Organisasjon - Organisasjonsplan

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

2.8 Organisasjon - Organisasjonsplan

Introduksjon

"Organisasjon - Organisasjonsplan" inneholder en grafisk visning med trestruktur av strukturen for din organisasjon. Visningen er automatisk generert og baserer seg på informasjon lagt inn i XS Office om ansatte, avdelinger, daglig leder, styret og eiere.

Oppbygning av organisasjonsplanen

Organisasjonsplanen er bygd opp med følgende seksjoner:
  • Eiere: Viser liste over organisasjons eiere (aksjonærer) med prosentvis eierandel angitt i parentes.
  • Styret: Viser oversikt over organisasjons styre. Styreformannen er uthevet. Roller angitt i parentes.
  • Daglig leder: Angir hvem som er registrert som daglig leder.
  • Avdeling 1: Angir navn på avdeling 1 samt oversikt over ansatte i denne avdelinger. Avdelingsleder øverst i listen med uthevet skrift.
  • ...
  • Avdeling N: Angir navn på avdeling N samt oversikt over ansatte i denne avdelinger. Avdelingsleder øverst i listen med uthevet skrift.

Lagre som fil

Du kan lagre organisasjonsplanen som en bildefil (png = Portable Network Graphics) ved å velge funksjonen "Lagre til fil" på verktøylinjen.

Vis tomme avdelinger

Avkrysningsboksen "Vis tomme avdelinger" angir om avdelinger uten aktive ansatte skal vises i organisasjonsplanen.

Vis ansatte uten avdeling

Avkrysningsboksen "Vis ansatte uten avdeling" angir om ansatte som ikke er tilknyttet noen avdeling skal vises i organisasjonsplanen.

Kantlinje

Avkrysningsboksen "Kantlinje" slår av og på visning at ramme rundt organisasjonsplanen.

Legge inn informasjon om eiere (aksjonærer)

Se Organisasjon - Aksjonærer.

Legge inn informasjon om styrets sammensetning

Se Organisasjon - Styret.

Legge inn daglig leder

Daglig leder registrerer du på siden Admin - Organisasjonsfakta.

Legge inn organisasjonens avdelinger

Se Admin - Avdelinger.

Koble ansatte til korrekt avdeling

Se Admin - Ansatte.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Fakta
Logo
Ansatte
Fødselsdager
Gullklokka
Aksjonærer
Styret
Organisasjonsplan
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken