Prosjekt - Pågående aktiviteter

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

6.5 Prosjekt - Pågående aktiviteter

Introduksjon

"Prosjekt - Pågående aktiviteter" viser liste over alle prosjektaktiviteter som pågår (fremdrift mindre enn 100%) på tvers av alle prosjekter som pågår i øyeblikket. Visningen lar deg vise aktiviteter for alle ansatte eller kun aktiviteter for deg selv. Prosjektaktivitetene kan også indikeres i Min side - Min kalender og Samhandling - Gruppekalender.

Felter i aktivitetsliste

Listen under viser hvilke felter som vises i aktivitetslisten (Prosjekt - Pågående aktiviteter).
 • (Prioritet): Angir definert prioritet for aktiviteten. Se under.
 • (Statusflagg): Status for aktivitetene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • % fullført: Viser en statusindikering og tall for aktivitetens ferdigstillelsesgrad angitt i prosent.
 • (Registrerte timer): Angir totalt antall registrerte timer for aktiviteten.
 • (Fakturerbare timer): Angir totalt antall fakturerbare timer for aktiviteten.
 • Emne: Emne for aktivitet. Klikk på emnetekst for å åpne aktivitet.
 • Prosjekt: Navn på prosjekt som aktiviteten er knyttet mot. Klikk for å åpne prosjektet.
 • Firma: Navn på evt. firma som prosjektet er knyttet mot. Klikk for å åpne firmakortet.
 • Startdato: Angir startdato for aktivitet.
 • Sluttdato: Angir beregnet sluttdato for aktivitet.
 • Dager: Angir varighet for aktivitet i dager.
 • Ansv: Initialer for ansatt som er ansvarlig for utførelse av aktivitet.

Prioritet

Prioritet indikeres med følgende symboler:
 • Rødt utropstegn: Høy prioritet.
 • Ingen indikering: Normal prioritet.
 • Blå nedoverpil: Lav prioritet.

Statusflagg

Status for aktiviteter vises med flagg av forskjellige farger.
 • Rødt flagg: Aktivitet er ikke ferdigstilt og sluttdato er overskredet.
 • Gult flagg: Aktivitet pågår og sluttdato er ikke overskredet.
 • Blått flagg: Aktivitet er ikke startet (% fullført = 0) og sluttdato er ikke overskredet.

Opprette en ny aktivitet

Prosjektaktiviteter må opprettes direkte fra prosjektet som tilhører. Se Prosjekt - Prosjektliste.

Innfyllingsfelter for aktiviteter

Se Prosjekt - Prosjektliste.

Registrere timeforbruk for en prosjektaktivitet

Se Prosjekt - Prosjektliste.

Filtrere aktivitetslisten

Listen over aktiviteter knyttet til prosjekter kan enkelt filtreres på ansatt eller kun aktiviteter for et angitt prosjekt. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen. Det finnes også rullegardinmeny for å velge sorteringsrekkefølge for aktivitetslisten.

Filtrering etter ansatt

For å filtrere aktiviteter basert på hvem som er ansvarlig for dem, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle: Viser alle aktiviteter.
 • Mine: Viser kun aktiviteter du selv er ansvarlig for.
 • Ikke mine: Viser alle aktiviteter du ikke er ansvarlig for.
 • Min avdeling: Viser kun aktiviteter i prosjekter som hører til din avdeling.

Filtrering etter prosjekt

For å vise kun aktiviteter knyttet til et gitt prosjekt, velger du ønsket prosjekt fra dialogen "Prosjekt" på verktøylinjen.

Analysere aktiviteter

Aktivitetslisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Prosjektliste
Prosjektstatus
Prosjektplanlegger
Prosjektkalender
Pågående aktiviteter
Møter
Avtaler
Samtaler
Oppgaver
Notater
Sendt e-post
Mottatt e-post
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken