Min side - Mine innstillinger

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

1.2 Min side - Mine innstillinger

Introduksjon

"Min side - Mine innstillinger" gir deg mulighet til å tilpasse visningen av XS Office. Innstillingene her vil kun påvirke visningen hos deg og ikke hos andre brukere.

Innstillingene er delt inn i seksjoner som kan åpnes og lukkes uavhengig av hverandre. For andre innstilinger, se "Relaterte emner" nederst i dette kapitlet.

For globale innstillinger for hele organisasjonen, se Admin - Globale innstillinger.

Innstillinger for brukergrensesnitt

"Innstillinger for brukergrensesnitt" lar deg styre hvilke elementer som skal vises i hovedvinduet samt hvordan de skal vises. Du kan deaktivere noen av valgene her for å få mindre nedlastingsstørrelse, bedre ytelse og raskere respons i XS Office. Dette kan spesielt være aktuelt hvis du har treg Internettlinje eller kobler deg til via mobiltelefon der du betaler for overført datamengde.

I tillegg kan du tilpasse visningen for å få bedre plass på skjermen - spesielt hvis du har en skjerm med lav oppløsning (typisk 1024x768 eller lavere).
 • Vis hovedmeny: Angir om hovedmenyen øverst i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis undermeny: Angir om undermenyer (venstremenyen) i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis logo med link til startside: Angir om XS Office-logo med snarvei til startside oppe til venstre skal være synlig.
 • Vis dagens dato i topplinje: Angir om dagens dato, måned og ukenummer skal være synlig i topplinjen i hovedvinduet.
 • Vis klokke i topplinje: Angir om den analoge klokken med urvisere skal være synlig i topplinjen i hovedvinduet.
 • Vis dagens sitat i topplinje: Angir om dagens sitat skal være synlig i topplinjen i hovedvinduet.
 • Vis fargetemavelger i topplinje: Angir om fargetemavelger skal være synlig i topplinjen i hovedvinduet.
 • Vis sammendrag for meldinger i topplinje: Angir om området "Meldinger" med oppsummering av meldinger og ansattnavn i topplinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis sammendrag for gjøremål i topplinje: Angir om området "Gjøremål" med oppsummering av dagens gjøremål i topplinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis min tilstedeværelsesstatus i topplinje: Angir om området "Min status" (for endring av egen tilstedeværelsesstatus) i topplinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis tilstedeværelsesstatus for ansatte i topplinje: Angir om tilstedeværelsesstatus for andre ansatte i topplinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis mitt profilbilde i topplinje: Angir om bilde av deg selv oppe til høyre i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis dato og tid i tittellinje: Angir om dato, klokkeslett og ukenummer oppe til venstre i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis tittellinje: Angir om tittellinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis verktøylinje: Angir om hovedverktøylinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis søkefelt på verktøylinje: Angir om søkefeltet oppe til venstre i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis faste funksjoner på verktøylinje: Angir om verktøylinjen med faste funksjoner oppe til høyre i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis utloggingsknapp på verktøylinje: Angir om utloggingsknappen på verktøylinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Vis utskriftsknapp på verktøylinje: Angir om utskriftsknappen på verktøylinjen i hovedvinduet skal være synlig.
 • Stil hovedmenyknapper: Angir hvordan utseende for knapper i hovedmeny skal være. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  • Symboler og tekst: Knapper vises med både symboler og tekst (standard visning).
  • Kun tekst: Knapper vises med kun tekst. Dette kan gi en liten ytelsesforbedring samt litt bedre plass på skjermen.
  • Kun symboler: Knapper vises med kun symboler. Dette kan gi bedre plass på skjermen - spesielt ved bruk av lavoppløste skjermer.
 • Stil undermenyknapper: Angir hvordan utseende for knapper i undermenyen til venstre skal være. Valget "Kun tekst" vil også påvirke nedtrekksmenyene som kommer frem når du hviler musepekeren over en hovedmeny. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  • Symboler og tekst: Knapper vises med både symboler og tekst (standard visning).
  • Kun tekst: Knapper vises med kun tekst. Dette kan gi en liten ytelsesforbedring samt litt bedre plass på skjermen.
  • Kun symboler: Knapper vises med kun symboler. Dette kan gi bedre plass på skjermen - spesielt ved bruk av lavoppløste skjermer.
 • Stil verktøylinjeknapper: Angir hvordan utseende for knapper på verktøylinjen skal være. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  • Symboler og tekst: Knapper vises med både symboler og tekst (standard visning).
  • Kun tekst: Knapper vises med kun tekst (symboler benyttes for knapper som ikke har tekst).
  • Kun symboler: Knapper vises med kun symboler (tekster benyttes for knapper som ikke har symboler).
 • Stil startsideelementer: Angir hvordan overskriften for startsideelementer skal formateres:
  • Symboler og tekst: Overskriften vises med både symboler og tekst (standard visning).
  • Kun tekst: Overskriften vises med kun tekst.
  • Kun symboler: Overskriften vises med kun symboler.
 • Bakgrunn startsideelementer: Angir hvordan overskriftens bakgrunn i startsideelementer skal se ut:
  • Rektangel med gradient: Overskriften vises som et rektangel med gradient (standard visning). Farge på gradient er avhengig av fargetema.
  • Buet gradient: Overskriften vises som et avrundet rektangel med gradient. Farge på gradient er avhengig av fargetema.
  • Heldekkende bakgrunn: Overskriften vises som et rektangel med heldekkende bakgrunnsfarge. Bakgrunnsfarge er avhengig av fargetema.
  • Transparent rektangel: Overskriften vises som et gjennomsiktig rektangel med kantlinjer.
  • Transparent: Overskriften vises gjennomsiktig uten kantlinjer.
 • Egendefinert startside: Gir mulighet for å angi et av undermenyvalgene som startside i XS Office.
 • Egendefinert startside for smartmobil: Gir mulighet for å angi et av undermenyvalgene som startside i XS Office når du er logget inn med smarttelefon som enhetstype (enhetstype velges fra innloggingssiden).

Innstillinger for påminnelser

 • Standard påminnelsestid: Angir standardverdi for hvor mange minutter før start påminnelser sendes for avtaler, samtaler og møter.
 • Standard påminnelse oppgaver: Angir standard tidspunkt for påminnelser for oppgaver som forfaller.
 • Standard påminnelse saker: Angir standard tidspunkt for påminnelser for saker som forfaller.
 • Standard påminnelse fødselsdager: Angir standard tidspunkt for påminnelser ved fødselsdager.

Innstillinger for kalender

 • Vis møter: Angir om møter skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis avtaler: Angir om avtaler skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis oppgaver: Angir om oppgaver skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis telefonsamtaler: Angir om telefonsamtaler skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis ferieønsker: Angir om ferie skal være synlig som standard i kalenderne.
 • Vis fravær: Angir om fravær skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis helligdager: Angir om helligdager skal være synlige som standard i privat kalender.
 • Vis navnedager: Angir om navnedager skal være synlige som standard i privat kalender.
 • Vis merkedager: Angir om merkedager skal være synlige som standard i privat kalender.
 • Vis fødselsdager: Angir om fødselsdager skal være synlige som standard i privat kalender.
 • Vis ressursbookinger: Angir om ressursbookinger skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis saker: Angir om saker skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis prosjektaktiviteter: Angir om prosjektaktiviteter skal være synlige som standard i kalenderne.
 • Vis knapp for kalender/gruppekalender: Angir om knapp for hurtig overgang mellom kalender og gruppekalender skal være synlig i kalenderne.
 • Vis knapp for "Mine avtaler": Angir om knapp for hurtig overgang til "Mine avtaler" skal være synlig i din private kalender.
 • Vis knapp for "Mine oppgaver": Angir om knapp for hurtig overgang til "Mine oppgaver" skal være synlig i din private kalender.
 • Vis knapp for dagsvisning: Angir om knapp for valg av dagsvisning skal være synlig i kalenderne.
 • Vis knapp for ukesvisning: Angir om knapp for valg av ukesvisning skal være synlig i kalenderne.
 • Vis knapp for 2-ukersvisning: Angir om knapp for valg av 2-ukersvisning skal være synlig i kalenderne.
 • Vis knapp for 5-ukersvisning: Angir om knapp for valg av 5-ukersvisning skal være synlig i kalenderne.
 • Vis knapp for månedsvisning: Angir om knapp for valg av månedsvisning skal være synlig i kalenderne.
 • Vis knapp for årsvisning: Angir om knapp for valg av årsvisning skal være synlig i kalenderne.
 • Vis knapp for årsvisning: Angir om knapp for valg av årsvisning skal være synlig i kalenderne.
 • Vis ansattes fødselsdager: Angir om ansattes fødselsdager skal vises når oppføringstypen "Fødselsdag" er aktiv i kalenderen.
 • Vis private kontakters fødselsdager: Angir om private kontakters fødselsdager skal vises når oppføringstypen "Fødselsdag" er aktiv i kalenderen.
 • Vis felles kontakters fødselsdager: Angir om felles kontakters fødselsdager skal vises når oppføringstypen "Fødselsdag" er aktiv i kalenderen.
 • Standard kalendervisning: Angir hvilken kalendertype som skal være standardvalg for privat kalender, gruppekalender og timekalender.
 • Standard "opprett ny" i kalender: Angir hvilken type oppføring som skal lages ved klikk i kalenderne. Gyldige valg her er "Avtale", "Møte", "Oppgave", "Samtale", "Fødselsdag" og "Ressursbooking". "Møte" og "Samtale" er kun tilgjengelig for brukere av Professional Edition og Enterprise Edition.
Se forøvrig Min side - Min kalender og Samhandling - Gruppekalender for informasjon om filtrering i kalenderen (kalenderfilter).

Innstillinger for tilstedeværelse

 • Automatisk status ved innlogging: Gir deg muligheten for å automatisk endre din tilstedeværelsesstatus når du logger inn.
 • Automatisk status ved utlogging: Gir deg muligheten for å automatisk endre din tilstedeværelsesstatus når du logger ut.

Innstillinger for dokumentarkiv

 • Standard visning: Angir standard visningsstil for dokumentliste i dokumentarkivet.
 • Standard dokumenttilgang: Angir standard tilgangsbegrensninger for nye dokumenter du legger inn i dokumentarkivet.
 • Standard mappetilgang: Angir standard tilgangsbegrensninger for nye mapper du oppretter i dokumentarkivet.
 • Aktiver dra-og-slipp i dokumentarkiv: Angir om det skal være mulig å flytte mapper i dokumentarkivet ved å bruke dra-og-slipp ("drag-and-drop"). Som standard er innstillingen slått av.

Innstillinger for prosjekter

 • Standard prosjekttilgang: Angir standard tilgangsbegrensninger for nye prosjekter du oppretter.

Alternativer for standard tilgangsnivå prosjekter, mapper og dokumenter

Alternativene for standard tilgangsnivå for nye prosjekter, mapper og dokumenter er som følger:
 • Alle, alle rettigheter (standardverdi): Angir at alle innloggede brukere har full tilgang til det nyopprettede objektet.
 • Alle, bare les: Angir at alle innloggede brukere har lesetilgang samt at du selv har full tilgang til det nyopprettede objektet.
 • Min avdeling, alle rettigheter: Angir at alle innloggede brukere som er medlem av din avdeling har full tilgang til det nyopprettede objektet.
 • Min avdeling, bare les: Angir at alle innloggede brukere som er medlem av din avdeling har lesetilgang samt at du selv har full tilgang til det nyopprettede objektet.
 • Min brukergruppe, alle rettigheter: Angir at alle innloggede brukere som er medlem av din brukergruppe har full tilgang til det nyopprettede objektet.
 • Min brukergruppe, bare les: Angir at alle innloggede brukere som er medlem av din brukergruppe har lesetilgang samt at du selv har full tilgang til det nyopprettede objektet.
 • Kun meg selv: Angir at kun du selv har tilgang til det nyopprettede objektet.

Innstillinger for timeregistrering

Lagre data

Når du har valgt de innstillingene du ønsker å bruke, velger du knappen "Lagre" enten nederst på siden eller i verktøylinjen. Tilpasningene dine vil iverksettes umiddelbart etter at du har lagret. Dermed kan du prøve deg frem med mange kombinasjoner for å finne den visningen som passer deg best.

Bruke standardinnstillinger

Hvis du ønsker å gå tilbake til standard visning (slik XS Office var i utgangspunktet), velger du knappen "Hent standardverdier" fra verktøylinjen. Innstillingene vil da gå tilbake til standard oppsett. Velg så "Lagre" for å aktivere standard visning.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Min profil
Mine innstillinger
Min kalender
Mine møter
Mine avtaler
Mine samtaler
Mine oppgaver
Mine notater
Mine kontakter
Mine firmakontakter
Mine favoritter
Min tilstede-status
Min ferie
Mitt fravær
Fødselsdager
Min håndsignatur
Min farge-mal
Min startside
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken