Meldinger - Maler

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

3.4 Meldinger - Maler

Introduksjon

"Meldinger - Maler" lar deg opprette maler for e-postmeldinger du sender ofte. Malene kan inneholde alle feltene som inngår i en e-postmelding. Dermed kan du ha maler med forhåndsdefinerte mottakere, fast emne og tekst samt kobling mot prosjekt og firma.

For å sende en melding basert på en mal, åpner du malen, gjør eventuelle endringer og sender den som vanlig. Se for øvrig Meldinger - Sendte elementer for informasjon om hvordan du oppretter og sender e-post.

Felter i "Maler"

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over e-post lagret som kladd (Meldinger - Kladd).
 • Prioritet (utropstegn): Angir definert prioritet for e-postmeldingen. Se under.
 • Tilgjengelighet (stoppskilt): Angir om e-postmeldingen er angitt som privat (rødt stoppskilt) eller ikke (ingen indikering).
 • Vedlegg (binders): Angir antall vedlegg i e-postmeldingen.
 • Til: Angir mottaker(e) av e-postmelding.
 • Emne: Emne for e-postmelding. Klikk for å vise melding.
 • Firma: Navn på eventuelt firma knyttet til e-postmeldingen. Klikk for å åpne firmakort.
 • Prosjekt: Navn på eventuelt prosjekt knyttet til e-postmeldingen. Klikk for å åpne prosjektkort.
 • Sist endret: Tidspunkt e-postmeldingen ble sist endret.
 • Størrelse: Størrelse for meldingen. Se under.

Meldingsstørrelse

Meldingsstørrelsen angir antall tegn i meldingsteksten + summen av størrelse for eventuelle vedlegg. Størrelsen indikeres i b (byte), kb (kilobyte) eller Mb (megabyte).
 • 1 kb = 1024 byte.
 • 1 Mb = 1024 kb = 1048576 byte.
Måleenhet for størrelse beregnes slik:
 • Hvis størrelsen er større enn 1048576 byte, benyttes Mb.
 • Hvis ikke og størrelsen er større enn 1024 byte, benyttes kb.
 • Hvis ikke benyttes b.
Merk at størrelsen alltid vil indikeres i byte ved eksport til Excel.

Prioritet

Prioritet indikeres med følgende symboler:
 • Rødt utropstegn: Høy prioritet.
 • Ingen indikering: Normal prioritet.
 • Blå nedoverpil: Lav prioritet.

Opprette og sende en e-postmelding basert på en mal

Du åpner en tidligere lagret mal ved å klikke på emneteksten i listen over maler. I e-postvinduet gjør du eventuelle endringer i meldinger og klikker på "Send" for å sende meldingen.

Se for øvrig Meldinger - Sendte elementer for informasjon om hvordan du oppretter og sender e-post.

Lagre en e-postmelding som en mal

Opprett en melding som vanlig eller åpne en eksisterende melding eller mal. Klikk på "Lagre mal" på verktøylinjen for å lagre meldingen som en mal.

Slette en e-postmal

En mal slettes ved å åpne vinduet for e-post (klikk på emnetekst i e-postlisten), og så velge knappen "Slett" fra verktøylinjen.

Legge inn eller endre din e-postadresse

E-postadressen din registrerer du under Min side - Min profil.

Søk i e-postlisten

Se Meldinger - Innboks.

Analysere e-post

Listen kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Innboks
Sendte elementer
Kladd
Maler
Distribusjonslister
E-postinnstillinger
Sendte SMS
SMS-innstillinger
Direktemeldinger inn
Direktemeldinger ut
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken