Organisasjon - Ansatte

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

2.3 Organisasjon - Ansatte

Introduksjon

"Organisasjon - Ansatte" viser oversikt over organisasjonens ansatte. Du kan registrere ansatte selv om de ikke har en brukerkonto for XS Office. Ansatte som har brukerkonto vil symboliseres med grønn dress i listen. Ansatte uten brukerkonto i XS Office vil ha blå dress i listen. Det finnes også en grafisk fremstilling over de ansatte fordelt på avdelinger. Se Organisasjon - Organisasjonsplan for informasjon om denne.

Hvis du ønsker informasjon om tilstedeværelse for de ansatte, se Samhandling - Tilstedeværelse.

Se Admin - Ansatte for informasjon om registrering av ansatte og endring av informasjon. For endring av dine egne personalia, se Min side - Min profil.

Felter i liste over ansatte

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for ansatte (Organisasjon - Ansatte).
 • (Konvolutt med lyn): Klikk for å sende en direktemelding til den ansatte. Se Meldinger - Direktemeldinger ut.
 • Navn: Navn på ansatt. Symbol med grønn dress = har brukerkonto. Blå dress = har ikke brukerkonto. Klikk for å åpne ansattkortet.
 • Avdeling: Angir hvilken avdeling den ansatte jobber i.
 • Avdelingskontor: Angir hvilket avdelingskontor den ansatte jobber ved.
 • E-postadresse: E-postadresse for ansatt. Klikk for å sende en e-post til den ansatte. Se Meldinger - Sendte elementer.
 • Direktetelefon: Telefonnummer til ansatt på arbeidsstedet.
 • Mobiltelefon: Mobiltelefonnummer til ansatt. Klikk for å sende en SMS til den ansatte. Se Meldinger - Sendte SMS.
 • Hjemmetelefon: Hjemmetelefonnummer til ansatt.

Vise bilder av ansatte i listen

Hvis du ønsker å se bilder av ansatte i listen, velger du knappen "Vis foto" i verktøylinjen. Ansattlisten vil da utvides og bilder av ansatte vil komme frem under navnene deres. For å slå av visning av fotografier, velg "Skjul foto" fra verktøylinjen.

Ansattkort/visittkort

Når du klikker på navnet til en ansatt i ansattlisten (eller på initialene til en ansatt i en annen liste), vil du åpne ansattkortet. Ansattkortet inneholder følgende informasjon:
 • Navn: Navn på ansatt etterfulgt av et symbol som indikerer ansattes kjønn.
 • (Bilde): Viser profilbilde av ansatt. Dette må den aktuelle brukeren selv legge inn under Min side - Min profil eller en annen bruker via Admin - Ansatte.
 • Initialer: Initialer for ansatt.
 • Stillingstittel: Yrkestittel/stillingstittel for den ansatte.
 • E-postadresse: E-postadresse for ansatt. Klikk for å sende en e-post til den ansatte.
 • Telefon arbeid: Telefonnummer til ansatt på arbeidsstedet. Hvis du har "Click-to-call"-funksjonalitet vil det vises et telefonsymbol til høyre for telefonnummeret. Se under.
 • Mobiltelefon: Mobiltelefonnummer til ansatt. Klikk på telefonnummer for å sende SMS. Hvis du har "Click-to-call"-funksjonalitet vil det vises et telefonsymbol til høyre for telefonnummeret. Se under.
 • Telefon hjemme: Hjemmetelefonnummer til ansatt. Hvis du har "Click-to-call"-funksjonalitet vil det vises et telefonsymbol til høyre for telefonnummeret. Se under.
 • Hjemmeadresse: Hjemmeadresse for ansatt.
 • Brukergruppe: Angir hvilken brukergruppe den ansatte er tilknyttet.
 • Personlig webside: Adresse til privat hjemmeside for ansatt.
 • Fødselsdato: Fødselsdato for ansatt.
 • Ansettelsesstatus: Ansettelsesstatus for ansatt.
 • Stillingsprosent: Stillingsprosent for ansatt angitt i %.
 • Ansettelsesdato: Ansettelsesdato for den ansatte.
 • Avdeling: Angir hvilken avdeling den ansatte jobber i.
 • Avdelingskontor: Angir hvilket avdelingskontor den ansatte jobber ved.
 • Salgsregion: Angir hvilken salgsregion den ansatte er tilknyttet.
 • Opprettet: Tidspunkt den ansatte ble registrert samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt den ansatte ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Notat: Fritekstnotat for ansatt.

Click-to-call

Hvis du har avtale om integrert IP-telefoni i XS Office, kan du ringe til de ansatte direkte fra XS Office. Dette kalles ofte "Click-to-call" siden du kan starte en samtale ved å klikke på et ikon.

Sende direktemelding til en ansatt

Du sender direktemelding til en ansatt ved å klikke på lynsymbolet til venstre for navnet til den aktuelle ansatte i ansattlisten. Du kan også sende en direktemelding ved å klikke på knappen "Direktemelding" på ansattkortet. Se Meldinger - Direktemeldinger ut for informasjon om direktemeldinger i XS Office.

Sende e-post til en ansatt

Du kan sende en e-post til en ansatt ved å klikke på e-postadressen i listen. Du kan også sende e-post ved å klikke på e-postadressen i ansattkortet. Se Meldinger - Sendte elementer for informasjon om e-post i XS Office.

Sende SMS til en ansatt

Du kan sende en SMS til en ansatt ved å klikke på mobiltelefonnummeret i listen. Du kan også sende SMS ved å klikke på mobiltelefonnummeret i ansattkortet. Se Meldinger - Sendte SMS for informasjon om SMS i XS Office.

Opprette en ny ansatt

For å opprette eller endre på ansatte, se Admin - Ansatte.

Sletting av ansatte

For å slette eller deaktivere ansatte, se Admin - Ansatte.

Analysere ansatte

Listen over ansatte kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Fakta
Logo
Ansatte
Fødselsdager
Gullklokka
Aksjonærer
Styret
Organisasjonsplan
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken