Min side - Mine notater

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

1.8 Min side - Mine notater

Introduksjon

"Min side - Notater" viser liste over alle notater som du selv har opprettet. Notatene er enkle fritekstfelter som kan ha valgfri mengde tekst. Notatene kan merkes som private og du kan velge hvilken farge hvert av dem skal ha.

Notatene kan kobles mot firma og prosjekt og vil dermed vises i firma- og prosjektkort for angitt firma og prosjekt.

Felter i notatliste

Listen under viser hvilke felter som vises i notatlisten (Min side - Notater).
 • (Farge): Angir definert farge for notatet.
 • (Blyant): Oppføringer som er redigerbare for innlogget bruker vises med et blyantsymbol.
 • (Tilgjengelighet): Angir om notatet er angitt som privat (rødt stoppskilt) eller ikke (ingen indikering). Private notater vil ikke vises i CRM og prosjektverktøyet.
 • Notat: Innhold for notat.
 • Firma > prosjekt (kontaktperson): Navn på evt. firma, prosjekt og kontaktperson som oppføringen er knyttet mot. Inneholder hurtigfiltre som via ett klikk viser oppføringer kun for aktuelt firma/prosjekt/kontaktperson.
 • Eier: Initialer til notatets eier.
 • Sist endret: Tidspunkt notatet ble sist endret.
 • Av: Initialer til den som lagret notatet sist.

Opprette nytt notat

Notater kan opprettes på flere måter i XS Office.
 • Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Min side - Notater.
 • Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden CRM - Notater.
 • Velg "Nytt notat" fra verktøylinjen på siden Prosjekt - Notater.
 • Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" for ønsket prosjekt. Se Prosjekt - Prosjektliste.
 • Direkte fra fanekortet "Oppfølginger" på firmakortet til ønsket firma. Se CRM - Alle firmaer.
 • Direkte fra fanekortet "Notater" for ønsket kontaktperson. Se CRM - Kontaktpersoner.
 • Velg "Notat" fra "Opprett ny"-menyen på verktøylinjen "Faste funksjoner" i hovedbildet for XS Office. Dette kan gjøres uavhengig av hvilken funksjon du har oppe.
 • Bruk hurtigtasten for notater. Se Innledning - Hurtigtaster.

Innfyllingsfelter for notater

Vinduet for notat har følgende innfyllingsfelter:
 • Farge: Angir bakgrunnsfarge for notatet.
 • Firma: Navn på evt. firma som er knyttet til notatet.
 • Kontaktperson: Navn på evt. kontaktperson som er knyttet til notatet.
 • Prosjekt: Navn på evt. prosjekt som er knyttet til notatet.
 • Eier: Navn på ansatt som er eier for notatet.
 • Privat: Angir om notatet er privat (ikke synlig i prosjekt/CRM) eller ikke.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • (Notattekst): Innhold for notat.
Når du har fylt inn ønsket informasjon, har du tre valg i verktøylinjen for å lagre oppføringen:
 • Opprett: Oppføringen vil opprettes og du vil deretter kunne jobbe med den samme oppføringen (den lukkes ikke).
 • Opprett og ny: Oppføringen vil opprettes og du vil få opp et nytt tomt vindu for en ny oppføring. Dette gjør at du hurtig kan opprette flere oppføringer etter hverandre uten å åpne nye vinduer.
 • Opprett og lukk: Oppføringen vil opprettes og vinduet vil lukkes umiddelbart etterpå.
Hvis du ønsker å avbryte uten å lagre oppføringen, velger du "Avbryt" fra verktøylinjen for å lukke vinduet.

Søke etter notater

Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Innhold: Fritekstsøk i notattekst.
 • Eier: Vis kun oppføringer som eies av en bestemt ansatt.
 • Opprettet av: Vis kun oppføringer som er opprettet av en bestemt ansatt.
 • Endret av: Vis kun oppføringer som er sist endret av en bestemt ansatt.

Kolonne 2

 • Firma: Vis kun oppføringer knyttet til en bestemt firmaoppføring.
 • Kontaktperson: Vis kun oppføringer knyttet til en bestemt kontaktperson.
 • Prosjekt: Vis kun oppføringer knyttet til et bestemt prosjekt. Krever Professional eller Enterprise Edition.
 • Farge: Vis kun oppføringer med en definert bakgrunnsfarge.
 • Er privat: Vis kun oppføringer som er angitt som private.
 • Notat-ID: Søk etter oppføringer med ID større enn/mindre enn/likt/ulikt en bestemt verdi.

Kolonne 3

 • Datofelt 1: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en oppføring må være innefor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i listen.

Avtaler kan også inngå i et globalt søk i XS Office. Se Innledning - Søke i XS Office for informasjon om dette.

Lage kopi av notater

Åpne notatet du ønsker å lage en kopi av. Velg knappen "Lag kopi" på verktøylinjen. Når du har bekreftet advarselsboksen som kommer frem, har du opprettet en eksakt kopi av det opprinnelige notatet med innhold, farge, eventuell visningsbegrensning, firma og prosjekt. Dette notatet kan nå brukes på samme måte som om det var opprettet manuelt - det har ingen koblinger mot det opprinnelige notatet.

Slette notater

Notater kan slettes ved å åpne vinduet for notat (klikk på notattekst i listen), og så velge knappen "Slett".

Slette mange notater samtidig

Hvis du ønsker å slette mange oppføringer i én operasjon, markerer du først de du vil slette med avkrysningsboksene til venstre i listen. Når du har markert alle oppføringene du vil slette, velger du "Slett" fra "Verktøy"-menyen oppe til høyre i hovedbildet i XS Office.

Analysere notater

Notatlisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen. Listen kan også eksporteres til PDF-format.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Min profil
Mine innstillinger
Min kalender
Mine møter
Mine avtaler
Mine samtaler
Mine oppgaver
Mine notater
Mine kontakter
Mine firmakontakter
Mine favoritter
Min tilstede-status
Min ferie
Mitt fravær
Fødselsdager
Min håndsignatur
Min farge-mal
Min startside
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken