Min side - Mitt fravær

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

1.14 Min side - Mitt fravær

Introduksjon

"Timer - Egenmeldinger" gir oversikt over ditt fravær basert på dine registrerte egenmeldinger.

Felter i liste over egenmeldinger

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over egenmeldinger (Timer - Egenmeldinger).
 • Statusflagg (S): Status for egenmeldinger vises med flagg av ulik farge.
 • Legeerklæring (L): Angir om legeerklæring er levert i forbindelse med fraværet.
 • Fra dato: Angir startdato for fraværet.
 • Til dato: Angir sluttdato for fraværet.
 • Timer: Angir antall timer fravær i perioden.
 • Årsaksgruppe: Angir hvilken kategori fraværet kommer inn under.
 • Notat: Fritekstfelt som den ansatte kan bruke til å beskrive fraværet.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av fraværet.
 • Godkjent: Angir evt. tidspunkt for godkjenning av fraværet.
 • Av: Initialer til den som evt. godkjente fraværet.

Statusflagg

Status for fravær vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Angir at fraværet er registrert av den ansatte, men ikke klargjort for godkjenning. For informasjon om godkjenning, se under.
 • Gult flagg: Angir at den ansatte har markert fraværet som klar for godkjenning. For informasjon om godkjenning, se under.
 • Grønt flagg: Angir at fraværet er godkjent.
 • Rødt flagg: Angir at fraværet ikke er godkjent.

Registrere fravær (egenmelding)

Egenmeldinger opprettes ved å velge "Ny egenmelding" fra verktøylinjen på siden Timer - Egenmeldinger.

Innfyllingsfelter for egenmeldinger

Følgende innfyllingsfelter er tilgjengelige når du lager egenmeldinger:
 • Fra dato: Angir startdato for fraværet.
 • Til dato: Angir sluttdato for fraværet.
 • Timer: Angir antall timer fravær i perioden.
 • Årsak: Angir hvilken kategori fraværet kommer inn under.
 • Status: Rullegardinmeny for å markere fraværet som "klart for godkjenning".
 • I gruppekalender: Angir hvordan fraværet skal vises i gruppekalender hos andre ansatte. Se under.
 • Notat: Fritekstfelt som den ansatte kan bruke til å beskrive fraværet.
 • Legeerklæring: Angir om legeerklæring er levert i forbindelse med fraværet.

Visning av fravær i personlig kalender

Registrert fravær vises som standard i din personlige kalender (Min side - Min kalender). Hvis ønskelig kan fraværet fjernes midlertidig fra kalendervisningen ved å bruke "kalenderfilteret" på verktøylinjen. For permanent fjerning av fravær fra kalender, se Min side - Mine innstillinger.

Visning av fravær i gruppekalender

Hvordan fraværet vises i gruppekalenderen (Samhandling - Gruppekalender) for andre ansatte bestemmes av valget "i gruppekalender" som kan velges nå du registrerer egenmeldingen.
 • Vis all informasjon: Vil vise fraværsdagene og notat for fraværet.
 • Vis kun tid: Vil vise fraværsdagene, men ikke detaljer rundt fraværet.
 • Vis ingenting: Vil ikke vise noen ting for andre (verken tidspunkt eller notat).

Sletting av egenmeldinger

Egenmeldinger kan slettes ved å åpne vinduet for egenmeldinger (klikk på notat i liste for egenmeldinger), og så velge knappen "Slett".

Godkjenning av fravær

Etter at den ansatte har markert fraværet som klar for godkjenning, vil de komme frem på siden for godkjenning. Se Timer - Godkjenning fravær.

Registrere fravær for andre ansatte

Ansatte som er definert som Superbruker kan registrere og godkjenne fravær for andre ansatte. Superbruker settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Analysere egenmeldinger

Listen over egenmeldinger kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Min profil
Mine innstillinger
Min kalender
Mine møter
Mine avtaler
Mine samtaler
Mine oppgaver
Mine notater
Mine kontakter
Mine firmakontakter
Mine favoritter
Min tilstede-status
Min ferie
Mitt fravær
Fødselsdager
Min håndsignatur
Min farge-mal
Min startside
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken