Prosjekt - Prosjektplanlegger

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

6.3 Prosjekt - Prosjektplanlegger

Introduksjon

"Prosjekt - Prosjektplanlegger" gir deg en Gantt-visning av prosjektaktiviteter på tvers av prosjekter. Her kan du enkelt holde oversikt over perioder med stor belastning og perioder med tilgejngelig tid.

Felter i prosjektplanlegger

Listen under viser hvilke felter som vises i prosjektlisten med status (Prosjekt - Prosjektplanlegger).
 • (Statusflagg): Status for prosjektene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • (Fastprisprosjekt): Fastprisprosjekter indikeres med eget symbol. Se under.
 • (Hoved-/delprosjekt): Angir om prosjektet er et hovedprosjekt, underprosjekt/delprosjekt eller begge deler. Se under.
 • Kunde > Prosjekt: Navn på kunde og prosjekt. Klikk for å åpne firmakort / prosjektkort.
 • Startdato: Angir prosjektets planlagte/reelle startdato (avhengig av valgt plan).
 • Sluttdato: Angir prosjektets planlagte/reelle sluttdato (avhengig av valgt plan).
 • Aktiviteter: Angir antall aktiviteter i opprinnelig/virkelig plan (avhengig av valgt plan).

Statusflagg

Status for prosjekter vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Prosjekt i kladdemodus, ikke startet.
 • Gult flagg: Prosjekt er startet og pågår.
 • Grønt flagg: Prosjekt er avsluttet.
 • Rødt flagg: Prosjekt er kansellert og kan ikke lenger tilknyttes andre oppføringer.
 • Oransje flagg: Prosjekt er "satt på vent".

Fastprisprosjekt

Hvis prosjektet er definert som et fastprisprosjekt (valget "Fast pris" på fanekortet "Detaljer" for prosjektet), indikeres dette med et myntsymbol med et utropstegn. Dersom fast pris ikke er valgt, vil ingen symbol vises i denne kolonnen og budsjetterte kostnader og timer i listen beregnes basert på aktivitetene i prosjektet.

Hoved-/underprosjekt

Eventuelle koblinger mot andre prosjekter vises med symboler.
 • Tre firkanter med rød firkant øverst: Prosjektet har underprosjekter/delprosjekter.
 • Tre firkanter med rød firkant nede til venstre: Prosjektet er et underprosjekt/delprosjekt. Klikk for å åpne hovedprosjekt.
 • Tre firkanter med rød firkant øverst samt nede til venstre: Prosjektet er selv et underprosjekt/delprosjekt og har også underliggende prosjekter. Klikk for å åpne hovedprosjekt.
 • Ingen symbol: Prosjektet er ikke knyttet til andre prosjekter.

Opprette et nytt prosjekt

Prosjekter opprettes ved å velge "Nytt prosjekt" fra verktøylinjen på siden Prosjekt - Prosjektplanlegger. Se ellers Prosjekt - Prosjektliste.

Endre tidsskala

Du kan selv velge detaljgrad for tidsskalaen i Gantt-diagrammet.
 • Ukedager: Viser Gantt-diagram med dager fordelt på uker.
 • Dager: Viser Gantt-diagram med dager fordelt på måneder.
 • Måneder: Viser Gantt-diagram fordelt på måneder.
 • Kvartaler: Viser Gantt-diagram fordelt på kvartaler.
 • Måneder: Viser kompakt Gantt-diagram fordelt på kvartaler.

Velge plan i Gantt-diagrammet

Her velger For å filtrere prosjekter basert på hvem som er ansvarlig for dem, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Opprinnelig plan: Viser prosjekter og prosjektaktiviter basert på opprinnelig plan.
 • Virkelig plan: Viser prosjekter og prosjektaktiviter basert på virkelig plan.

Filtrere listen

Listen over prosjekter kan enkelt filtreres på status og ansatt. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen. Det finnes også rullegardinmeny for å velge sorteringsrekkefølge for prosjektene i listen.

Filtrering etter ansatt

For å filtrere prosjekter basert på hvem som er ansvarlig for dem, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle: Viser alle prosjekter.
 • Mine: Viser kun prosjekter du selv er prosjektleder for.
 • Ikke mine: Viser alle prosjekter du ikke er prosjektleder for.
 • Min avdeling: Viser kun prosjekter som hører til din avdeling.
 • Min salgsregion: Viser kun prosjekter som hører til din salgsregion.
 • Kun aktive ansatte: Viser kun prosjekter som involverer aktive ansatte.

Filtrering etter status

For å vise kun prosjekter med en bestemt status, velger du fra rullegardinmenyen "Status" på verktøylinjen.
 • Alle: Viser alle prosjekter.
 • Ikke fullført: Viser kun prosjekter som ikke er fullført.
 • Fullført: Viser kun prosjekter som er fullført.
 • Kladd: Viser kun prosjekter som har status "Kladd".
 • Pågår: Viser kun prosjekter som pågår i øyeblikket.
 • Kansellert: Viser kun prosjekter som er kansellert.
 • Satt på vent: Viser kun prosjekter som er satt på vent.
Hvis ønskelig kan visningen "Ikke fullført" settes som standardvisning for prosjektlisten. Se Admin - Globale innstillinger.

Søke etter prosjekter og prosjektaktiviteterRelaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Prosjektliste
Prosjektstatus
Prosjektplanlegger
Prosjektkalender
Pågående aktiviteter
Møter
Avtaler
Samtaler
Oppgaver
Notater
Sendt e-post
Mottatt e-post
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken