Min side - Min ferie

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

1.13 Min side - Min ferie

Introduksjon

"Min side - Min ferie" lar deg holde oversikt over alle dine ferier og også registrere ferieønsker. Ferieperioder vil fremkomme i kalenderen din, og du kan også velge å la dem være synlige i gruppekalenderen.

Når du har opprettet et ferieønske og markert ønsket som "klar til godkjenning", kan ferien godkjennes/attesteres fra Timer - Godkjenning ferie.

En grafisk oversikt over dine og andre ansattes ferier finnes under Timer - Ferieplan.

En liste over offentlige helligdager år for år finner du under Diverse - Helligdager.

Felter i liste over ferier

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over ferier og ferieønsker (Min side - Min ferie).
 • (Statusflagg): Status for ferien/ferieønsket vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • Fra dato: Angir dato for feriens/ferieønskets start.
 • Til dato: Angir dato for feriens/ferieønskets slutt.
 • Notat: Fritekstnotat for ferien/ferieønsket. Klikk for å vise egenskaper for ferien.
 • Sist endret: Tidspunkt ferien/ferieønsket ble sist endret.
 • Godkjent: Tidspunkt ferieønsket ble godkjent.
 • Av: Initialer til den som godkjente ferieønsket.

Statusflagg

Status for ferier og ferieønsker vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Ferie er under planlegging (kan ikke godkjennes).
 • Gult flagg: Ferieønske er klarts for godkjenning.
 • Grønt flagg: Ferieønske er godkjent/innvilget.
 • Rødt flagg: Ferieønske er ikke godkjent/ikke innvilget.

Opprette nytt ferieønske

Ferieønsker opprettes ved å velge "Ny ferie" fra siden Min side - Min ferie.

Opprette og godkjenne ferie for andre ansatte

Ansatte som er definert som Superbruker kan opprette og godkjenne ferie for andre ansatte. Superbruker settes på ansattkortet, se Admin - Ansatte, og er som standard deaktivert for alle ansatte.

Innfyllingsfelter for ferieønsker

Vinduet for ferieønsker har følgende innfyllingsfelter:
 • Fra dato: Angir ønsket startdato for ferien.
 • Til dato: Angir ønsket sluttdato for ferien.
 • Status: Angir status for oppgaven. Se over.
 • I gruppekalender: Angir hvordan ferien skal vises i gruppekalender. Se under.
 • Notat: Fritekstnotat for ferien.
 • Godkjent: Tidspunkt ferieønsket ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Opprettet: Tidspunkt ferieønsket ble opprettet.
 • Sist endret: Tidspunkt ferieønsket ble sist lagret.

Synlighet i gruppekalender

Du kan selv velge hvordan ferien skal vises i gruppekalenderen hos andre ansatte. Følgende alternativer er tilgjengelig:
 • Vis all informasjon: Viser all informasjon om ferien i gruppekalenderen.
 • Vis kun tid: Viser kun datoer for ferien og ikke detaljene om ferien (notatet).
 • Vis ingenting: Ferien er ikke synlig i andre ansattes gruppekalender.

Godkjenne ferieønsker

Når du har opprettet et ferieønske og markert ønsket som "klar til godkjenning", kan ferien godkjennes/attesteres fra Timer - Godkjenning ferie.

Grafisk oversikt over ferier (ferieplan)

En grafisk oversikt over dine og andre ansattes ferier finnes under Timer - Ferieplan.

Slette et ferieønske

Ferieønsker kan slettes ved å åpne vinduet for ferie (klikk på notat i ferielisten), og så velge knappen "Slett".

Analysere ferier

Ferielisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Min profil
Mine innstillinger
Min kalender
Mine møter
Mine avtaler
Mine samtaler
Mine oppgaver
Mine notater
Mine kontakter
Mine firmakontakter
Mine favoritter
Min tilstede-status
Min ferie
Mitt fravær
Fødselsdager
Min håndsignatur
Min farge-mal
Min startside
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken