Prosjekt - Prosjektstatus

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

6.2 Prosjekt - Prosjektstatus

Introduksjon

"Prosjekt - Prosjektstatus" viser viser liste over alle organisasjonens prosjekter med nøkkelinformasjon om kostnader og forbruk i prosjektene. Her kan du enkelt holde oversikt over budsjett, utlegg og timeforbruk i prosjektene dine. Status for prosjektene indikeres med statusflagg og prosjektlisten kan enkelt filtreres basert på prosjektenes status.

Felter i prosjektliste med status

Listen under viser hvilke felter som vises i prosjektlisten med status (Prosjekt - Prosjektstatus).
 • (Statusflagg): Status for prosjektene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • (Fastprisprosjekt): Fastprisprosjekter indikeres med eget symbol. Se under.
 • (Hoved-/delprosjekt): Angir om prosjektet er et hovedprosjekt, underprosjekt/delprosjekt eller begge deler. Se for øvrig under.
 • Kunde > Prosjekt: Navn på kunde og prosjekt. Klikk for å åpne firmakort / prosjektkort.
 • Budsj. kost: Angir budsjetterte ressurskostnader for prosjektet i opprinnelig plan. Hvis ingen ressursbruk er definert for aktiviteter i opprinnelig plan eller prosjektet er definert som et fastprisprosjekt, benyttes tall fra "faste rammer". Dersom prosjektet er startet vil da faste rammer fra virkelig plan benyttes. Hvis ikke, benyttes rammer fra opprinnelig plan.
 • Utlegg: Angir sum for inngående bilag til prosjektet. Se også Handel - Alle bilag for informasjon om hvordan du plasserer kostnader på et prosjekt. Alle bilag i prosjektet finnes også i fanekortet "Analyse" i prosjektet.
 • Budsj. timer: Angir antall budsjetterte timer for prosjektet i opprinnelig plan. Dette er sum av alle arbeidsressursene knyttet til interne ansatte i prosjektet. Hvis ingen arbeidsressursbruk er definert for aktiviteter i opprinnelig plan eller prosjektet er definert som et fastprisprosjekt, benyttes tall fra "faste rammer". Dersom prosjektet er startet vil da faste rammer fra virkelig plan benyttes. Hvis ikke, benyttes rammer fra opprinnelig plan.
 • Timeforbruk: Angir reelt timeforbruk som er registrert mot prosjektet via timeregistreringen.
 • Forbruk [%]: Angir hvor stor prosentandel av budsjetterte timer (fra opprinnelig plan) som er registrert via timeregistreringen. En verdi større enn 100 betyr at timeforbruket er høyere enn budsjettert.
 • Timefordeling: Angir hvem som har registrert timer i prosjektet samt hvor mye hver enkelt har registrert. Initialene til den ansatte med flest timer vil alltid listes opp først.

Statusflagg

Status for prosjekter vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Prosjekt i kladdemodus - ikke startet.
 • Gult flagg: Prosjekt er startet og pågår.
 • Grønt flagg: Prosjekt er avsluttet.
 • Rødt flagg: Prosjekt er kansellert og kan ikke lenger tilknyttes andre oppføringer.
 • Oransje flagg: Prosjekt er "satt på vent".

Fastprisprosjekt

Hvis prosjektet er definert som et fastprisprosjekt (valget "Fast pris" på fanekortet "Detaljer" for prosjektet), indikeres dette med et myntsymbol med et utropstegn. Dersom fast pris ikke er valgt, vil ingen symbol vises i denne kolonnen og budsjetterte kostnader og timer i listen beregnes basert på aktivitetene i prosjektet.

Hoved-/underprosjekt

Eventuelle koblinger mot andre prosjekter vises med symboler.
 • Tre firkanter med rød firkant øverst: Prosjektet har underprosjekter/delprosjekter.
 • Tre firkanter med rød firkant nede til venstre: Prosjektet er et underprosjekt/delprosjekt. Klikk for å åpne hovedprosjekt.
 • Tre firkanter med rød firkant øverst samt nede til venstre: Prosjektet er selv et underprosjekt/delprosjekt og har også underliggende prosjekter. Klikk for å åpne hovedprosjekt.
 • Ingen symbol: Prosjektet er ikke knyttet til andre prosjekter.

Opprette et nytt prosjekt

Prosjekter opprettes ved å velge "Nytt prosjekt" fra verktøylinjen på siden Prosjekt - Prosjektstatus. Se ellers Prosjekt - Prosjektliste.

Filtrere prosjekter

Listen over prosjekter kan enkelt filtreres på status og ansatt. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen. Det finnes også rullegardinmeny for å velge sorteringsrekkefølge for prosjektene i listen.

Filtrering etter ansatt

For å filtrere prosjekter basert på hvem som er ansvarlig for dem, velger du fra rullegardinmenyen "Vis" på verktøylinjen.
 • Alle: Viser alle prosjekter.
 • Mine: Viser kun prosjekter du selv er prosjektleder for.
 • Ikke mine: Viser alle prosjekter du ikke er prosjektleder for.
 • Min avdeling: Viser kun prosjekter som hører til din avdeling.

Filtrering etter status

For å vise kun prosjekter med en bestemt status, velger du fra rullegardinmenyen "Status" på verktøylinjen.
 • Alle: Viser alle prosjekter.
 • Ikke fullført: Viser kun prosjekter som ikke er fullført.
 • Fullført: Viser kun prosjekter som er fullført.
 • Kladd: Viser kun prosjekter som har status "Kladd".
 • Pågår: Viser kun prosjekter som pågår i øyeblikket.
 • Kansellert: Viser kun prosjekter som er kansellert.
 • Satt på vent: Viser kun prosjekter som er satt på vent.
Hvis ønskelig kan visningen "Ikke fullført" settes som standardvisning for prosjektlisten. Se Admin - Globale innstillinger.

Registrere timer i prosjektet

Du kan enkelt legge til timeforbruk i timeregistreringen direkte fra prosjektet. Dette gjør du ved å velge "Ny timeregistrering" fra verktøylinjen oppe til høyre i prosjektkortet eller fra fanekortet "Analyse" - "Timeforbruk".

Analysere prosjekter

Prosjektlisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Prosjektliste
Prosjektstatus
Prosjektplanlegger
Prosjektkalender
Pågående aktiviteter
Møter
Avtaler
Samtaler
Oppgaver
Notater
Sendt e-post
Mottatt e-post
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken