Min side - Min profil

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

1.1 Min side - Min profil

Introduksjon

"Min side - Min profil" er stedet du legger inn dine personalia i XS Office. I tillegg til personopplysninger kan du legge inn bilde av deg selv samt endre ditt påloggingspassord.

Innfyllingsfelter for personalia (Min side - Min profil)

Følgende opplysninger er tilgjengelige fra denne siden:
 • Navn: Ditt fullstendige navn som registrert i systemadministrasjonen i XS Office. Se Admin - Ansatte.
 • Initialer: Dine initialer som registrert i systemadministrasjonen i XS Office. Se Admin - Ansatte.
 • Tittel: Din stillingstittel (evt. utdanningsgrad).
 • Notat: Evt. fritekstnotat om deg selv som skal være synlig for andre.
 • E-post: Din e-postadresse.
 • Personlig webside: Din evt. private hjemmesideadresse.
 • Hjemmeadresse: Adressen til deg privat.
 • Telefon direkte: Direktenummer til deg på ditt arbeidssted.
 • Mobiltelefon: Ditt mobiltelefonnummer.
 • Hjemmetelefon: Ditt telefonnummer privat.
 • Bankkontonummer: Ditt bankkontonummer.
 • Fødselsdato: Din fødselsdato.
 • Farge-mal: Gir mulighet til å angi hvilken farge-mal du vil bruke i XS Office. Se Min side - Min farge-mal.
 • Aktiv farge-mal: Viser navn på aktiv farge-mal. Se Min side - Min farge-mal.
 • Status: Angir din ansettelsesstatus. Se Admin - Ansatte.
 • Stillingsprosent: Angir din stillingsprosent. Se Admin - Ansatte.
 • Avdeling: Angir hvilken avdeling du er tilknyttet. Se Admin - Ansatte og Admin - Avdelinger.
 • Avdelingskontor: Angir hvilket avdelingskontor du tilhører. Se Admin - Ansatte og Admin - Avdelingskontorer.
 • Opprettet: Angir tidspunkt du ble lagt til som ansatt i XS Office samt initialer til den som gjorde det.
 • Sist endret: Angir tidspunkt ansattinformasjon om deg ble lagret sist samt initialer til den som gjorde det.

Endre passord

Når din brukerkonto blir opprettet, blir du tildelt et tilfeldig passord av XS Office. Hvis du tror passordet ditt kan være kjent av andre eller rett og slett ønsker et annet passord, kan du enkelt endre det fra denne siden.

For å endre passordet ditt, velg knappen "Endre passord" nederst på siden. I dialogboksen som kommer frem, skriver du først inn ditt gamle passord og så ditt nye passord. Det nye passordet må skrives inn to ganger for at du skal være sikker på at du taster korrekt.

Passordet ditt må som minimum bestå av 6 tegn. Du vil ikke kunne legge inn og lagre passord med færre tegn. Vi anbefaler deg å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall i passordet ditt. Passordet ditt får ytterligere kvalitet hvis du benytter både store og små bokstaver i passordet, bruker spesialtegn eller bruker de særnorske bokstavene æ, ø, å. Vær dog oppmerksom på at dette kan skape utfordringer hvis du skal logge inn fra en PC i utlandet med utenlandsk tastaturoppsett som ikke håndterer spesialtegn og æ,ø,å som vi er vant til i Norge.

Legge inn nytt bilde

Bildet du legger inn av deg selv vil være synlig for andre i ansattlister og i ansattkortet (se Organisasjon - Ansatte). I tilegg vil en miniatyr av dette bildet vises oppe til høyre i hovedvinduet når du selv er innlogget.

Du legger til/endrer bilde ved å velge "Endre bilde" nederst på siden. I vinduet som kommer frem velger du "Bla gjennom" for å navigere deg frem til bildet du vil bruke. Klikk "Lagre" og det nye bildet er lagt inn i systemet. Av ytelsesmessige årsaker anbefaler vi å bruke bilder som er mindre enn 50 kb i størrelse. Størrelsen på filen du har valgt vil du kunne se under bildevisningen etter at bildet er lagt til. Se under for mer informasjon om bildeegenskaper.

Slette bilde

Hvis du ønsker å fjerne bildet og samtidig ikke erstatte bildet med et nytt, velger du "Endre bilde" nederst på siden. I vinduet som kommer frem velger du knappen "Slett".

Egenskaper for bilde

Egenskapene for bildet du har valgt vil listes opp under bildevisningen. Følgende informasjon vil kunne vises her:
 • Filnavn: Navn på fil du har lagt inn.
 • Filtype: Filtype for fil du har lagt inn.
 • Filstørrelse: Størrelse for fila du har lagt inn. Vi anbefaler at denne er mindre enn 50 kb.
 • Opprettet: Angir tidspunkt du la inn bilde første gang.
 • Sist endret: Angir tidspunkt du oppdaterte bildet sist.

Åpne bilde for visning i bildebehandlingsprogram

Du kan åpne/lagre det innlagte bildet ved å klikke på bildet i visningen under "Min profil".

Relaterte emner

Innledning
Min side
Min profil
Mine innstillinger
Min kalender
Mine møter
Mine avtaler
Mine samtaler
Mine oppgaver
Mine notater
Mine kontakter
Mine firmakontakter
Mine favoritter
Min tilstede-status
Min ferie
Mitt fravær
Fødselsdager
Min håndsignatur
Min farge-mal
Min startside
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken