Organisasjon - Gullklokka

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

2.5 Organisasjon - Gullklokka

Introduksjon

"Organisasjon - Gullklokka" viser oversikt over hvor lenge hver enkelt ansatt har jobbet i organisasjonen. Her vil du kunne se når hver av de ansatte ble ansatt.

Hvis organisasjonen har premiering for lang fartstid i organisasjonen, kan oversikten også benyttes til å holde orden på når hver enkelt skal premieres/hedres. Du kan bestemme selv hvor mange år dette skal være. Se Admin - Globale innstillinger for å endre antall år før premiering.

Se Admin - Ansatte for informasjon om registrering av ansattes ansettelsesdato.

Felter i listen over ansettelsestid

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over ansettelsestid (Organisasjon - Gullklokka).
  • Navn: Angir navn på ansatt. Klikk for å vise visittkort for ansatt. Se Organisasjon - Ansatte.
  • Ansettelsesdato: Angir når personen ble ansatt.
  • År ansatt: Angir hvor mange år personen har vært ansatt.
  • Dato for gullklokka: Angir dato for når den ansatte skal premieres/hedres for lang ansettelsestid.
  • Dager til gullklokka: Angir antall dager til premiering/hedring av den ansatte.

Opprette en ny ansatt

For å opprette eller endre på ansatte, se Admin - Ansatte.

Sletting av ansatte

For å slette eller deaktivere ansatte, se Admin - Ansatte.

Analysere ansettelsestid

Listen over ansettelsestid kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Fakta
Logo
Ansatte
Fødselsdager
Gullklokka
Aksjonærer
Styret
Organisasjonsplan
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken