Organisasjon - Aksjonærer

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

2.6 Organisasjon - Aksjonærer

Introduksjon

"Organisasjon - Aksjonærer" gir deg oversikt over eiere/aksjonærer i organisasjonen. De data du registrerer her vil også fremkomme på organisasjonsplanen (se Organisasjon - Organisasjonsplan).

Aksjonærene registreres med navn, type samt hvor stor prosentandel/aksjepost de besitter.

Du kan også registrere data om organisasjonens styre. Se Organisasjon - Styret for informasjon om dette.

Felter i oversikt over aksjonærer

Listen under viser hvilke felter som vises i oversikten over eiere/aksjonærer (Organisasjon - Aksjonærer).
 • (aksjonærtype): Symbol som indikerer type aksjonær (se under).
 • ID: ID for oppføring.
 • Sortering: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Navn: Navn på aksjonær.
 • Andel %: Aksjonærens eierandel i prosent (aksjepost).
 • Aksjonærtype: Type aksjonær (se under).
 • Dato startet: Dato aksjonæren mottok sin andel.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist endret.
 • Av: Initialer for den ansatte som endret oppføringen sist.

Aksjonærtype

 • Organisasjon: Eieren/aksjonæren er en organisasjon.
 • Ansatt: Eieren/aksjonæren er en ansatt.
 • Ekstern person: Eieren/aksjonæren er en ekstern person.

Registrere ny aksjonær

Nye eiere/aksjonærer opprettes ved å velge "Ny aksjonær" fra verktøylinjen på siden Organisasjon - Aksjonærer.

Innfyllingsfelter for eiere/aksjonærer

Vinduet for eiere/aksjonærer har følgende innfyllingsfelter:
 • Navn: Navn på eier/aksjonær.
 • Ansatt: Valg av ansatt dersom aksjonæren er ansatt i organisasjonen.
 • Firma: Valg av firma dersom aksjonæren er en organisasjon lagt inn som firmaoppføring.
 • Kontaktperson: Valg av kontaktperson dersom aksjonæren er lagt inn som kontaktperson.
 • Andel %: Angir aksjonærens eierandel i prosent (aksjepost).
 • Aksjonærtype: Type aksjonær (se over).
 • Dato startet: Dato aksjonæren mottok sin andel.
 • Sorteringsindeks: Tall som indikerer egendefinert sorteringsrekkefølge.
 • Aktiv: Om oppføringen er aktiv (tilgjengelig i oppslagsvinduer) eller deaktivert (ikke tilgjengelig i oppslagsvinduer).
 • ID: ID for oppføringen.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Notat: Fritekstnotat.

Sorteringsindeks

Med sorteringsindeksen kan du påvirke hvilken aksjonær som kommer øverst i aksjonærlisten i organisasjonsplanen. Aksjonærene vil her sorteres først etter sorteringsindeks (hvis angitt), deretter etter eierandel.

Sorteringsindeksen angir du som et positivt tall. Oppføringer med sorteringsindeks = 1 vil vises foran oppføringer med sorteringsindeks = 2 og så videre. Oppføringer uten sorteringsindeks vil vises nederst i listen.

Dersom du ikke ønsker at en oppføring skal sorteres foran andre lenger, tømmer du ganske enkelt ruten for sorteringsindeks og lagrer oppføringen.

Filtrere listen

Listen kan filtreres etter ansatt (person som har lagret oppføringen sist). For å filtrere basert på ansatt, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle aktive: Viser alle aktive oppføringer (standardvisning).
 • Mine: Viser kun oppføringer du selv har opprettet eller lagret sist.
 • Ikke mine: Viser oppføringer du hverken har opprettet eller lagret sist.
 • Kun deaktiverte: Viser kun deaktiverte oppføringer.
 • Alle: Viser alle oppføringer.

Slette aksjonærer

Aksjonærer kan slettes ved å åpne vinduet for aksjonær (klikk på navn i listen), og så velge knappen "Slett".

Slette mange aksjonærer

Hvis du ønsker å slette mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil slette med avkrysningsboksene til venstre i listen. Når du har markert alle oppføringene du vil slette, velger du "Slett" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen. Merk at oppføringer som er i bruk ikke kan slettes. Disse vil markeres som deaktiverte.

Deaktivere mange aksjonærer

Hvis du ønsker å deaktivere mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil deaktivere med avkrysningsboksene til venstre i listen. Når du har markert alle oppføringene du vil deaktivere, velger du "Sett som deaktiverte" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen. Samme operasjon kan gjøres for å reaktivere oppføringer. Da velger du "Sett som aktive" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre på verktøylinjen.

Eksportere liste over aksjonærer

Listen over liste over aksjonærer kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Fakta
Logo
Ansatte
Fødselsdager
Gullklokka
Aksjonærer
Styret
Organisasjonsplan
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken