Organisasjon - Fakta

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

2.1 Organisasjon - Fakta

Introduksjon

"Organisasjon - Fakta" viser oversikt over informasjon som er lagret om organisasjonen din. Mange av disse opplysningene danner grunnlag for innhold i tilbud, ordre, faktura og kreditnota. Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekte.

Du kan ikke endre opplysninger om foretaket ditt her. For å gjøre endringer, se Admin - Organisasjonsfakta.

Det er også viktig at du legger inn korrekt logo for organisasjonen siden denne vil fremkomme i dokumenter som sendes til andre. Se Organisasjon - Logo for informasjon om hvordan du legger inn din logo.

Tilgjengelige parametere

Følgende opplysninger finnes i faktalisten:
 • Navn: Angir din organisasjons navn. Benyttes i tilbud/ordre/faktura.
 • Postadresse: Angir din organisasjons postadresse. Benyttes som adresse for betalingsmottaker i tilbud/ordre/faktura.
 • Besøksadresse: Angir din organisasjons besøksadresse.
 • Telefon: Angir din organisasjons telefonnummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura.
 • E-postadresse: Angir din organisasjons felles e-postadresse. Benyttes i tilbud/ordre/faktura.
 • Telefaks: Angir din organisasjons telefaksnummer. Benyttes blant annet i tilbud/ordre/faktura.
 • Web-side: Angir din organisasjons navn. Benyttes i tilbud/ordre/faktura.
 • Organisasjonsnummer: Angir din organisasjons organisasjonsnummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura med automatisk prefiks "NO" og postfiks "MVA" hvis ikke "Org.nr. for faktura" er angitt (se under). "NO" angir at det er en norsk organisasjon, "MVA" er påkrevd i utgående fakturaer hvis organisasjonen er registrert i merverdiavgiftsregisteret.
 • Org.nr. for faktura: Angir organisasjonsnummer som skal benyttes i tilbud, ordre, faktura, kreditnota og betalingspåminnelser. Benyttes hvis automatikken angitt ovenfor ikke er passende (for eksempel hvis prefikset "NO" og/eller postfikset "MVA" skal utelates).
 • Daglig leder: Angir hvem som er daglig leder. Benyttes i organisasjonsplan. Se Organisasjon - Organisasjonsplan.
 • Bankforbindelse: Angir navn på din organisasjons bankforbindelse.
 • Primær bankkonto: Angir din organisasjons primære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 • Primær IBAN: Angir IBAN for din organisasjons primære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 • Primær BIC/SWIFT: Angir BIC/SWIFT for din organisasjons primære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 • Sekundær bankkonto: Angir din organisasjons sekundære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 • Sekundær IBAN: Angir IBAN for din organisasjons sekundære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 • Sekundær BIC/SWIFT: Angir BIC/SWIFT for din organisasjons sekundære bankkontonummer. Benyttes i tilbud/ordre/faktura. Se under.
 • Regnskapsbyrå: Angir navn på din organisasjons regnskapsbyrå.
 • Revisor: Angir navn på din organisasjons revisor.
 • Internett-leverandør: Angir navn på din organisasjons Internett-leverandør (ISP).

Primær og sekundær bankkonto

XS Office lar deg ha to ulike kontonumre for bruk ved fakturering. Når du oppretter en salgsordre, har du muligheten til å velge om fakturaen skal registreres for innbetaling til primær eller sekundær bankkonto. Valgt kontonummer (samt tilhørende IBAN/BIC) vil fremkomme på fakturaen/giroen til kunden. Som standard vil primær bankkonto være forhåndsvalgt i nye salgsordrer. Det er derfor viktig at kontonummeret du benytter hyppigst i fakturering er angitt som primær bankkonto.

IBAN

 • IBAN er en forkortelse for "International Bank Account Number" og er en internasjonal standard for bankkontonummer.
 • IBAN benyttes ved betalinger til utlandet samt ved valutabetalinger innenlands.
 • IBAN er basert på ditt vanlige bankkontonummer.
 • IBAN er normalt bygd opp av en landskode (2 tegn), ditt normale kontonummer samt kontrollsiffer (2 tall).
 • IBAN angis normalt gruppert med 4 og 4 tegn.
 • IBAN gjør at avsender/mottaker maskinelt kan sjekke om bankkontonummeret er korrekt (p.g.a. landskode og kontrollsiffer).

BIC/SWIFT

 • BIC er en forkortelse for "Bank Identifier Code" og benyttes for å unikt identifisere en bank.
 • BIC kalles også SWIFT ("Society for Worldwide Interbanking Financial Telecommunications").
 • BIC/SWIFT kan leses og tolkes maskinelt.
 • BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tegn.
 • BIC/SWIFT består av en kombinasjon av bankens navn, land og sted.
 • BIC/SWIFT gjør at avsenderbank og mootakerbank enklere kan identifisere hverandre.

Visjon

Organisasjonens visjon definerer hvor organisasjonen ønsker å være i fremtiden. Visjonen skal gjenspeile et optimistisk syn på organisasjonens fremtid og hva organisasjonen vil oppnå. Den skal være en inspirasjonskilde for organisasjonens medlemmer.

Misjon

Organisasjonens misjon definerer hvordan organisasjonen er i dag, definerer eventuelle kunder og hvorfor organisasjonen eksisterer.

Kjerneverdier

Kjerneverdiene angir hvilke verdier (ofte emosjonelle egenskaper) som skal følges i organisasjonens fremferd. Dette skal gjenspeile organisasjonens kultur og prioriteringer.

Forretningsidé

Det er viktig at du har en visjon for foretaket ditt. Du bør kunne forestille deg hvordan du helst vil at foretaket skal utvikle seg. For eksempel: hvordan ønsker jeg at foretaket skal være om 5 - 10 år. Visjoner vil være førende for den mer konkrete og strategiske planleggingen. Forretningsideen er en konkretisering av den kanskje noe "høytsvevende" visjonen. Forretningsideen skal kort og konkret gi svar på hvorfor kundene skal velge din bedrift foran andre. "Hva er det som skal gjøre mitt foretak til noe unikt?" Tydelige og målbare mål for foretaket ditt er også viktig.

Det første du skal gjøre er å forsøke å strukturere og formulere forretningsideen i en forretningsplan. Når du lager denne, kan du for eksempel skrive litt om:
 • Hvilke varer eller tjenester det er du vil selge.
 • Hvem det er som skal kjøpe disse (målgruppe).
 • Om det finnes et marked for det du vil selge (markedsanalyse).
 • Hva som er dine sterke sider sammenlignet med dine konkurrenter. Se CRM - Konkurrenter for konkurrentanalyse i XS Office.
Kilde: Bedin.

Policy

Organisasjonens policy beskriver hvilke handlingsmønstre som benyttes for å foreta beslutninger samt hvordan organisasjonen skal opptre utad overfor andre.

Policy

Organisasjonens policy beskriver hvilke handlingsmønstre som benyttes for å foreta beslutninger samt hvordan organisasjonen skal opptre utad overfor andre.

Salgsbetingelser

Ved utsending/utskrift av tilbud og ordrebekreftelser kan du velge å legge ved standard salgsbetingelser (hvis du har angitt dette). Dette vil fremkomme som en eller flere ekstra sider til slutt i tilbudet/ordrebekreftelsen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Fakta
Logo
Ansatte
Fødselsdager
Gullklokka
Aksjonærer
Styret
Organisasjonsplan
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken