge å opprette en privat SMS.
 • Telefonnummer: Angir telefonnummeret som meldingen skal sendes til. Dette vil automatisk legges inn hvis du velger en kontaktperson med mobilnummer registrert. Du kan sende til mange mottakere samtidig ved å skille telefonnumrene med komma (for eksempel 12345678,87654321).
 • Prosjekt: Navn på eventuelt prosjekt skal knyttes til SMS-meldingen. Gjelder ikke for private SMSer.
 • Antall tegn: Angir fortløpende antall tegn i hver melding mens du skriver.
 • Antall SMS-meldinger: Angir fortløpende antall SMS-meldinger som vil produseres basert på teksten du har skrevet. Lange SMS-meldinger deles automatisk opp i flere meldinger ved sending. Se "Teknisk informasjon" over.
 • (Innhold): Tekstfelt for å skrive selve tekstmeldingen.
SMS-meldingene vil listes opp på egne fanekort i tilhørende firmakort, kontaktpersonkort og prosjekt. Det er derfor viktig at du lagrer denne informasjonen når du sender SMS-meldinger.

Knytte tidligere sendte SMSer til firma, kontaktperson og prosjekt

Hvis du har tidligere sendte SMSer som ikke fremkommer på de riktige stedene i XS Office, kan du legge inn firma, kontaktperson og prosjektkobling i ettertid. Velg først ønsket melding i listen over sendte SMS (klikk på meldingsteksten). I vinduet som kommer frem angir du korrekt firma, kontaktperson og prosjektkobling og velger "Lagre" fra verktøylinjen.

Videresende SMS-meldinger

For å videresende en tidligere sendt melding, velger du ønsket melding i listen over sendte SMS (klikk på meldingsteksten). I vinduet som kommer frem velger du knappen "Videresend" på verktøylinjen. Du vil da få frem et ferdig utfylt SMS-vindu der all informasjon foruten mottakerens telefonnummer er lagt inn. Hvis meldingen skal til en annen kontaktperson, bør du bruke søkefunksjonen ved feltet for kontaktperson. Dersom den nye kontaktpersonen har telefonnummer registrert, vil dette da fylles inn automatisk av XS Office. Trykk "Send" for å sende meldingen.

Sende SMS-meldinger på nytt

For å sende en tidligere sendt melding på nytt til samme mottaker, velger du ønsket melding i listen over sendte SMS (klikk på meldingsteksten). I vinduet som kommer frem velger du knappen "Send på nytt" på verktøylinjen. Du vil da få frem et ferdig utfylt SMS-vindu der all informasjon er identisk med den opprinnelige meldingen. Trykk "Send" for å sende meldingen på nytt.

Slette en SMS-melding

En sendt SMS-melding slettes ved å åpne vinduet for SMS (klikk på meldingsteksten i listen), og så velge knappen "Slett" fra verktøylinjen.

Taksering av meldinger

SMS-meldinger fra XS Office er basert på mobiltelefonleverandørenes egne tjenester for sending av SMS via Internett. De fleste leverandørene har en tjeneste på sine websider der du kan sende en SMS når du er logget inn (typisk under "Min side" eller lignende). XS Office benytter den samme teknikken for å sende SMS. Dette betyr at SMSene du sender fra XS Office automatisk belastes mobiltelefonabonnementet som er knyttet til ditt mobiltelefonnummer. Du betaler ingenting ekstra for å sende SMS fra XS Office. Det vil takseres på samme måte som om du hadde sendt meldingen fra din leverandørs webside. For å kunne bruke denne tjenesten må du ha skaffet deg et innloggingspassord. Ta kontakt med din mobilleverandør for å få dette.

Hvis du har problemer med sending av SMS fra XS Office, kan det lønne seg å prøve å sende via din leverandørs websider for å sjekke at innlogging er OK.

Støttede mobiltelefonleverandører

XS Office støtter per i dag mobiltelefonabonnementer fra Telenor, NetCom, Ventelo, Network Norway og Chess. Bruk mot NetCom, Chess og Network Norway krever en spesiell installasjonsrutine (se under).

Ta kontakt med oss hvis du har abonnement hos en annen leverandør og ønsker å sende SMS fra XS Office.

Installasjonsveiledning for NetCom, Chess og Network Norway

Bruk mot NetCom, Chess og Network Norway krever at du utfører en spesiell installasjonsrutine på én av dine PCer (krever Windows). Denne rutinen må du kun gjøre én gang fra én PC, og du kan hvis ønskelig slette det installerte programmet etterpå.
 • Last ned og installer programmet "pcSMS Selvstendig" fra nettsidene til mobilleverandøren.
 • Start programmet og gjennomfør programmets registreringsveiviser (du vil motta en aktiveringskode via SMS).
 • Prøv å sende en SMS-melding til deg selv via dette programmet.
 • Last ned programmet XS Office SMS Password Checker.
 • Start programmet som du nettopp lastet ned.
 • Hvis pcSMS-programmet er installert korrekt og en SMS-kode ble funnet, skal det stå "An SMS key was found in the registry" under tekstfeltet i programmets dialogvindu.
 • Merk da koden i tekstfeltet og kopier den til utklipsstavlen (hurtigtast Ctrl+C).
 • Lim inn koden du kopierte i forrige steg i feltet "Passord" på siden Meldinger - SMS-innstillinger.
 • Prøv å sende en SMS-melding til deg selv fra XS Office ved å velge "SMS-melding" fra "Ny"-menyen oppe til høyre i XS Office.

Angi innstillinger for mobilleverandør og passord

Se Meldinger - SMS-innstillinger for å registrere detaljene for ditt mobilabonnement.

Angi signatur for SMS-meldinger

Se Meldinger - SMS-innstillinger for å legge inn en standardtekst for SMS.

Legge inn eller endre ditt mobiltelefonnummer

Mobiltelefonnummeret ditt registrerer du under Min side - Min profil.

Analysere meldinger

Listen kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Innboks
Sendte elementer
Kladd
Maler
Distribusjonslister
E-postinnstillinger
Sendte SMS
SMS-innstillinger
Direktemeldinger inn
Direktemeldinger ut
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken