Min side - Min startside

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

1.18 Min side - Min startside

Introduksjon

"Min side - Min startside" lar deg bestemme hvordan startsiden din i XS Office skal se ut. Alle brukere av XS Office har sin egen unike startside slik at du kan tilpasse din startside nøyaktig til dine behov og ønsker uten at dette påvirker andre brukeres oppsett.

For å forenkle oppsett av startsiden, kan du bruke maler for startside. Det finnes en del ferdige maler i XS Office. Disse malene kan du tilpasse videre selv, eller du kan lage dine egne maler.

Hvis du ønsker at brukerne ikke skal kunne endre på sine startsider, kan du sette rettighetsbegrensninger for dette fra Admin - Tilgangskontroll.

Gå til redigeringsmodus for startside

Du kan aktivere redigeringsmodus for startside på flere måter:
 • Naviger via menysystemet i XS Office til "Min side" -> "Min startside"
 • Velg blyantsymbolet til høyre for søkefeltet i verktøylinjen på startsiden i XS Office.
 • Naviger via hurtigtasten for startsideredigering. Se Innledning - Hurtigtaster.

Legge til elementer på startsiden

Alle tilgjengelige startsideelementer er listet opp i listen "Startsideelementer" til høyre i hovedvinduet. Denne listen er sortert på kategorier slik at det skal være enklere å finne frem til ønsket element. De elementene du har valgt på din startside vil være markert med en hake i listen. Du kan legge til nye elementer ved å klikke på dem i listen. Hvis du klikker på et element du allerede har på startsiden, vil elementet fjernes fra startsiden din.

Se "Tilgjengelige startsideelementer" på slutten av dette kapitlet for informasjon om hvilke startsideelementer som er tilgjengelige.

Fjerne elementer fra startsiden

Du kan enkelt fjerne et element fra startsiden ved å klikke på kryss-symbolet oppe i høyre hjørne av boksen som representerer det elementet du ikke ønsker å ha synlig lenger. Du kan også fjerne elementer ved å klikke på dem i listen "Startsideelementer" til høyre i hovedvinduet.

Koordinatsystemet

Når du redigerer startsiden, benyttes et koordinatsystem basert på piksler. Punktet helt oppe til venstre i området for startsideelementer har koordinatene (0,0) som betyr 0 piksler mot høyre (X-retning) og 0 piksler nedover (Y-retning).

Hvis skjermen din har en oppløsning på 1024x768 vil du typisk ha tilgjengelig ca 1000 x 500 piksler tilgjengelig for startsideelementer i XS Office. Hvis du plasserer elementer med høyere verdier enn dette (X+bredde eller Y+høyde) vil du oppleve at du får rullefelt (skrollbar) på startsiden din. Dette er omtrentlige verdier og vil avhenge av hvilken nettleser du bruker samt hvor mange verktøylinjer du har aktive i nettleseren. Du kan også øke tilgjengelig plass i høyden ved å tilpasse utseendet for hovedvinduet. Se Min side - Mine innstillinger for informasjon om dette.

Listen under viser tilsvarende for noen andre typiske skjermoppløsninger. Oppløsninger med rød bakgrunnsfarge anbefales ikke, gul farge indikerer minimumsvalg og grønn farge indikerer spesielt gode valg.

Skjermoppløsning Tilgjengelig bredde (ca) Tilgjengelig høyde (ca) Kommentar
800 x 600 780 320 Anbefales ikke for bruk sammen med XS Office. Heter på fagspråket SVGA (Super Video Graphics Array) og benyttes i dag i liten grad på vanlige PCer.
1024 x 768 1000 480 Minste anbefalte oppløsning. Vanlig på skjermer på 15", på plasma-TVer og på mange bærbare PCer. Heter på fagspråket XGA (eXtended Graphics Array).
1366 x 768 1340 480 Kalles ofte for "HD Ready" og er et wide screen-format. Vanlig på mange flat-TVer med LCD-teknologi. Heter på fagspråket WXGA (Wide eXtended Graphics Array).
1280 x 1024 1260 740 Som oftest anbefalt oppløsning for skjermer på 17 til 19 tommer i 4:3-format. Heter på fagspråket SXGA (Super eXtended Graphics Array).
1400 x 1050 1380 770 Spesiell oppløsning som sjelden er standard oppløsning for skjermer. Heter på fagspråket SXGA+ (Super eXtended Graphics Array Plus).
1600 x 1200 1580 915 Som oftest anbefalt oppløsning for skjermer på 20 til 22 tommer i 4:3-format. Heter på fagspråket UXGA (Ultra eXtended Graphics Array).
1680 x 1050 1660 770 Som oftest anbefalt oppløsning for skjermer på 20 til 22 tommer i wide screen-format. Heter på fagspråket WSXGA+ (Wide Super Extended Graphics Array Plus).
1920 x 1080 1900 800 Kalles ofte for "Full HD" og er et wide screen-format. Heter på fagspråket WUXGA (Wide Ultra eXtended Graphics Array).
2048 x 1536 2020 1250 Spesielt høy oppløsning som sjelden er standard oppløsning for skjermer. Heter på fagspråket QXGA (Quad eXtended Graphics Array).


Hvert startsideelement indikeres i form av bokser. Bredden og høyden på disse boksene vil vise hvor mye plass startsideelementet vil oppta på startsiden din. Dette er også angitt i piksler. På statuslinjen nederst i hver boks vil du kunne se både plasseringen og størrelsen til startsideelementene angitt i form av 4 tall som representerer piksler. Tallene på statuslinjen har denne betydningen:

(X-koordinat,Y-koordinat) , (bredde,høyde)

Eksempel

Et startsideelement med bredde 300 piksler og høyde 200 piksler plassert 100 piksler fra venstre og 150 piksler fra topp får dermed følgende på statuslinjen:

(100,150) , (300,200)

For at du enklere skal vite hvor elementene er plassert, finnes det et rutenett som har streker hver 10. piksel. Dermed blir 10 ruter lik 100 piksler. Se under for mer informasjon om rutenettet og automatisk tilpasning til dette.

"Fest til rutenett"

For å forenkle plasseringen av bokser i forhold til hverandre, kan du bruke funksjonen "Fest til rutenett" (av engelsk "snap to grid"). Denne funksjonen finnes på verktøylinjen. Da vil boksene automatisk "limes" til rutenettet når du flytter dem rundt. Hvis du vil plassere bokser uavhengig av rutenettet, kan du slå av denne funksjonen fra verktøylinjen.

Flytte og endre størrelse for startsideelementer

Boksene som representerer startsideelementer kan flyttes ved å dra og slippe i topplinjen for hver enkelt boks. Når du beveger musepekeren over topplinjen for en boks, vil musepekerens utseende endres til et "flytte"-symbol med 4 piler.

For å endre størrelse på boksene, drar du "håndtaket nede i høyre hjørne av boksen. Når du beveger musepekeren over nedre høyre hjørne for en boks, vil musepekerens utseende endres til et "endre størrelse"-symbol med 2 diagonale piler.

Farger, kantlinjer og overskrifter

Hver enkelt boks kan ha eget oppsett for farger. Du kan endre farge for boksen ved å velge en av de 5 farge-knappene inne i boksen.

I tillegg kan du velge om startsideelementet skal ha kantlinje samt om overskriften for startsideelementet skal vises. Det finnes egne knapper for dette inne i hver boks.

Lagre startsiden

Når du er fornøyd med utseendet for startsiden velger du knappen "Lagre" på verktøylinjen. For å se hvordan startsiden ble seende ut, kan du velge "Til startside" fra verktøylinjen etter du har lagret oppsettet.

Tømme startsiden

Hvis du vil fjerne alle bokser i én operasjon, velger du knappen "Fjern alle" på verktøylinjen. Du vil da stå igjen med en tom startside.

Endre størrelse for redigeringsvinduet

For å få mer plass på skjermen til redigering av startside, kan du gjøre et eller flere av tiltakene under:
 • Skjule venstremenyen ved å velge symbolet med to venstre-piler i tittellinjen. Se Innledning - Hovedvinduet for informasjon om hovedvinduets oppbygning.
 • Dra skillelinjen mellom redigeringsområdet og listen over tilgjengelige startsideelementer mot høyre.
 • Deaktiver valgene "Vis meny" og "Vis maler" på verktøylinjen.
 • Tilpass hovedvinduet ved å fjerne topplinjen og/eller hovedmenyen. Se Min side - Mine innstillinger.

Bruk av maler

For å forenkle oppsett av startsiden for deg od de andre brukerne, kan du bruke maler for startside.

Bruke en ferdig mal

For å bruke en predefinert mal eller en mal du har laget/tilpasset selv, klikk på ønsket mal i listen over maler nede til høyre i vinduet. Husk at alle eventuelle startsideelementer du hadde lagt inn fra før vil fjernes. Det nye oppsettet ditt vil lagres hvis du velger knappen "Lagre" på verktøylinjen.

Endre en mal

For å endre en eksisterende mal, velg malen du vil korrigere fra listen over maler nede til høyre. Når du har utført de endringene du ønsket å utføre, velger du "Lagre som mal" fra verktøylinjen. I vinduet som kommer opp velger du navnet på den malen du vil overskrive i rullegardinen "Lagre som". Du kan eventuelt også legge inn et notat som vil knyttes til malen. Når du er ferdig, velger du knappen "Lagre" for å lagre malen.

Lage en ny mal

Hvis du vil opprette en ny mal, følger du prosedyren i punktet "Endre en mal" over. Den eneste forskjellen er at du ikke velger mal i "Lagre som"-rullegardinen. Denne lar du stå til "Ny mal" og skriver inn navnet for den nye malen i feltet "Navn på mal".

Det kan ofte være hensiktsmessig å lage en ny mal basert på en eksisterende slik at du slipper å starte med "blanke ark" for hver mal.

Slette en mal

En mal kan slettes ved å velge "Lagre som mal" fra verktøylinjen. I vinduet som kommer opp, velger du ønsket mal i feltet "Lagre som". Når du har valgt den du vil slette, velger du knappen "Slett" og bekrefter advarselen som kommer opp.

Tilgjengelige startsideelementer

Tilgjengelige startsideelementer vil avhenge av hvilken versjon av XS Office du har. Tabellen under viser hvilke elementer som er tilgjengelige fordelt på kategori samt hvilke versjoner de inngår i. Slik leser du informasjonen om versjon:
 • Alle: Angir at startsideelementet er tilgjengelig i alle versjoner av XS Office.
 • INV, ENT: Angir at startsideelementet er tilgjengelig for brukere av XS Office Invoicing Edition og XS Office Enterprise Edition.
 • PRO, ENT: Angir at startsideelementet er tilgjengelig for brukere av XS Office Professional Edition og XS Office Enterprise Edition.
 • ENT: Angir at startsideelementet kun er tilgjengelig for brukere av XS Office Enterprise Edition.


Dagen i dag Versjon Beskrivelse
Dagen i dag Alle Viser faktainformasjon om dagens dato.
Dagens sitat Alle Viser dagens sitat/visdomsord. Det vil komme et nytt for hver dag.
Klokka Alle Viser en analog klokke med urvisere.
Merkedag Alle Viser informasjon om merkedag hvis dagens dato er en merkedag.
Navnedag Alle Viser navn på personer som har navnedag i dag.
Sol opp/ned Alle Viser informasjon om tidspunkt for soloppgang og solnedgang for tre norske byer.
Stjernetegn Alle Viser informasjon om stjernetegn som dagens dato tilhører.
Verdensur Alle Viser klokkeslett for lokal tid samt 12 utvalgte steder rundt omkring i verden.
Årets helligdager Alle Viser oversikt over inneværende års offentlige helligdager.
Min side Versjon Beskrivelse
Dagens avtaler Alle Viser oversikt over alle dine planlagte avtaler for i dag.
Dagens hendelser Alle Viser oversikt over dagens avtaler, møter, oppgaver, telefonsamtaler og saker du er ansvarlig for.
Dagens oppgaver Alle Viser oversikt over alle dine ikke-fullførte oppgaver med forfall i dag.
Det skjer denne uka Alle Viser liste over planlagte aktiviteter og andre ting som skjer eller har forfall inneværende uke.
Det skjer i dag Alle Viser liste over planlagte aktiviteter og andre ting som skjer eller har forfall i dag.
Det skjer i morgen Alle Viser liste over planlagte aktiviteter og andre ting som skjer eller har forfall i morgen.
Forfalte avtaler Alle Viser oversikt over avtaler som er forbigått i tid uten at de er markert som gjennomført, avlyst eller ubesvart.
Forfalte oppgaver Alle Viser oversikt over alle dine oppgaver som er forfalt uten at de er markert som fullført.
Fødselsdager Alle Viser liste over fødselsdagene du har registrert sortert på antall dager til bursdag.
Min profil Alle Viser personalia og annen informasjon som definert under "Min side" -> "Min profil".
Mine favoritter Alle Viser liste over dine favoritter/bokmerker.
Mitt bilde Alle Viser foto av deg selv som definert under "Min side" -> "Min profil".
Morgendagens avtaler Alle Viser oversikt over alle dine planlagte avtaler for i morgen.
Morgendagens oppgaver Alle Viser oversikt over alle dine ikke-fullførte oppgaver med forfall i morgen.
Organisasjon Versjon Beskrivelse
Kjerneverdier Alle Viser din organisasjons kjerneverdier som angitt under "Organisasjon" -> "Visjon og verdier".
Misjon Alle Viser din organisasjons misjon som angitt under "Organisasjon" -> "Visjon og verdier".
Organisasjonens historie Alle Viser din organisasjons historie som angitt under "Organisasjon" -> "Historie".
Organisasjonens logo Alle Viser organisasjonens logo.
Organisasjonens policy Alle Viser din organisasjons policy som angitt under "Organisasjon" -> "Policy".
Visjon Alle Viser din organisasjons visjon som angitt under "Organisasjon" -> "Visjon og verdier".
Meldinger Versjon Beskrivelse
Mottatte direktemeldinger PRO,ENT Viser liste over dine 5 sist mottatte direktemeldinger.
Sendte direktemeldinger PRO,ENT Viser liste over dine 5 sist sendte direktemeldinger.
Siste fra innboksen PRO,ENT Viser liste over dine 5 sist mottatte e-postmeldinger.
Siste sendte e-poster PRO,ENT Viser liste over dine 5 sist sendte e-postmeldinger.
Samhandling Versjon Beskrivelse
Avstemninger Alle Viser oversikt over pågående avstemninger med mulighet for å gi din stemme.
Felles favoritter Alle Viser liste over felles favoritter/bokmerker.
Kunngjøringer Alle Viser oversikt over 5 siste kunngjøringer.
Siste fra forumet Alle Viser oversikt over 5 siste diskusjonstråder med endringer/nye innlegg.
Siste ressursbookinger Alle Viser oversikt over 5 sist endrede ressursbookinger.
Tilstedeværelse Alle Viser oversikt over tilstedeværelsesstatus for alle ansatte.
Prosjekt Versjon Beskrivelse
Dagens møter PRO,ENT Viser oversikt over alle dine planlagte møter for i dag.
Mine møtegjøremål PRO,ENT Viser oversikt over 20 siste gjøremål registrert etter møter.
Mine prosjektaktiviteter PRO,ENT Gir oversikt over prosjektaktiviteter du er ansvarlig for som du ikke har markert som fullført.
Mine prosjekter PRO,ENT Viser oversikt over alle prosjekter du deltar i.
Morgendagens møter PRO,ENT Viser oversikt over alle dine planlagte møter for i morgen.
CRM Versjon Beskrivelse
Dagens samtaler PRO,ENT Viser oversikt over alle dine planlagte telefonsamtaler for i dag.
Forfalte saker PRO,ENT Viser oversikt over alle forfalte saker.
Forfalte samtaler PRO,ENT Viser oversikt over telefonsamtaler som er forbigått i tid uten at de er markert som gjennomført, avlyst eller ubesvart.
Mine salgsmuligheter PRO,ENT Viser oversikt over dine salgsmuligheter innenfor definerbar periode.
Morgendagens samtaler PRO,ENT Viser oversikt over alle dine planlagte telefonsamtaler for i morgen.
Salg - Dashboard PRO,ENT Viser en grafisk oversikt over totalsalg siste 12 dager, uker eller måneder.
Salg - Nøkkeltall PRO,ENT Viser en oversikt over nøkkeltall for salgsaktiviteter og andre kundeaktiviteter for inneværende uke.
Salg - Pipeline PRO,ENT Viser status for salgsmuligheter, tilbud og salgsordrer innenfor fritt definerbar periode.
Salgsmuligheter PRO,ENT Gir oversikt over salgsmuligheter innenfor definerbar periode.
Salgsmuligheter min avdeling PRO,ENT Viser oversikt over salgsmuligheter for din avdeling innenfor definerbar periode.
Salgsmuligheter min region PRO,ENT Viser oversikt over salgsmuligheter for din salgsregion innenfor definerbar periode.
Siste saker PRO,ENT Viser oversikt over de 5 sist opprettede sakene.
Siste firmaoppføringer PRO,ENT Viser oversikt over 5 sist endrede firmaoppføringer.
Siste kontaktoppføringer PRO,ENT Gir oversikt over 5 sist endrede kontaktpersoner.
Timer Versjon Beskrivelse
Mitt timeforbruk PRO,ENT Viser sammendrag for timeregistreringen din for ulike perioder. Visningen viser registrerte timer, fakturerbare timer, fakturerbar andel i prosent samt antall ufakturerte timer for hver periode.
Timeforbruk min avdeling PRO,ENT Viser sammendrag for timeregistreringen i din avdeling for ulike perioder. Visningen viser registrerte timer, fakturerbare timer, fakturerbar andel i prosent samt antall ufakturerte timer for hver periode.
Timeforbruk totalt PRO,ENT Viser sammendrag for timeregistreringen for hele organisasjonen for ulike perioder. Visningen viser registrerte timer, fakturerbare timer, fakturerbar andel i prosent samt antall ufakturerte timer for hver periode.
Dokumenter Versjon Beskrivelse
Siste dokumenter PRO,ENT Viser oversikt over 5 sist endrede dokumenter.
Handel Versjon Beskrivelse
Faktura INV,ENT Gir oversikt over utgående faktura innenfor definerbar periode.
Forfalte fakturaer INV,ENT Viser oversikt over utgående fakturaer som er forfalt til betaling.
Forfalte salgsordrer INV,ENT Viser oversikt over salgsordrer som har forfalt ordredato og ikke er markert som levert.
Hurtigordre fra produkt ENT Viser deg produktregisteret med mulighet for å hurtig opprette en salgsordre basert på et produkt.
Kommende fakturaer INV,ENT Viser oversikt over utgående fakturaer som ikke er forfalt.
Kommende salgsordrer INV,ENT Viser oversikt over salgsordrer med fremtidig ordredato.
Kreditnota INV,ENT Gir oversikt over utgående kreditnotaer innenfor definerbar periode.
Mine salgsordrer INV,ENT Viser oversikt over dine salgsordrer innenfor definerbar periode.
Mine tilbud INV,ENT Viser oversikt over dine utgående tilbud innenfor definerbar periode.
Salg - Topp 10 avdelinger INV,ENT Viser oversikt over 10 beste salgsavdelinger innenfor fritt definerbar periode.
Salg - Topp 10 regioner INV,ENT Viser oversikt over 10 beste salgsregioner innenfor fritt definerbar periode.
Salg - Topp 10 selgere INV,ENT Viser oversikt over 10 beste selgere innenfor fritt definerbar periode.
Salgsordrer INV,ENT Gir oversikt over salgsordrer innenfor definerbar periode.
Salgsordrer min avdeling INV,ENT Viser oversikt over salgsordrer for din avdeling innenfor definerbar periode.
Salgsordrer min region INV,ENT Viser oversikt over salgsordrer for din salgsregion innenfor definerbar periode.
Salgsstatistikk INV,ENT Viser statistikk for dine salg, salg i din avdeling, i din salgsregion og totalt.
Tilbud INV,ENT Gir oversikt over sendte tilbud innenfor definerbar periode.
Tilbud min avdeling INV,ENT Viser oversikt over utgående tilbud for din avdeling innenfor definerbar periode.
Tilbud min region INV,ENT Viser oversikt over utgående tilbud for din salgsregion innenfor definerbar periode.
Diverse Versjon Beskrivelse
Enhetsregisteret Alle Lar deg søke etter foretaksopplysninger i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Finn kartsøk Alle Lar deg søke etter adresser med karttjeneste på finn.no.
Google Alle Lar deg søke med Google.
Google, Live, Yahoo, Kvasir Alle Lar deg søke i 4 søkemotorer på Internett samtidig.
Gule Sider Alle Lar deg søke hos Gule Sider.
Gule Sider kartsøk Alle Lar deg søke etter adresser med Gule Siders karttjeneste.
Gule Sider rubrikk Alle Lar deg søke i Gule Siders rubrikkannonser.
Kalkulator Alle Gir deg en kalkulator for enkle matematiske beregninger.
Norsk ordbok Alle Lar deg søke etter staving og ordlyd for ord og vendinger i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
Norsk/engelsk ordbok Alle Lar deg oversette norske ord og uttrykk til engelsk med Websters online-tjeneste.
Opplysningen 1881 Alle Lar deg søke hos Opplysningen 1881 etter firma/bransje eller person.
Posten adressesøk Alle Lar deg søke etter adresser i Postens adressebok på Internett.
Posten pakkesporing Alle Lar deg søke etter postsendinger hos Posten basert på sendingsnummer.
Purehelp Alle Lar deg søke etter foretak i PureHelps database.
Søk i XS Office Alle Gir deg et søkefelt for søk i XS Office.
Telefonkatalogen Alle Lar deg søke i Telefonkatalogen.
Wikipedia Alle Lar deg søke etter ord og uttrykk hos Wikipedia.
XS Office-logo Alle Viser logo for XS Office.


Relaterte emner

Innledning
Min side
Min profil
Mine innstillinger
Min kalender
Mine møter
Mine avtaler
Mine samtaler
Mine oppgaver
Mine notater
Mine kontakter
Mine firmakontakter
Mine favoritter
Min tilstede-status
Min ferie
Mitt fravær
Fødselsdager
Min håndsignatur
Min farge-mal
Min startside
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken